“MYSTERY 19 _ INITIATION AS METHODOLOGY _ V.A. INITIATOR” OPEN CALL FOR RESIDENCY PROGRAM _ submissions until June 6, 2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος Visual Arts (V.A.) Initiator της Ελευσίνας 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Delta Pi ανακοινώνει πρόσκληση συμμετοχής προς ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των εικαστικών τεχνών με έμφαση στον δημόσιο χώρο (installation, video art, performance, γλυπτική, κ.ο.κ.). Το κάλεσμα αφορά στην δεύτερη έκδοση του προγράμματος φιλοξενίας, με κεντρική θεματική για τη φετινή διοργάνωση “Initiation as Methodology” και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ελευσίνας, σε δύο περιόδους: από τον Ιούνιο έως και τον Ιούλιο, και τον Οκτώβριο του 2021. Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν καλούνται να διαμείνουν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα στην Ελευσίνα, υπό την καθοδήγηση και την επιμέλεια των φορέων συνεργασίας της Delta Pi οι οποίοι είναι οι: Yellow Brick, Το Οχτώ και Snehta Residency.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει νέους εικαστικούς στην τέχνη της in situ εγκατάστασης με την υποστήριξη μιας επιμελητικής ομάδας, και να τους δώσει την ευκαιρία να πειραματιστούν με έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας στον δημόσιο χώρο. Τα έργα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύσσουν με τους κατοίκους και την πόλη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ξεκινάμε από το «βαθύ» παρελθόν για να βρούμε παραλληλισμούς, αλλά και νέα ανοίγματα στο παρόν και στο μέλλον, έχοντας ως κεντρικό άξονα την έννοια: Initiation as Methodology.

Στην κατεύθυνση αυτή η Delta Pi συμπράττει με τρεις (3) καταξιωμένους φορείς που έχουν τον ρόλο των mentors, με τη βοήθεια των οποίων, έξι (6) καλλιτέχνες θα ξεκινήσουν μια διαδρομή αναζήτησης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καλλιτεχνικής φιλοξενίας και έχουν στον πυρήνα της πρακτικής τους την εμπειρία, το βίωμα και τις διερευνητικές διαδικασίες. Ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας προσφέρει τα «συστατικά» για μια δημιουργική ζύμωση, ενώ παράλληλα λαμβάνει χώρα μια προκαταρκτική διαδικασία συνέργειας μεταξύ των φορέων αυτών, δημιουργώντας ήδη κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνθήκη εμπλοκής τους στο έργο. Ο κάθε φορέας έχει τη δική του μεθοδολογία που, σε συνδυασμό, δημιουργούν το πλέγμα του προγράμματος της συμβίωσης. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι το Yellow Brick, Το Οχτώ και το Snehta Residency, καθιστώντας ως επιπλέον στόχο του την επιδίωξη καλών πρακτικών, και συνεργειών στον τομέα των εικαστικών τεχνών.

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στην Ελευσίνα αναπτύσσεται σε δύο (2) φάσεις και απευθύνεται σε έξι (6) καλλιτέχνες/ιδες όλων των περιοχών από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό με την επιθυμία να παράγουν ένα επιτόπιο έργο, τη διάθεση να διαδράσουν με την τοπική κοινότητα και να βιώσουν την πόλη ώστε να συνδεθούν με ότι τους περιβάλλει υπό κριτικό πρίσμα.

 • ΦΑΣΗ Α 27/06/2021 – 07/07/2021 Η πρώτη φάση του προγράμματος θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου 2021. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, παράλληλα με την επαφή τους με την τοπική κοινότητα, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνδιαλλαγούν με τους φορείς – μέντορες, οι οποίοι θα έχουν επιμεληθεί εκ των προτέρων το σχεδιασμό ενός συμβουλευτικού προγράμματος από συζητήσεις, παρουσιάσεις, εισηγήσεις και εργαστήρια. Ωστόσο, η επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων, των συνεργαζόμενων φορέων και των συντονιστών του residency θα ξεκινήσει προτού μεταβούν στην περιοχή της Ελευσίνας ώστε να συσταθούν συνεργασίες πολλαπλών επιπέδων μεταξύ τους.
 • ΦΑΣΗ Β 01/10/2021 – 17/10/2021 Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα λάβει χώρα από την 1 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου 2021. Πρόκειται για ένα διάστημα όπου οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την επιτόπου παραγωγή του καλλιτεχνικού τους έργου, ενώ την ίδια περίοδο ο διοργανωτής του προγράμματος θα φροντίσει για την υλοποίηση της κάθε παραγωγής που θα προκύψει ανά τοποθεσία, με στόχο την παρουσίαση των έργων στο ευρύ κοινό. Η τελική έκθεση θα είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας δραματουργικής ενεργοποίησης των επιμέρους έργων. Την ημέρα της παρουσίασης, τα έργα ως θραύσματα θα ενοποιηθούν πάνω σε έναν άξονα σωματικής εμπειρίας του τόπου, μιας διαδρομής, σε επιμέλεια όλων των συντελεστών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση

