“The Passage to India”:  A book by Panos and Thanos Kessaris based on the prototype in Greek language of Periklis Kessaris. ( Book presentation )

Το πέρασμα στην Ινδία

The Mother of the Asian culture, India, never so far had in writings the luck of the other countries of the far East, even though it is the closest to us, the Greeks, compared to them, as a tribe and in creativity.

 

So many good books were published lately about China and Japan, and very few about

India. Is the latter less known to us? I don’t think so.

 

Perhaps we contended ourselves with the handiest ideas for it, and we got reassured we didn’t need much more. And the written for this country are few as it is hard to walk it and tuck it. And it doesn’t offer too many exclamation marks like the other two mentioned countries, if you don’t seek to read the Indian himself, from his past glory till today’s misery; if you don’t arrest, through its amazing promotions, glares, delays, retreats and sinking, the universe to its evolutionary course, from the stone and the beast to the perfect and Oneness.

 

This missing part aspires this book to fill. In the first part you’ll find its legacy, from the Vedic texts and the caves to the years of marasmus.

 

In the second part, the traveling, tastier for those who would like something juicier, I present the country and the people of India as it is today, up close and personal.

 

If my reader, by closing this book, feels like something new was transfused inside him, something that creates a new dimension which starts a dialogue with his old inner world, then, not in vain my bitterness and hardships and the dangers you watered me, distant Land!

 

And I will tell everything, the way I lived them, without passion and prejudice, as I loved you too much, Damned Paradise of earth and of our soul! I dedicate this book of mine to the Children of India, who helped me get into its Soul.

 

Note by the successors: after 55 years, today, the history, the architecture and the art of India remain unchanged. Some of the alleys in the suburbs of major cities, too.

 

The ceremonies have domesticated, keeping the essence behind the actions. We narrate all of those the main author did, at his time, for historical purposes only and not to downgrade or to insult the country’s social mores.

 

After all, he saw himself the contradictory beauties of the soul of India, as a pure way of living. The face of India might be changing with the speed of light, but its soul keeps the divine spirit alive!

 

Let “Thoreau’s truth” prevail and enjoy!

From the prologue of the book

 

 

 

 

Book’s page / Σελίδα του βιβλίου: https://www.austinmacauley.com/book/passage-india

About Periklis Kessaris / Για τον Περικλή Καίσαρη: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Greek version / Αρχική έκδοση στην ελληνική γλώσσα ( PDF ): https://issuu.com/itsonlyarts/docs/_____

 

 

 

Periklis Kessaris was born in 1929 in Akovo, Arcadia, but grew up in Meligala, Messinia. There he completed his secondary education and immediately after entered the Faculty of Philosophy of the University of Athens where he studied Philology.

 

In 1957 he was appointed to the Art School of Tinos, teaching Greek Literature and Art History. Acting further in the field of Fine Arts, constantly studying the history and evolution of the Arts, he acquires additional knowledge, while at the same time he begins to write the first books.

 

In 1965 with the state scholarship and the letter of recommendation of the professor of the School of Fine Arts Konstantinos Grammatopoulos he went to India where he did postgraduate studies (University of New Delhi), knowing the culture of the then Far East, writing his book of the same name from experiences … (Read more about Pericles Kessaris and his work HERE)

 

The passage to India is a work by Panos and Thanos Kessaris (son and grandson of the professor), translation of the original work (INDIA, ATHENS, 1966) into English. Published by AUSTIN MACAULEY PUBLISHERS in June 2020 and distributed through the publisher’s website.

 

Panos Kessaris is an Oral and Maxillofacial surgeon with postgraduate studies in the USA. He lives and works between Kalamata and Athens.

Thanos Kessaris was a student of the High School of Nebraska and presently at the European University of Cyprus.

 

 

 

 

Ο Περικλής Καίσαρης γεννήθηκε το 1929 στον Άκοβο της Αρκαδίας, μεγάλωσε όμως στο

Μελιγαλά Μεσσηνίας. Εκεί ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση κι αμέσως μετά εισήλθε στη

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου σπούδασε Φιλολογία.

 

Το 1957 διορίστηκε στην Καλλιτεχνική Σχολή Τήνου, διδάσκοντας Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία της Τέχνης. Εντρυφώντας περαιτέρω σε όσα αφορούσαν τις εικαστικές Τέχνες, μελετώντας αδιάκοπα την ιστορία και την εξέλιξη των Τεχνών αποκτά επιπλέον γνώση, ενώ συγχρόνως την ίδια εποχή ξεκινά να γράφει τα πρώτα του βιβλία.

 

Το 1965 με κρατική υποτροφία και συστατική επιστολή του καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου μετέβη στην Ινδία όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ( Πανεπιστήμιο Ν. Δελχίου ), γνωρίζοντας τον πολιτισμό της μακρινής τότε Ανατολής, συγγράφοντας και το ομώνυμο βιβλίο απόρροια των εκεί εμπειριών του… ( Διαβάστε περισσότερα για τον Περικλή Καίσαρη και το έργο του ΕΔΩ )

 

Το Πέρασμα στην Ινδία ( The passage to India ) αποτελεί πόνημα των Πάνου και Θάνου Καίσαρη ( υιού και εγγονού του καθηγητή ), μετάφραση του αρχικού έργου ( ΙΝΔΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 1966 ) στην αγγλική γλώσσα. Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο AUSTIN MACAULEY PUBLISHERS τον Ιούνιο του 2020 και διανέμεται μέσω της ιστοσελίδας του εκδοτικού οίκου.

 

Ο Πάνος Καίσαρης είναι ιατρός γναθοχειρουργός με μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. Ζει και εργάζεται μεταξύ Καλαμάτας και Αθήνας.

Ο Θάνος Καίσαρης είναι φοιτητής σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α.

 

https://www.austinmacauley.com/