Ατοµική έκθεση του Sebastian Boulter µε τίτλο ‘Lead the Way’ στην FokiaNou Art Space.

Εγκαίνια: Πέµπτη
9 Μαΐου
2019, ώρα 19.00

Διάρκεια: 9
Μαΐου έως 1 Ιουνίου
2019


Σωκράτης

δεῦρ᾽
ἐκτραπόµενοι κατὰ τὸν Ἰλισὸν ἴωµεν, εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ καθιζησόµεθα.

Φαῖδρος

εἰς καιρόν, ὡς
ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον· σὺ µὲν γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡµῖν κατὰ τὸ
ὑδάτιον βρέχουσι τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ οὐκ ἀηδές, ἄλλως τε καὶ τήνδε τὴν ὥραν
τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡµέρας.

Σωκράτης

πρόαγε δή, καὶ
σκόπει ἅµα ὅπου καθιζησόµεθα.

Φαῖδρος

ὁρᾷς οὖν
ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον;

Σωκράτης

τί µήν;

Φαῖδρος

ἐκεῖ σκιά τ᾽
ἐστὶν καὶ πνεῦµα µέτριον, καὶ πόα καθίζεσθαι ἢ ἂν βουλώµεθα κατακλινῆναι.

Σωκράτης

προάγοις ἄν.
Πλάτωνος
Φαῖδρος, [229a] – [229b]
Η
FokiaNou Art Space παρουσιάζει την
ατοµική έκθεση του ζωγράφου Sebastian
Boulter
µε τίτλο ‘Lead the Way’. Πρόκειται για µια σειρά σχεδίων και έργων ζωγραφικής µε θέµα τον ποταµό Ιλισό,
την περιοχή από την Καισαριανή ως την Καλλιθέα.
Παρότι αυτό το τµήµα του ποταµού είναι καλυµµένο, δεν εµποδίζει κάποιον
να έχει µια φιλοσοφική συζήτηση µε έναν φίλο δίπλα στο ποτάµι. Το έργο του Sebastian Boulter, που
κατάγεται από την Φινλανδία και την τελευταία περίοδο ζει και δραστηριοποιείται στην
Αθήνα, αναφέρεται συχνά
σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ο Boulter ενδιαφέρεται για τοπία αλλοιωµένα και
τραυµατισµένα από τους ανθρώπους, οι
οποίοι αφήνουν το ίχνος τους στην φύση.
Ο
Sebastian Boulter κατέχει µάστερ στη ζωγραφική από τη Βασιλική Ακαδηµία Καλών
Τεχνών των Βρυξελλών. Εργάζεται στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών ως επιµελητής
εκθέσεων και έχει συµβάλει στις πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ Φινλανδίας και
Ελλάδας.

Η
έκθεση διοργανώνεται από τη FokiaNou Art
Space
και το Φινλανδικό Ινστιτούτο
Αθηνών
, µε επιχορήγηση από το VISEK (Κέντρο
Υποστήριξης Εικαστικών Τεχνών).
Ηµέρες και
ώρες λειτουργίας:
Πέµπτη
µε Σάββατο, 17.00 – 20.00
Διεύθυνση:
Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Αθήνα.
Μετρό:
Ευαγγελισµός
www.fokianou247.gr
, Επικοινωνία: info@fokianou247.gr“Lead the Way,” a
solo exhibition of drawings 

and paintings 

by Sebastian Boulter at FokiaNou Art Space

Opening:
Thursday, 9 May 2019, 19.00

Duration:
9 May – 1 June, 2019.

Socrates:

Let us turn aside
here and go along the Ilisos; then we can sit down quietly wherever we please.

Phaedrus:

I am fortunate, it
seems, in being barefoot; you are so always. It is easiest then for us to go
along the brook with our feet in the water, and it is not unpleasant,
especially at this time of the year and the day.

Socrates:

Lead on then, and
look out for a good place where we may sit.

Phaedrus:

Do you see that very
tall plane tree?

Socrates:

What of it?

Phaedrus:

There is shade there
and a moderate breeze and grass to sit on, or, if we like, to lie down on.

Socrates:

Lead the way.
Plato,
Phaedrus, [229a] – [229d]
FokiaNou Art Space is
pleased to present the work of Sebastian
Boulter,
an Athens-based painter from Finland whose work often
refers to environmental issues. He is interested in manipulated landscapes by human beings and
other traces and tracks that humans leave behind them in nature. This
exhibition of a series of drawings and paintings takes as its subject the river
Ilisos, from the area between Kaisariani and Kallithea. Although this part of
the river has been covered, that does not preclude one from having a
philosophical discussion with a friend next to the river.
Boulter
holds a Master degree in painting from the Royal Academy of Fine Arts of
Brussels, Belgium. In Athens for the past year he has worked in the Finnish
Institute at Athens
as a curator of fine art events
and has been involved in
cultural exchange between Finland and Greece. The
exhibition has been organized in collaboration between FokiaNou Art Space and
the Finnish Institute at Athens, with a financial support from VISEK (Centre
for the Promotion of Visual Art).
Opening hours:
Thursday to Saturday 17.00 – 20.00
FokiaNou Art Space,
Fokianou 24, 7th floor, Pagrati, Athens. Metro: Evangelismos
info@fokianou247.gr