Η πρόσκληση απευθύνεται σε έξι (6) μεμονωμένους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο χώρο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών (installation, video art, performance, γλυπτική, κ.α.), ανεξαρτήτου φύλου, προηγούμενης εμπειρίας, κ.ο.κ. Αιτήσεις εκπροσώπων ομάδων, συλλογικοτήτων κ.ο.κ. δεν γίνονται αποδεκτές.  Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να επισημανθεί πως όλοι όσοι αιτήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα δεσμεύονται για την πλήρη διαθεσιμότητά τους κατά τα προαναφερθέντα διαστήματα, καθώς η φυσική παρουσία, διαμονή και συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης.

 

Με ποιο τρόπο;

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει να υποβληθούν το διάστημα 26/05 – 06/06/2021 (ώρα 23:59) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.delta-pi.org/initiator2021-application-gr. Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία στα ελληνικά ή στα αγγλικά, να απαντηθούν οι ερωτήσεις του διοργανωτή και να επισυναφθούν επιπροσθέτως το αναλυτικό καλλιτεχνικό βιογραφικό σημείωμα και portfolio (μέχρι 15 MB). Επιπροσθέτως να γίνει η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων/εγγράφων και η δήλωση λήψης γνώσης των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το στάδιο υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιότητας.

 

Πως γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης;

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από μια πολυμελή ομάδα συντελεστών που έχει συγκροτηθεί από τους φορείς: Yellow Brick, Το Οχτώ, Snehta Residency, με την υποστήριξη της Delta Pi Productions. Μόνο οι επιλεγμένοι αιτούντες θα λάβουν απαντητικό email στο διάστημα 07/06 – 13/06/2021. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η αποστολή περαιτέρω διευκρινίσεων σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι εφικτή.

 

Τρόπος επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Residency, το Open Call και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους αποκλειστικά μέσω email στο info@delta-pi.org.

 

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Initiation as Methodology στους συμμετέχοντες;

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα παρακάτω:

 • Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διαμονής προς την Ελευσίνα (4 μετακινήσεις προς και από την Ελευσίνα στο σύνολο)
 • Έξοδα διαμονής και per diem των καλλιτεχνών και για τα δύο διαστήματα του residency
 • Καλλιτεχνική αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ (με παροχή νόμιμου παραστατικού ή πρόσληψη)
 • Κόστος παραγωγής για τη δημιουργία νέου πρωτότυπου έργου έως του ποσού των 1.000 ευρώ
 • Υλικοτεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Υποστήριξη από τους συνεργαζόμενους φορείς σε επίπεδο επιμέλειας και καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Πρόσβαση σε χώρους εργασίας για την προετοιμασία / δημιουργία του έργου
 • Προώθηση στα επίσημα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην ιστοσελίδα και σε ενημερωτικά δελτία των συνεργαζόμενων φορέων
 • Οπτικοακουστική καταγραφή του προγράμματος και της έκθεσης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

 

YELLOW BRICK  Το Yellow Brick είναι ένας ανεξάρτητος πολιτιστικός φορέας σύγχρονης τέχνης που δραστηριοποιείται στην Νέα Ιωνία, Αττικής από το 2016. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εικαστικού Βασιλικής Σηφοστρατουδάκη βασισμένη στην προώθηση του διατομεακού διαλόγου και την ανάδειξη των πολιτιστικών ανταλλαγών που επιχειρούνται μέσα από τη σχεσιακή εμπλοκή εικαστικών, συγγραφέων, επιμελητών, θεωρητικών επιστημόνων αλλά και μελών της τοπικής κοινότητας. Ο επιχειρησιακός άξονας του Yellow Brick αναπτύσσεται μέσω πολυτροπικών πρακτικών περιλαμβάνοντας εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, εργαστηριακή διαμονή καλλιτεχνών για την εκπόνηση έργου, παραγωγή καλλιτεχνικών εκδόσεων, δημόσια γεύματα και πειραματικές δράσεις με στόχο την αλληλεπίδραση την έρευνα και τον πολιτιστικό αναστοχασμό [www.yellowbrick.gr].

