«Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η»: Α Π Ο Τ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Σ Τ Ο Ο Μ Α Δ Ι Κ Ο στην αίθουσα Τέχνης Φωταγωγός.

Η ομάδα ἀνά παρουσιάζει
την πρώτη της έκθεση 

Διαδρομή

στην αίθουσα
τέχνης Φωταγωγός 

με ατομικά και ομαδικά έργα.

                                               
Στην έκθεση συμμετέχουν οι :
                                                           
CANUTO KALLAN
                                                        
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΓΗΣ
                                                          
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΔΑ
                                                              
ΕΛΕΝΑ ΠΡΙΦΤΗ
                                                       ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
τι είναι η ομάδα ἀνά
Κάθε μέλος της ομάδας αντλεί στοιχεία από διαφορετικά
γνωστικά αντικείμενα που μπορεί να προέρχονται είτε από προσωπικά βιώματα είτε από
την επιστήμη (βοτανολογία, γεωγραφία, ιατρική, φυσική και αρχιτεκτονική). Η
έννοια της διαδρομής υπάρχει στις προσωπικές
δουλειές των εικαστικών και αποτελεί
αφετηρία για μία κοινή πορεία. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε μια σειρά πειραματικών
έργων, που διαμορφώθηκε σε πέντε στάδια, όσες ήταν και οι συναντήσεις της
ομάδας για την ανταλλαγή έργων. Σε κάθε συνάντηση τα έργα άλλαζαν χέρια μεταξύ
των μελών, ώστε όλοι να δουλέψουν πάνω στα ομαδικά έργα
, χωρίς
κανέναν περιορισμό.
Η σύνθεση των διαφορετικών γραφών είχε
ως αποτέλεσμα να σπάσει η σχέση έργου – δημιουργού και τα έργα να αποκτήσουν
ομαδική υπόσταση και μορφή.
Έτσι
προέκυψε, η έκθεση
Διαδρομή – από το πρόσωπο στην ομάδα.
Στα ομαδικά
όλοι έχουν δουλέψει πάνω στο ίδιο έργο. Κάθε φορά που τα έργα άλλαζαν χέρια, τα
στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε δημιουργού άρχιζαν να μπλέκονται μεταξύ
τους έτσι ώστε τελικά να προκύπτει κάτι καινούριο, κάτι εξελιγμένο, που μέσα
από τη διαδρομή αυτή αποκολλάται από το προσωπικό και αποκτά ομαδική ταυτότητα.
                          ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
,
19.00 – 22.00
                                           
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11/02/ – 09/03/2019
ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00 – 20.00, ΣΑΒΒΑΤΟ, KYΡIAKH 12.00 – 18.00
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59Β ΚΑΙ ΛΙΜΠΟΝΑ [ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗ ]