Η Φωτογραφία της ημέρας / Photo of the day.


From the graduation Artwork of Phaedra Hardas that was presented at the exhibition venue of the “factory” of
ASFA (Hall of Kessanlis) from Wednesday 31 January 2018 to Friday 2 February
2018.

Send us the photo you want to post at itsonlyarts@gmail.com

Αξίζουν την προσοχή