 

Το ΟΧΤΩ To ΟΧΤΩ αποτελεί πρωτοβουλία ενεργοποίησης ενός χώρου στο κέντρο της πόλης που επιχειρεί να συνδυάσει την κριτική παρέμβαση με τις καλλιτεχνικές πρακτικές, την έρευνα για την πόλη με την κοινωνική δράση. Το ΟΧΤΩ επανεξετάζει τα εργαλεία καλλιτεχνικών και πολιτικών πρακτικών και τις δυνατότητες συνέχειας (πέρα από τρέχουσες προσταγές της βιωσιμότητας) και πειραματίζεται με τα όρια και τις δυνατότητες παρέμβασης και κριτικής δράσης στο μεταβαλλόμενο τοπίο της Αθήνας. Μέσα από φόρμες καλλιτεχνικης δράσης, μελέτης, έρευνας, κριτικής παρέμβασης και πειραματισμού αναζητούμε νέες αφηγησεις για τη δυνατότητα πολιτισμικών πρακτικών στην πόλη και στις δομές της.  H δράση του 8 περιλαμβάνει: εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμέλειες, εκθέσεις, παραστάσεις, πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής, συνέδρια, δράσεις στην πόλη [8athens.wordpress.com].

 

SNEHTA (Athens in reverse)  Το Snehta είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το πρώτο πρόγραμμα καλλιτεχνική φιλοξενίας στην Αθήνα που ανοιχτό σε τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες.  Ο οργανισμός στοχεύει να ενισχύσει ενεργά την καλλιτεχνική παραγωγή και να αναζωογονήσει την τοπική σκηνή γεφυρώνοντας την Αθήνα με διεθνείς δημιουργούς που μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους για έρευνα στην πόλη. Επιπλέον οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες; καλλιτέχνες, επιμελητές αλλά καθώς και οι καλλιτεχνικές δράσεις που πραγματοποιεί το Snehta στοχεύουν στη δημιουργία νέων αναγνώσεων μέσα από τις οποίες η πόλη βιώνεται και γίνεται αντιληπτή. Στα πλαίσια του international art residency έχουν φιλοξενηθεί μέχρι τώρα περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες.  Τα τελευταία δύο χρόνια ο οργανισμός έχει κάνει σημαντικά βήματα στη δημιουργία δύο επιπλέον δραστηριοτήτων – το φυσικό / διαδικτυακό της κατάστημα και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισηγητές νέους Έλληνες δημιουργούς. Οι δραστηριότητες αυτές θα τροφοδοτήσουν μια σειρά χρηματοδοτούμενων δράσεων που θα ανακοινωθούν προσεχώς [ www.snehtaresidency.org ]

 

Delta Pi  Η εταιρεια Delta Pi productions & arts management έχει την έδρα της στην Αθήνα και διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2006, η δράση της εταιρείας στρέφεται σε διαπολιτιστικές συνεργασίες, καλλιτεχνικές ανταλλαγές, σύγχρονες πρακτικές και ανάπτυξη κοινοτήτων, ενώ έχει αναλάβει ή/και επιμεληθεί τη διαχείριση περισσότερων από 100 παραγωγών και διεπιστημονικών έργων υψηλών προδιαγραφών σε ποικίλα καλλιτεχνικά πεδία (επιτελεστικές, οπτικοακουστικές και εικαστικές τέχνες, κ.α.). Την περίοδο αυτή η Delta Pi εκπροσωπεί έναν επιλεγμένο αριθμό σύγχρονων καλλιτεχνών ενώ συμμετέχει και προωθεί σειρά καλλιτεχνικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To 2018 ξεκίνησε την προώθηση περισσότερων από 15 ελληνικών καλλιτεχνικών εγχειρημάτων σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δράση της Delta-Pi θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της www.delta-pi.org.

