Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου η Ακτ-ειν παρουσιάζει στον χώρο πολιτισμού «Γιαπί» την έκθεση ζωγραφικής «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» του Δημοσθένη Κοκκινίδη.

Τα έργα που εκθέτει ο Δημοσθένης Κοκκινίδης στον χώρο της ΑΚΤ-ΕΙΝ είναι έργα της
τελευταίας πενταετίας. Με αυτά επιστρέφει στις αγαπημένες του Κυκλάδες τις
οποίες ξεκίνησε να επισκέπτεται και να ζωγραφίζει το καλοκαίρι του 1958 με το
τέλος των σπουδών του στην ΑΣΚΤ. Η αρχιτεκτονική τους του έφερνε πάντα στο
μυαλό το σπίτι που μεγάλωσε στη Δραπετσώνα. Είναι μια αρχιτεκτονική της
ανάγκης, στενά δεμένη με το περιβάλλον και το ανθρώπινο σώμα. Τα χρώματά του
αλλά κυρίως οι γραμμές του ανθρωποποιούν το τοπίο αυτό. Κάνουν τα κτίσματα να
δείχνουν το ίδιο ευάλωτα με το κορμί, δείχνουν το κορμί να έχει σπίτι του το
ξερό τοπίο.
Εγκαίνια:  Σάββατο 14 Οκτωβρίου, ώρα
7:30 μ.μ.
Διάρκεια
έκθεσης:
14 Οκτωβρίου18 Νοεμβρίου 2017


Η ΑΚΤ-ΕΙΝ είναι μια κοινωνική-συνεταιριστική επιχείρηση
που ιδρύθηκε από έντεκα μέλη τον Δεκέμβριο του 2012. Τα μέλη αυτά, παράλληλα με
την επαγγελματική τους δραστηριότητα έχουν εμπλακεί σε πολλές εθελοντικές
-πολιτιστικές-κοινωνικές-περιβαλλοντικές δράσεις. Όλες αυτές οι δράσεις είχαν
και έχουν ένα κοινό: τον άνθρωπο.
Στο καταστατικό της ΑΚΤ-ΕΙΝ αναφέρεται:
«Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα,
σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και
κοινωνική ζωή, και στην απασχόληση, ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό
αποκλεισμό και εν γένει η κοινωνική επανένταξη των ατόμων που ανήκουν στις
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, και της ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας μέσω
της δημιουργίας ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. [ Σημ.
Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η
ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και
ψυχικά αίτια ή λόγω προηγούμενης παραβατικής συμπεριφοράς και κοινωνικών
διακρίσεων. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες ( σωματικές ή ψυχικές ή
νοητικές ή αισθητηριακές ), απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί,
αποφυλακισμένοι, άνεργοι και άστεγοι ]».