“we can only begin to notice”: Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και art films γυναικών δημιουργών από την Κύπρο.

18 Μαρτίου – 29 Απριλίου 2023 | Επιμέλεια: Δήμητρα Ιγνατίου και Ιουλίτα Τουμαζή

Εγκαίνια: 18 Μαρτίου 2023, 19:00 – dj set: Nana

 

Με έργα των: Μαρία Αναστασίου, Ραχμέ Βεζύρογλου, Ναταλί Γιαξή, Άννα Καννάβα,
Μαρία Λοϊζίδου, Μαρίνα Ξενοφώντος, Καίτη Παπαδήμα, Δανάη Στυλιανού,
Μαρία Τουμάζου, Μαριάννα Χριστοφίδου

 

Το επερχόμενο πρότζεκτ του NiMAC ( Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη ) στρέφει το βλέμμα μας στην κινούμενη εικόνα. Το we can only begin to notice παρουσιάζει μια επιμελημένη επιλογή από μη-μυθοπλαστικά φιλμικά έργα από δέκα γυναίκες δημιουργούς από την Κύπρο και την κυπριακή διασπορά, οι οποίες χρησιμοποιούν το μέσο του φιλμ για να καταγράψουν καταστάσεις και πτυχές της πραγματικότητας των ιδίων ή άλλων. Το πρότζεκτ επανεξετάζει τη συνθήκη θέασης φιλμ εντός των ιδρυμάτων σύγχρονης τέχνης, ενώ δημιουργεί χώρο για συζητήσεις και στοχασμούς γύρω από την πολυσημία της έννοιας του γυναικείου βλέμματος, συμβάλλοντας στο διάλογο για το φύλο, την αναπαράσταση, το ανήκειν, τις ταξικές και φυλετικές ταυτότητες και τις δομές εξουσίας, στην Κύπρο και αλλού.

 

Εστιάζοντας σε έργα όπου οι  δημιουργοί επιτρέπουν στα υποκείμενα να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, αποφεύγοντας συνειδητά παραδοσιακά κινηματογραφικά μοντέλα αντικειμενοποίησης, οι επιλεγμένες ταινίες τύπου ντοκιμαντέρ θέτουν ερωτήματα γύρω από το τι κεντρίζει την προσοχή μας και τι συχνά λανθάνει αυτής, προσφέροντας ορατότητα μέσα από δομημένη αφήγηση, στοχαστικές καταγραφές, ποιητικούς προβληματισμούς και ημερολογιακά καταγεγραμμένα περιστατικά. Ακολουθώντας την ωμή πραγματικότητα της καθημερινότητας, καταγράφοντας και εκθέτοντας γεγονότα, λέξεις, απόψεις, σκέψεις και αναμνήσεις που συχνά θεωρούνται ασήμαντες ή δευτερεύουσες σε αντιδιαστολή με τις κυρίαρχες αφηγήσεις, προκύπτει ένα «άλλο» βλέμμα. Η κυπριακή πραγματικότητα και οι συνθήκες που την ορίζουν έχουν επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τα φιλμς, είτε αποτελώντας το θέμα ή το σκηνικό, είτε επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας  την προσέγγιση των δημιουργών.

 

Η κύρια αίθουσα εκθέσεων του NiMAC μετατρέπεται σε αίθουσα προβολών με μία μοναδική μεγάλη οθόνη στην οποία η επιμελημένη επιλογή ταινιών προβάλλεται διαδοχικά, σε λούπα, επιδιώκοντας μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν και είτε να παρακολουθήσουν ολόκληρη την προβολή είτε να πραγματοποιήσουν πολλαπλές επισκέψεις. Δημιουργείται έτσι μια συνθήκη που επιτρέπει χώρο και χρόνο για την παρακολούθηση των έργων, χωρίς περισπασμούς. Πριν ή μετά την είσοδο στην αίθουσα προβολής, οι επισκέπτες καλούνται να περάσουν χρόνο στο commons room, που φιλοξενεί μια επιλογή σχετικών βιβλίων, αναφορών και πηγών και να συμμετέχουν σε συζητήσεις γύρω από τα φιλμς και την κινηματογραφική δημιουργία, πίνοντας καφέ ή τσάι.