 

Η συμμετοχή των επιλεχθέντων υποψηφίων στο πρόγραμμα, καθώς και η κάλυψη όσων αναφέρονται παραπάνω, τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής οριστικής σύμβασης ανάμεσα στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και την Delta Pi. Σε περίπτωση ματαίωσής της άνω σύμβασης, ουδεμία ευθύνη φέρει η ΔΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έναντι των επιλεχθέντων υποψηφίων καθώς και οποιουδήποτε τρίτου.

                                       

 

 

 

“MYSTERY 19 _ INITIATION AS METHODOLOGY _ V.A. INITIATOR”

OPEN CALL FOR RESIDENCY PROGRAM _ submissions until June 6, 2021

 

Within the framework of the long-term project Visual Arts (V.A.) Initiator of Eleusis 2023 European Capital of Culture, Delta Pi announces an open call for artists from the field of visual arts in the public space (installation, video art, performance, sculpture, etc.). The second edition of the artist-in-residence program, focuses on the concept of “Initiation as Methodology” and is planned to take place in two phases, June-July and October 2021. The selected artists are invited to stay, experiment and conceive a site responsive project in the city of Elefsina, under the guidance and supervision of Delta Pi’s collaborating institutions: Yellow Brick, Eight and Snehta Residency.

 

SUMMARY AND PURPOSE OF THE PROGRAM

The main goal of this program is to introduce emerging artists to site specific and site responsive artistic practices, along with the support of an experienced curatorial team, in order to offer them the opportunity to experiment with small and medium-scale projects in the public space. The realization of artistic projects emphasises on the production process as a result of the relations that are shaped among the city, its citizens and the Greek and International artists. In the framework of the program, we begin by tracking the “deep” past, in order to discover parallel conditions and new entering points for the present and near future, around the core concept of: Initiation as Methodology.

In this direction, Delta Pi collaborates with three (3) established institutions that undertake the role of mentors and introduce six (6) artists to their artistic research journey in Eleusis. The three collaborating institutions have a long experience in the field of artist-in-residence programs and their core practices are based on experiential methodologies and research processes. Each partner provides the ingredients for a creative zymosis, while the conditions of their involvement in the project are formed by the preliminary process of collaboration and synergy among them. Besides, each partner brings along their own methodologies which, combined, create the grid of the residency program. Additionally, the partners’ objective is to promote a methodology of relevant practices and synergies in the field of visual arts.

 

PROGRAM STRUCTURE

The artists-in-residence program in Eleusis is divided in two (2) phases and is addressed to six (6) artists, from Greece and abroad who wish to produce an in-situ piece of work, and are keen to interact with the local community and experience the city, in order to engage with the environment within a critical framework.

 • PHASE A 27/06/2021 – 07/07/2021 The first phase of the program is to begin on June 27 and will be completed on July 7, 2021. During their stay, the participants will have the opportunity to connect with the local community, and interact with the mentors, who will have already prepared a supportive program consisting of panel discussions, presentations, talks, workshops. However, Delta Pi plans to bring the participants in contact with each other prior to their arrival in the Eleusis, so as to create the conditions for different levels of cooperation.
 • PHASE B 01/10/2021 – 17/10/2021 The second phase of the program will begin on October 1 and will be completed on October 17, 2021. This is the period when the participants start the in-situ production of their art project, while the organizer coordinates the implementation of each production that occurs on specific sites in Eleusis. The final public presentation derives from a process of dramaturgical activation of all the sites. The artworks as fragments, will be consolidated on an axis of physical experience of the place, a route, curated by all the contributors.

 

TERMS & CONDITIONS, APPLICATION FORM, SELECTION PROCESS

 

Eligibility

The program is addressed to six (6) individual artists who work in the field of visual arts in the public space (installation, video art, performance, sculpture, etc.), regardless of gender, previous experience, etc. Applications sent from group representatives, collectives, corporations, etc. will not be accepted. All artists who apply for the program are committed to be physically present during the aforementioned dates of both phases, A and B, as it is a prerequisite for submitting the application.

