Δωρεάν σεμινάριο εισαγωγής στην τέχνη του ψηφιδωτού.


Τη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 – 21.00, θα πραγματοποιηθεί στο
χώρο του ΨΗΦΙΔΩΝ Γνώσις ( Κυκλάδων
3Α- 113 61, Αθήνα ), δωρεάν σεμινάριο ψηφιδωτού που περιλαμβάνει την
παρουσίαση:

Των
χώρων του εργαστηρίου ψηφιδωτών
Των
βασικών τεχνικών κατασκευής ψηφιδωτών έργων (άμεση και έμμεση ψηφοθέτηση). Η
άμεση ψηφοθέτηση (μέθοδος Ραβέννας), αποτέλεσε την μοναδική τεχνική
ψηφοθέτησης  για την κατασκευή των
επιδαπέδιων και επιτοίχιων αρχαίων και βυζαντινών ψηφιδωτών
Των
κύριων υλικών για την κατασκευή των ψηφίδων
Της
κοπής των ψηφίδων με τη χρήση σφυριού και άκμονα, της τεχνικής
διαμόρφωσης
ψηφίδων κατά την αρχαιότητα, την οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οι
επαγγελματίες ψηφοθέτες, ως την πλέον ενδεδειγμένη των βασικών υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υποστρωμάτων ψηφιδωτού
Παράλληλα θα
γίνει  θεωρητική προσέγγιση της τέχνης
του ψηφιδωτού, η οποία  περιλαμβάνει την
ανάλυση:
Της
μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας των ψηφιδωτών έργων
Των
βασικών αρχών διαμόρφωσης αρμονικών ψηφιδωτών επιφανειών
Η είσοδος
είναι ελεύθερη με απαραίτητη δήλωση
συμμετοχής
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@mosaicart.gr

Αξίζουν την προσοχή