Θωμάς Γαλάτος

Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, Ιούνιος 2017. Θωμάς Γαλάτος, Διπλωματική Εργασία.

Ο Θωμάς Γαλάτος ζωγραφίζει «έντονα», παίζοντας με λάδια πάνω σε μεγάλους καμβάδες, αποτυπώνοντας «ιδιάζοντα» τοπία εξαιρετικής εικαστικής τεχνοτροπίας. Στην πτυχιακή...

Αξίζουν την προσοχή