Κούρτη Αναστασία – Αγαθή. Πτυχιακή Εργασία, Ιούνιος 2015, Α.Σ.Κ.Τ


Τα έργα της Αναστασίας Κούρτη αναφέρονται στο
μέγεθος του Χρόνου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή…Ως animator artist
αποδίδει άριστα την κίνηση και τα στάδια της, μέχρις ότου αυτή γίνει σύνολο και
εκφραστεί μέσω ενός
video.
Τα έργα είναι “δουλεμένα” με μολύβι και μαρκαδόρο.
Πολύ καλή δουλειά που ίσως θα ήθελε λίγη
ποικιλία παραπάνω, αφού όπως φαίνεται η φαντασία αλλά και η εκτελεστική ικανότητα
δεν της λείπουν καθόλου. 

Αξίζουν την προσοχή