Πέμπτη στις 8:00 μ.μ.
Σπίτι Της Κύπρου
Xenofontos
2, 10557
Αθήνα
Το Σπίτι της Κύπρου, στο πλαίσιο του
εικαστικού του προγράμματος, παρουσιάζει την έκθεση PLEXUS Πέτρος Μώρης – Μπία
Ντάβου – Έφη Σπύρου σε επιμέλεια Τίνας Πανδή και Σταμάτη Σχιζάκη.
Η έκθεση PLEXUS επιχειρεί να φέρει σε διάλογο
το έργο τριών καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές με κοινούς καλλιτεχνικούς
προβληματισμούς: της Μπίας Ντάβου ( γεν. Αθήνα 1932 ) της Έφης Σπύρου ( γεν.
Λευκωσία 1976 ) και του Πέτρου Μώρη ( γεν. Λαμία 1986 ).
Τα εγκαίνια έχουν οριστεί για την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου 2015, ώρα 20:00
και η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή
15 Ιανουαρίου 2016

Ο τίτλος PLEXUS, παθητική μετοχή της λατινικής
λέξης plectere, προέρχεται ετυμολογικά από το αρχαίο ελληνικό πλέκειν και στην
αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του grid (κάνναβος). Με κοινό άξονα
την έννοια και την πρακτική του πλέγματος, η έκθεση συγκεντρώνει έργα που
εκτείνονται χρονικά από την δεκαετία του 70 έως σήμερα, διάστημα που
σηματοδοτείται από την είσοδο της πληροφορικής στον οικιακό χώρο και την
σύγχρονη μετα-ψηφιακή συνθήκη όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε
πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν μεγάλες
εγκαταστάσεις, επίτοιχα έργα, μικρές χειρονομίες, προσχέδια, κείμενα,
σημειώσεις καθώς και οπτικοακουστικό και έντυπο αρχειακό υλικό, δίνοντας έμφαση
στον ανοιχτό και διαδικασιακό χαρακτήρα τόσο των έργων όσο και του ίδιου του
σχεδιασμού της. Έτσι, έργα από τις σειρές Πλέγματα,(1967-1970) Κυκλώματα
(1973-1975) και Σειραϊκές δομές (1978-1983) της Μπίας Ντάβου, συνυπάρχουν με
την εγκατάσταση της Έφης Σπύρου Metamorphoses, (2014) από κυλινδρικούς
λαμπτήρες φθορισμού πλεγμένους με ιμάντες και την εγκατάσταση του Πέτρου Μώρη
Columns (Time, Brain, Transformation, Skeleton), (2015) που αποτελείται από
μεταλλικά πλέγματα και γύψινα αντίγραφα εγχάρακτων ψηφιδωτών και τρισδιάστατων
μοντέλων.
Στην καλλιτεχνική πρακτική της Μπίας Ντάβου,
του Πέτρου Μώρη και της Έφης Σπύρου, το πλέγμα -ως σύστημα που μεταλλάσσει την
ενέργεια σε ύλη, ως οργάνωση επιφάνειας, ως δίκτυο σχέσεων αλλά και ως
υπαρξιακή συνθήκη- γίνεται το όχημα για τη διερεύνηση της γλώσσας των
μαθηματικών και των τεχνολογιών της εποχής τους αλλά και για μια συνεχή κριτική
αναθεώρηση των σχέσεων μεταξύ φυσικού και ψηφιακού αντικειμένου, υλικής και
άυλης διαδικασίας παραγωγής, χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας. Στο έργο
τους, οι πλούσιες μεταμορφώσεις του πλέγματος, από την ψηφίδα παραδοσιακών
ψηφιδωτών στο ψηφιακό bit, από τον κάνναβο της πόλης στον κάνναβο της οθόνης
του υπολογιστή, από τα σημεία στο χαρτί μιλιμετρέ στην ύφανση, γίνονται πάντα
με τελικό σκοπό να θίγουν πρωταρχικά καλλιτεχνικά και πανανθρώπινα ζητήματα.
Η έκθεση πραγματοποιείται με τη στήριξη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Εταιρείας Φίλων του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου «Το
Σπίτι της Κύπρου».
Συντονισμός έκθεσης: Μαρία
Ραγιά
Read in English
Exhibition
in the House of Cyprus
PLEXUS
Petros
Moris – Bia Davou – Efi Spyrou
Curated
by Tina Pandi & Stamatis Schizakis
Opening:
Thursday 19 November 2015
The
House of Cyprus, in the framework of its visual arts program, presents the
exhibition PLEXUS Petros Moris – Bia Davou – Efi Spyrou curated by Tina Pandi
& Stamatis Schizakis.
PLEXUS
is an exhibition that attempts to bring into a dialogue the work of three
artists from different generations but with similar artistic aims: Bia Davou
(b. Athens 1932), Efi Spyrou (b. Nicossia 1976) and of Petros Moris (b. Lamia
1986).
The
opening has been scheduled for Thursday 19th of November 2015, at 20:00 and the
exhibition will remain open until Friday 15th of January 2016.
The
title PLEXUS, past participle of latin plectere originates etymologically from
ancient greek plekein (
πλέκειν) and in modern english is used as a synonym of grid. With the concept
and practice of plexus as its central axis, the exhibition presents works from
1970s to today, a time period demarkated from the introduction of information
technology in the household to the present condition where digital technology
is dominating every aspect of human activity.
The
exhibition includes large installations, small gestures, drawings, texts,
models and notes, as well as audiovisual and printed archival material,
emphasising the open and proccedural character of the works as well as of the
exhibition itself. Works from the series Plegmata (1967-1970) Circuits
(1973-1975) and Serial Structures (1978-1996) by Bia Davou are presented
alongside Efi Spyrou’s installation Metamorphoses, 2014 made from spent
fluorescent lamps and heavy duty straps and the installation of Petros Moris
Columns (Time, Brain, Transformation, Skeleton), 2015 consisting of concrete
reinforcement steel rebars and plaster molded copies of embosed mosaic and
three dimensional models.
In
the artistic practices of Bia Davou, Petros Moris and Efi Spyrou, the grid, as
a system that transforms energy into mater, as the organising element of a
surface, as a network of relations and even as a existential condition, becomes
the vehicle for investigating the language of mathematics and technology of
their era as well as of a constant critical review of the relations between
physical and digital object, material and immaterial production, manual and
intellectual labor. In their work, the constant transformations of the grid,
from the mosaic tile to the bit, from the city grid to the pixel, from points
in lined paper to woven textiles, always investigates primary artistis and
humanist questions.
The
exhibition is realized with the support of the Ministry of Education and
Culture of the Republic of Cyprus and the Friends of the Cyprus Cultural Center
“The House of Cyprus” Association.

Coordination: Maria Ragia

Αξίζουν την προσοχή