Ανοικτό κάλεσμα της ομάδας WEDO για συμμετοχή στο συλλογικό εικαστικό έργο “GIVING”.

Η ομάδα WEDO καλεί σε συμμετοχή καλλιτέχνες
για το συλλογικό εικαστικό έργο GIVING, σε οργάνωση και επιμέλεια Μάιρας
Στέφου. Το έργο θα παρουσιασθεί ως παράλληλο δρώμενο στο πλαίσιο του Platform
Project, στο κτίριο της ΑΣΚΤ ( πιθανότατα στην πρώην βιβλιοθήκη ), Πειραιώς
256, 17-20 Μαΐου 2018.


CONSEPT: Το σύμπαν είναι μια ενιαία ενότητα
αποτελούμενη από το ίδιο υλικό, το οποίο διέπεται από κοινούς κανόνες και
επικοινωνεί ενεργειακά και δυναμικά. Η έλλειψη επίγνωσης αυτής της συνθήκης από
τον άνθρωπο τον έχει οδηγήσει σε κοινωνικό ατομικισμό και ψυχική απομόνωση. Η
φιλοσοφία του «εγώ» αντί του «εμείς» ακυρώνει την δυνατότητα ατομικής ευτυχίας
η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ευτυχίας του συνόλου του οποίο το
άτομο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Σε αυτή την εποχή κρίσης οικονομίας και
αξιών, οι καλλιτέχνες – άτομα ενώνονται σε μία ομάδα, δημιουργούν ένα συλλογικό
ενιαίο έργο και το προσφέρουν στο κοινό, ως κατάθεση χρόνου ( 10 ημέρες ) και
ως προϊόν αυτής της κατάθεσης, χωρίς αντάλλαγμα, συμβάλλοντας συμβολικά στην
ένωση του συνόλου, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κοινωνικής και
πολιτισμικής κατάρρευσης, καταλύοντας την κλασσική ελιτίστικη σχέση καλλιτέχνη
– θεατή και καταργώντας την περιοριστική οικονομική δοσοληψία. Η συνύπαρξη και
η συνδημιουργία έχουν ως αποτέλεσμα μια εικαστική δράση με καλλιτεχνική
ποικιλομορφία καθώς και την ένταξη της ταυτότητας ως ετερότητα ( προσωπική,
υφολογική, επωνυμίας – ανωνυμίας, ηλικιακή ) σε ένα πλαίσιο κοινής διάθεσης,
στοιχεία που δεν αποτελούν συνήθη πρακτική σε ομαδικές εικαστικές διοργανώσεις.

Επικοινωνία / Δηλώσεις συμμετοχής : ΕΔΩ