 

Application Process

The applications must be submitted from 26/05 – 06/06/2021 (23:59) through the online form at https://www.delta-pi.org/initiator2021-application-en. All the fields in the application form must be filled in Greek or English language and a detailed artist’s cv and portfolio (up to 15 MB) must also be attached. It is also obligatory to accept the terms and conditions, to submit a statutory declaration for the accuracy of the submitted data / documents and the declaration of knowledge of the terms of processing of personal data during the time of submission and evaluation of candidacy.

 

Evaluation Process

Applications are reviewed and selected by a committee composed by the partners: Yellow Brick, EIGHT, Snehta Residency, supported by Delta Pi Productions. Only chosen applicants will receive a reply via e-mail between 07/06 – 13/06/2021. Due to the large number of applications, it is not possible to send further clarifications in case of a negative evaluation.

 

Contact & Information

For further information about the Residency, the Open Call and the online application, all candidates may contact Delta Pi exclusively via email at info@delta-pi.org

What does the Initiation as Methodology program provide to the participants?

The program covers all the costs below:

 • Travel costs to and from Eleusis (a total of 4 transportations)
 • Accommodation expenses & per diems for both intervals of the artist-in-residence program.
 • 1000 € artistic fee (via employment or Invoice)
 • up to 1000 € production costs for the creation of a new original piece of work.
 • Material support and expertized human resources
 • Curatorial support and artistic consulting by the institutional partners and the organisators
 • Access to working spaces for the preparation / creation of the piece of work.
 • Promotion on the official social media accounts, website and partners’ newsletters.
 • Audiovisual recording of the program and the exhibition.

 

PARTNERS | ORGANISER

YELLOW BRICK Yellow Brick is an independent cultural institution of contemporary art based at Nea Ionia, Athens, Greece, since 2016. It is an initiative of the visual artist Vasiliki Sifostratoudaki, based on the promotion of cross-sectoral dialogue and cultural exchange, undertaken by the relational engagement among writers, curators, theoretical scientists and members of the local community. The working axis of Yellow Brick is developed through multimodal practices including art exhibitions, educational programs for children and adults, residency programs for workshop project production, art publications, public meals and experimental activities aimed at the interaction, the research and the development of cultural theory [www.yellowbrick.gr].

 

EIGHT (Το ΟΧΤΩ) EIGHT is an initiative to activate a space in the city center that attempts to combine critical intervention with artistic practices and research on the city with social activity. EIGHT reviews the tools of artistic and political practices and the possibilities of continuity (beyond current orders of sustainability) and experiments with the limits and possibilities of intervention and critical action in the alternating landscape of Athens. We search for new narrative methods to be applied as cultural practices in the city and its inner structures, through the artistic action, study, research and critical intervention. EIGHT is involved with: publications, educational programs, exhibition curation, residency programs, conferences, performances and urban actions [8athens.wordpress.com].

 

SNEHTA (Athens in reverse) Snehta is a non-for-profit organization and the first established residency in Athens that promotes and facilitates local and international artists. Snehta’s mission is to actively strengthen the artistic production and revitalize the local scene by bridging Athens with international creatives that share a focused enthusiasm to research in the city. Moreover, partnering artists, curators and projects undertaken by Snehta are aiming to create new readings under which the city is perceived and experienced. The program was established in 2012 and has up until now hosted over 100 artists in its international residency program. For the past two years Snehta has been making gradual steps to establish two additional core activities – its physical / online shop and an educational program run by Athens based artists. Money collected by those activities will fund a range of new opportunities that will be announced within the following year [ www.snehtaresidency.org ].

 

Delta Pi Delta Pi is a productions & arts management company based in Athens, Greece. Since 2006 the company has focused on intercultural collaborations, artistic exchanges, new media and community  projects. Delta Pi has produced and/or curated more than 100 international productions and high standards multidisciplinary projects (performing, visual and audiovisual arts, etc.). The company also represents a selected number of contemporary artists based in Greece and the EU, while it promotes a variety of projects in Greece and abroad. For more information about Delta Pi please find at the official website www.delta-pi.org

 

The participation of the successful candidates, as well as everything provided by the program as mentioned above, is conditional upon the signing of the final agreement between Eleusis 2023 European Capital of Culture and Delta Pi. In case of cancellation, Eleusis 2023 European Capital of Culture has no obligation towards the selected candidates.

 

 

Αξίζουν την προσοχή