Two Thirds Project Space presents: My wounded soul, where shall I rest you?

Εγκαίνια: 01.12.23, 19:00-22:00 | Διάρκεια έκθεσης: 02.-16.12

Επιμέλεια : Ντορίνα Φουντουλάκη | Curated by Dorina Foudoulaki

 

«Η μέδουσα Turritopsis dohrnii  ( αθάνατη μέδουσα ) συνήθως πατάει το κουμπί επαναφοράς όταν θέλει να αποφύγει τον θάνατο που προκαλούν περιβαλλοντικοί παράγοντες. Όταν οι ενήλικες μέδουσες αισθάνονται ότι απειλούνται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, γυρίζουν πίσω το γενετικό τους ρολόι για να ξαναγίνουν προνύμφες. 

Ξαναπαίρνοντας τη νεότερη μορφή τους – ένα λεπτό στρώμα κυττάρων και ιστών – περιπλανώνται στον ωκεανό αναζητώντας κάτι για να προσκολληθούν, όπως έναν βράχο ή ένα φύλλο θαλάσσιου χόρτου.»

Τι θα κάναμε άραγε αν είχαμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο στάδιο της προνύμφης; Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τον δρόμο για την ίαση ή θα μέναμε παγιωμένοι και έρμαια των τραυμάτων μας; πόσο εύκολη είναι η επιλογή της αλλαγής; και αν το κάναμε τι θα γινόταν μετά;

 

Η ομαδική έκθεση My wounded soul, where shall I rest you?  επιχειρεί να διερευνήσει την εικαστική απόδοση της έννοιας του τραύματος και συνάμμα μας καλεί να κινητοποιήσουμε τους εαυτούς μας ως προς την αναγνώριση και την κατανόηση των νοητικών μας μονοπατιών απέναντι στα τραύματα και τις εμπειρίες μας. Η Griselda Pollock προτείνει πέντε καθοριστικά χαρακτηριστικά του τραύματος: την αέναη παρουσία, την μόνιμη απουσία, τη μη αντιπροσωπευσιμότητα,  τη βραδύτητα και τη μεταδοτικότητα. 

Πρόθεση της έκθεσης είναι να συνθέσει μια αφήγηση που εξετάζει αυτές τις έννοιες και προσκαλεί τον θεατή σε μια ενδοσκοπική διεργασία κατανόησης του εαυτού αλλα και παρατήρησης των αντανακλαστικών του απέναντι σε εικόνες και ερεθίσματα ικανά να αφυπνίσουν σκέψεις και μνήμες. Συγκεντρώνοντας έργα ποικίλων υλικών, μέσων, και τεχνικών μεταφέρεται καλειδοσκοπικά η διαδικασία της ψυχικής αναμέτρησης σε κατακερματισμένες φόρμες, ονειρικά τοπία, φοβικούς τόπους και εύθραυστα «σώματα».

 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Δημήτρης Φραγκάκης, Ιωάννα Λημνιού, Σεμίνα Μηλαροκώστα, Μάρθα Παναγιωτοπούλου, Ανδρέας Βάης, Εύη Ζαμπέλη

Εγκαίνια: 01.12.23, 19:00-22:00

Διάρκεια έκθεσης: 02.-16.12

Ώρες λειτουργίας: Πεμ, Παρ  17:30-21:00, Σαββ 11:30-14:30

 

Two Thirds Project Space

Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, 5ος όροφος

 

Fb event: https://fb.me/e/5YTw8C1Va 
Instagram: https://www.instagram.com/twothirds_ps/ 

 

 


[ΕΝ]

 

 

“The Turritopsis dohrnii jellyfish ( immortal jellyfish ) usually presses the reset button when it wants to avoid death caused by environmental factors.When adult jellyfish feel threatened by changing conditions, they turn back their genetic clock to become larvae again. 

Regaining their youngest form – a thin layer of cells and tissues – they wander the ocean looking for something to cling to, such as a rock or a leaf of sea grass.”

 

What would we do if we were able to return to the larval stage? Would we be able to choose the path to healing or would we remain fixed and frozen and at the mercy of our wounds? How easy is the choice to change? And if we did, what would happen next?

 

My wounded soul, where shall I rest you?” examines a visual rendering of the concept of trauma and at the same time invites us to mobilize ourselves in terms of recognizing and understanding our mental pathways towards our traumas and experiences. Grisellda Pollock suggests five defining features of trauma; perpetual presentness, permanent absence, irrepresentibility, belatedness and transmissibility. 

The intention of the exhibition is to compose a narrative that contemplates these concepts and invites the viewer into an introspective process of understanding the self and observing its reflexes in relation to images and stimuli capable of awakening thoughts and memories. Bringing together works of diverse materials, media, and techniques, the process of psychic confrontation is kaleidoscopically conveyed in fragmented forms, dreamscapes, phobic places, and fragile “bodies”.

 

Participating artists: Dimitris Fragkakis, Ioanna Limniou, Semina Milarokosta, Martha Panagiotopoulou, Andreas Vais, Evi Zampeli

Opening : 01.12.2023, 19:00-22:00

Duration of Exhibition: 02-16.12.2023

Open hours: Thurs, Fri : 17:30-21:00, Sat : 11:30-14:30

 

Two Thirds Project Space

Themistokleous 42, Exarchia, 5th floor