 

 

Πρόγραμμα:

 

18/03 

Εγκαίνια έκθεσης

 

31/03,  21/04, 28/04 

Book Club στο commons room με τον Γιώργο Ράλλη – διερεύνηση κειμένων μέσα από εναλλακτικά, φεμινιστικά και queer βλέμματα.

 

12/04

Προβολή του φιλμ the Butler της Άννας Καννάβα και συζήτηση με το κοινό – συντονισμός από τον διευθυντή του Queer Wave, Diego Armando Aparici.

 

22/04

Συζήτηση γύρω από μη-μυθοπλαστικά φιλμικά έργα και την έννοια του γυναικείου βλέμματος.

 

Ώρες λειτουργίας commons room:

Τρίτη – Σάββατο: 10:30 – 14:00 & 17:00 – 23:00

 

Ώρες προβολών:

Τρίτη – Σάββατο: 11:00 – 13:30 & 17:30 – 22:30

 


NiMAC                                                                                   

Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία, T: 22797400

info@nimac.org.cy , www.nimac.org.cy , www.facebook.com/NiMACnicosia/

 

Οργάνωση:

                                 

 

 

Χορηγός:

 

         

                                      

|EN|

 

we can only begin to notice”

 

 

18 March – 29 April 2023

Opening: 18 March 2023, 19:00 – dj set by Nana

 

With filmworks by: Maria Anastassiou, Marianna Christofides, Anna Kannava, Maria Loizidou, Keti Papadema, Danae Stylianou, Maria Toumazou, Rahme Veziroglou, Marina Xenofontos, Natalie Yiaxi

 

Curated by Demetra Ignatiou and Ioulita Toumazi

 

NiMACs (Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation) upcoming show directs our gaze toward the moving image. we can only begin to notice presents a curated selection of  non-fiction films by ten female creators from Cyprus and the Cypriot diaspora, who employ the medium of film to document aspects of their and others’ experienced reality. The show explores the politics of viewing screen works inside the art institution, while making space for discussions and reflections around the multiplicities of the female gaze, contributing to the discourse on gender, representation, belonging, class, race and power, in Cyprus and beyond.

 

Focusing on works where the filmmakers allow their subjects to explore their agency and power, consciously avoiding traditional cinematic tropes of objectification, the selected documentary-style films raise questions around what captures our attention and what we barely notice, offering visibility through structured narrative, meditative recordings, poetic reflections and journalled incidents. Following the mundane and raw realities of the subjects, recording and exposing events, words, voices, thoughts and memories often deemed trivial or submarginal within dominant narratives, ‘another’ gaze is allowed to emerge. The Cypriot reality and circumstances have had a direct or indirect impact on the films, either by providing the subject-matter, the backdrop, or by having shaped and informed the creators’ process.

 

NiMAC’s main exhibition hall is turned into a screening room with a single large scale screen where the curated selection of films is shown consecutively, on loop, allowing an immersive cinematic experience. Visitors can walk in and either sit through the entire screening or pay multiple visits, allowing the space and time for the films to sink-in with no distractions. Before or after entering the screening room, audiences are invited to linger and spend time in the commons room, browsing through a selection of relevant books, references and resources, engaging in discussions around the films and the topics they unpack, while sipping coffee or tea.

 

 

Programme: 

 

18/03 

Exhibition opening

 

31/03,  21/04, 28/04 

Book Club in the commons room by George Rallis, exploring texts through alternative, feminist and queer gazes.

 

12/04 

Screening of Anna Kannava’s The Butler and discussion moderated by Queer Wave’s director, Diego Armando Aparici.

 

22/04

Panel discussion around non-fiction films and the concept of the female gaze.


Opening hours commons room:

Tuesday – Saturday: 10:30 – 14:00 & 17:00 – 23:00

Screening hours:

Tuesday – Saturday: 11:00 – 13:30 & 17:30 – 22:30

 

 

NiMAC                                                                                   

19, Palias Ilektrikis 19, 1016 Nicosia, T: 22797400

info@nimac.org.cy , www.nimac.org.cy, www.facebook.com/NiMACnicosia/

 

Organised by:                       

 

 

 

Sponsor:

                        

 

                      

Αξίζουν την προσοχή