Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης ORANGE WATER 3 “Αντανακλάσεις Καταγωγής | Reflections of Origin”.

09 Νοεμβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2017
Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
εγκαίνια:
Πέμπτη 09 Νοεμβρίου στις 19:00
από τον
Πρέσβη της Ολλανδίας κ. Caspar Veldkamp

To Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών φιλοξενεί το
διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης Orange Water 3, παρουσιάζοντας στην αίθουσά
του εικαστική έκθεση από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου.
Το Φεστιβάλ αποτελεί γέφυρα πολιτισμού μεταξύ
Ελλάδας και Ολλανδίας, περιλαμβάνοντας εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής,
βιντεοπροβολές και εγκαταστάσεις από διακεκριμένους Έλληνες, Ολλανδούς αλλά και
άλλων εθνικοτήτων εικαστικούς. Στην παρούσα έκθεση συμμετέχουν οι: Ad Arma, Tita Bonatsou, Eugenie
Coumantaros, Truus van den Heuvel, Apostolis Zolotakis, Mohammed Quraish, Ioannis Kolios, Annita Smit, Mark Verdoes.
Επιμέλεια: Αποστόλης Ζολωτάκης
Κατά τα έτη 2015 ( Orange Water 1 ) και 2016 (
Orange Water 2 ), συμμετείχαν 91 εικαστικοί σε 21 σημαντικούς χώρους τέχνης και
μουσεία, τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου
Τουρισμού και της Ολλανδικής Πρεσβείας. Το 2017, το Orange Water 3 ξεκινάει από
το SAF για να συνεχίσει το ταξίδι του στην υπόλοιπη Ελλάδα και να ολοκληρωθεί
το 2018 με δράσεις στο εξωτερικό. Φέτος, θα συμπεριλάβει και άλλες τέχνες ενώ
θα συνεργαστεί με εικαστικές πλατφόρμες όπως οι: Focus Europa (Γερμανία),
Bildrecht
(Αυστρία), t-short
(Ελλάδα).
Αντανακλάσεις
Καταγωγής | Reflections of Origin
Η καταγωγή του ανθρώπου είναι κοινή. Όπως και
ό,τι πηγάζει από αυτήν: οι εγκεφαλικές λειτουργίες, η αντίληψη, κλπ. Σε έναν
μαγνητικό τομογράφο μπορούμε να δούμε ακριβώς ποιές δραστηριότητες και πού συμβαίνουν
στον εγκέφαλο. Αν διαβάσουμε την πρόταση «δυο γάτες περπατούν στην αυλή»,
μπορούμε να δούμε στον υπολογιστή αυτή την σκέψη να περνά από το μυαλό μας. Αν
κοιτάξουμε την εικόνα ή διαβάσουμε την πρόταση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο
ανεξαρτήτως της γλώσσας που μιλάμε. Η αλφάβητος της ανθρώπινης

σκέψης
είναι παγκόσμια. Το μυαλό διαθέτει κοινό λεξιλόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην
αντίληψη των δεκτών του ίδιου ερεθίσματος αποκλείονται παρεκκλίσεις. Σε αυτό
συμβάλλει η ψυχολογία του κάθε δέκτη, η γνώση του, ακόμα και η συναισθηματική
διάθεση της συγκεκριμένης στιγμής, που θα παρέμβουν για να δώσουν σε κάθε δέκτη
προσωπική χροιά στην εμπειρία. Αν αυτό συμβαίνει στον δέκτη, κάτι αντίστοιχο
συμβαίνει και στον καλλιτέχνη όταν δημιουργεί το έργο. Οι καλλιτέχνες
επιλέγουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τεχνική, να αποδώσουν την έννοια
ενός θέματος. Στην παρούσα έκθεση, αυτό το επιτυγχάνουν αποδίδοντας στην έννοια
της καταγωγής την πνευματικότητα που αιωρείται σε ένα τοπίο· συνδέοντάς την με
την μετακίνηση από μία αφετηρία προς έναν προορισμό· με την καταγωγή
συγκεκριμένων παραστάσεων μέσα από αφηρημένους γεωλογικούς σχηματισμούς· με την
ταύτισή της με το φως· με την ενέργεια και την επιστήμη στο γνωστό πείραμα του
επιταχυντή στο CERN με το σωματίδιο του Higgs· όπως και με άλλες εικαστικές
προτάσεις.
Αποστόλης Ζολωτάκης

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
Μακρή 11, Αθήνα, 11742
Τηλ.: 210 9210760
(μετρό: Ακρόπολη)

Το Orange Water πραγματοποιείται με την χορηγία των εταιρειών 
Νερά Σαμαριά, ANEK LinesBlue Star.


Contemporary
Art Festival
ORANGE
WATER 3
Reflections
of Origin
09
November – 30 December 2017
Netherlands
Institute at Athens
opening:
Thursday 09 November at 19:00
by
the Ambassador of the Netherlands in Greece, Mr. Caspar Veldkamp
The
Netherlands Institute at Athens hosts the international Contemporary Art
Festival “Orange Water 3”. The art exhibition Reflection of Origin will
take place in its premises between the 9th November and 30th December.
The
Festival constitutes a cultural bridge between Greece and Holland with
exhibitions of painting, sculpture, video art and installations by renowned
artists from Greece, Holland and other countries. In the current exhibition the
participating artists are: Ad Arma, Tita Bonatsou, Eugenie Coumantaros,
Truus van den
 
Heuvel,
Mohammed Quraish, Ioannis Kolios, Annita Smit, Mark Verdoes, Apostolis
Zolotakis.
Curator:
Apostolis Zolotakis
In
the years 2015 (Orange Water 1) and 2016 (Orange Water 2), the Festival hosted
the participation of 91 visual artists at 21 important art venues and museums,
under the auspices of the Greek Ministry of Culture, the Greek Ministry of
Tourism and the Dutch Embassy. In 2017, Orange Water 3 starts from SAF to
continue its
course
in different places in Greece and will complete its journey in 2018 with events
abroad. This year it includes more fields of art, while it will collaborate
with art platforms and associations such as Focus Europa (Germany), Bildrecht
(Austria), t-short (Greece).
Reflections
of Origin
The
origin of human is common. This same origin applies not only to humans but also
to their brain functions, perception and so forth. In a MRI image we can trace
the exact activities and the place they happen in the brain. If, for example,
we read the sentence «two cats walk in the yard», we can see this thought
passing in our mind. If we look at this image or we read this sentence the
result will be the same no matter which language we speak. The alphabet of
human thinking is universal. The mind has a common vocabulary. This does not
mean that there are not deviations in the way the beholders perceive the same
stimulus. This has to do with the psychological status of
the
perceiver, his or her knowledge, even his or her emotional status at that given
moment; this status will grant the perceiver a personal touch of given
experience. If this may happen to a perceiver, something similar happens to the
artist when he or she creates art. Artists, each one in his or her own
technique, choose the way to reflect the meaning of a subject. In this
exhibition, they manage to attach to the meaning of origin the spirituality
lingering in a place; connecting it with the movement from a starting point to
a destination; with the origin of certain
representations
in abstract geological formations; with its identification with the light; with
the energy and science in the renowned CERN accelerator experiment of the Higgs
boson; as well as with other pictorial proposals.
Apostolis
Zolotakis
Netherlands
Institute at Athens
Makri
11, 11742, Athens
Tel.:
210 9210760
(metro
station: Acropolis)

Orange
Water is realized with the sponsorship from the companies Nera Samaria, ANEK
Lines, Blue Star
.

Αξίζουν την προσοχή