“unfold”, Αθήνα, Λονδίνο, Βενετία 2018 – 2019.Η ομάδα
MouSou* ( Μαρία Νυμφιάδη και Λία Πέτρου ) διεξήγαγε μια έρευνα
για ένα έργο που θα ολοκληρωθεί στις 5 –
9 Ιουνίου
στη Βενετία
της Ιταλίας.

Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι
οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στη Διεθνή
Έκθεση Τέχνης
La Biennale di Venezia. Αυτή η ερευνητική διαδικασία είναι ένας διάλογος μεταξύ
των δύο καλλιτεχνών που εξελίσσεται και ενσωματώνει τρέχουσες καθώς και
προηγούμενες εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, έχουν επιλεχθεί συνολικά 26
καλλιτέχνες, εκ των οποίων ο κάθε ένας αντιπροσωπεύει ένα γράμμα του λατινικού
αλφάβητου. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου 2019, ανά 6 ημέρες, η ομάδα
δημοσίευσε στο
Facebook και Instagram τους επιλεγμένους εικαστικούς σε αλφαβητική σειρά. Η
επιλογή των έργων βασίζεται στη συνάφειά τους με καλλιτεχνικές ανησυχίες της
ομάδας, όπως για παράδειγμα η κοινωνική αλληλεπίδραση,
relational aesthetics, η συμμετοχή του κοινού, οι εικαστικές performances, η σχέση της τέχνης με την πολιτική.

Το δεύτερο μέρος του έργου
Unfold πραγματοποιείται στη Βενετία, όπου οι MouSou θα πειραματιστούν και θα αλληλεπιδράσουν πάνω σε χάρτινα
έντυπα που θα συλλέξουν κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε, όπως χάρτες, δελτία
τύπου και άλλα που διατίθενται στους εκθεσιακούς χώρους και άλλα σημεία της
πόλης. Αυτά τα κατά κύριο λόγο ειδικά σχεδιασμένα και διπλωμένα έντυπα
μεταφέρουν αναμνήσεις, εμπειρίες, πληροφορίες και προσωπικές διαδρομές από
συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Βενετία,
οι Μαρία Νυμφιάδη και Λία Πέτρου αυτοσχεδιαστικά θα επανα-χρησιμοποιήσουν
στοιχεία από τη συλλογή του χάρτινου αρχείου σαν έναν καμβά νεκρής φύσης. Οι
καλλιτέχνιδες θα συνδυάσουν σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας,
με σκοπό να επικοινωνήσουν τη στιγμή και το νέο περιεχόμενο με το ευρύτερο
κοινό και να μοιραστούν τη δημιουργική διαδικασία χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης. Τα αριθμημένα έργα νεκρής φύσης που θα δημιουργηθούν θα σταλούν
ταχυδρομικά σε 30 επιλεγμένες διευθύνσεις, μέσω ενός ανοικτού καλέσματος που θα
πραγματοποιηθεί μέσω
facebook.
Η ομάδα MouSou βρέθηκε για πρώτη φορά το 2003 στο Λονδίνο και από τότε
μοιράζονται ιδέες, οργανώνουν και δημιουργούν
projects. Αυτό το νέο έργο δημιουργήθηκε για να γιορτάσει το
πρώτο, εμπνευσμένο ταξίδι τους, όταν και οι δύο καλλιτέχνιδες επισκέφτηκαν τη
La Biennale di Venezia το 2005.

*Μου, Σου προσωπική/κτητική αντωνυμία α’ και β’ προσώπου


unfold

Athens, London, Venice 2018 – 2019
MouSou*
(Maria Nymfiadi and Lea Petrou) conducted a research for a project that will
conclude between 5-9th of June in Venice, Italy. The subject of this
investigation is the participants of the International Art Exhibition of Venice
Biennale and this research process is a dialogue between the two visual artists
which evolves and integrates current and past experiences. 26 visual artists
are selected, each one representing a letter of the Latin alphabet. Every 6
days, between the 1st of January and the 31st of May 2019, the team published a
Facebook and Instagram post for each artist following an alphabetical order.
The selection of the artists’ works is based on their relevance to some of the
collective’s artistic concerns, for example social interaction, relational
aesthetics, participation, performance, art and politics.
For
the second part of the Unfold project, MouSou will experiment and interact on
paper found in Venice during the Biennale, exhibition maps, press releases and
other printed material accumulated from different exhibition spaces and sites
around the city. These often specially folded up printed material represent
remnants of memories, experiences, information and personal journeys through
particular city locations. During their stay in Venice, Maria Nymfiadi and Lea
Petrou will improvise re-using elements from the collected paper archive as a
still life canvas. The artists will combine both contemporary and traditional
communication methods in order to communicate that moment and new content with
a wider audience and to share the creative process through the social media
platforms. The numbered still life artwork created will be sent through post to
30 selected addresses based on an open call which will take place through
facebook.
MouSou
first met in London in 2003, since then they are sharing ideas, planning and
working on art projects. This new work is celebrating their first,
inspirational journey in Venice together in 2005.
*Mou,
Sou in Greek language are personal/possessive pronouns 1st and 2nd person
singular, translated to English Mou is me/my, Sou is you/your