Holy purple project

“Jump as carmine, Blue as to fall, turn as gardening, pas de deux knots.”

 

«Επειδή τίποτα δεν μπορεί να πυκνώσει και να διασταλεί προς τα εμπρός αν δεν διαθέτει τη δυνατότητα να πάει και προς τα πίσω, κάτι σαν μια ζυγαριά, φαντάζομαι ένα μέλλον να πατάει πάντα σε γενεές. Πάω πίσω λοιπόν στα βασικά του ανθρώπου.

Μέσα από το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αντίληψη και επεξεργάζεται παρελθόν και παρόν, εικονικό και πραγματικό, μέσα από τις αλληλοεπικαλύψεις αισθήσεων και σχέσης με τον κόσμο, εντοπίζω ένα μέλλον στη φύση του χορευτή: στη συνεχή του συνδιαλλαγή με το μεσοδιάστημα ή κενό και στο σθένος του απέναντι στο φόβο του να μην μείνει για πάντα εδώ, στο ίδιο σημείο.»

Ανδρονίκη Μαραθάκη

 

 

hiding in holy purple έργο χορού με σκηνική παρουσία

 

gardening the holy purple ψηφιακό έργο

 

turning in holy purple  εγκατάσταση

 

jumping in holy purple εργαστήριο χορού

 

 

Αυτές οι τέσσερις μορφές, αλλά και τα ενδιάμεσα κενά που αυτές δημιουργούν,  συνθέτουν ένα πλέγμα, μια τεχνολογία σχέσεων.

 

«Πλέκουν» επίσης το παρελθόν με ότι μοιάζει για μέλλον και εικάζουν για πιθανά σημεία επαφής, σημεία επικοινωνίας σχέσεων αποσπασμένων, ετεροχρονισμένων, με απόσταση ανάμεσά τους και άλλων που συγκρούονται.

 

Πού; Πάνω σε εδάφη που δείχνουν ασταθή και μεταβάλλονται.

 

Μία εικαστική πλατφόρμα που αλλάζει κλίση με τις όποιες μετατοπίσεις των ανθρώπων, ένας ψηφιακός τόπος που οργανώνεται από φωνές τους και μία χορογραφική πρακτική που αναπτύσσεται από τις σχέσεις του Σώματός τους.

 

Σε τέτοια «τοπία» το holy purple κάνει εικασίες σήμερα για τη φύση του ανθρώπου, τη φύση του «χορού» του και αυτή ενός καλλιτεχνικού έργου (χορού).

 

Μέσα από την ιδιαιτερότητα  του χορευτή και τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος νοεί, βιώνει, εκπαιδεύεται, παρατηρεί και κατ’ επέκταση ερευνά τον κόσμο, το holy purple μοιράζεται τρόπους επεξεργασίας ως ευκαιρίες για αναδιατάξεις και μεταμορφώσεις. Ως δυνατότητες συσχετισμένες, αλλά όχι κατευθυνόμενες για να μεθοδεύσουν γνώση.

 

Τον Απρίλιο 2021 η ομάδα μοιράζεται την τελική φάση προβών του έργου με σκηνική παρουσία σε έναν δημόσιο χώρο με σκοπό την κινηματογράφηση του | hiding in holy purple.

 

Παράλληλα συμπεριλαμβάνει μια σειρά συναντήσεων-συζητήσεων πάνω στην πλατφόρμα | turning in holy purple και ενεργοποιεί την ψηφιακή του μορφή από τις 20 έως και τις 30 Απριλίου όπου οι θεατές-χρήστες μπορούν να ενημερώνουν περεταίρω το έργο με την ηχογράφηση των δικών τους φωνών στο www.holypurple.com  | gardening the holy purple.

 

Δεδομένων των συνθηκών, για την ώρα αδυνατούμε να προβούμε σε κοινοποίηση του τόπου και των ημερομηνιών για όλες τις μορφές του έργου. Μοιάζει κάθε μία που κοινωνείται ή διαμοιράζεται, πότε να απομακρύνεται και πότε να προσεγγίζει την έννοια της όπως την γνωρίζαμε ήδη.

 

 

“Jump as carmine, Blue as to fall, turn as gardening, pas de deux knots.”

 

 

 the holy purples

 

Κάντυ Καρρά & Λουκιανή Παπαδάκη (έρευνα και ερμηνεία)

Λάμπρος Πηγούνης (σύνθεση ήχου και ηχητικός προγραμματισμός)

Νύσος Βασιλόπουλος (φωτιστικό περιβάλλον)

Φίλιππος Βασιλείου (επιμέλεια πλατφόρμας)

Στεριανή Τσιντζιλώνη (έρευνα και δραματουργία)

Ραλλού Αβραμίδου (επικοινωνιακές πρακτικές)

Γιάννης Κρανιδιώτης (ηχητικός προγραμματισμός ιστότοπου και εικαστική επιμέλεια ιστότοπου)

Ευτυχία Λιάπη (σχεδιασμός αφίσας)

Nick Strauss Klein-feldenkraisproject (Feldenkrais Method guidance)

 

Delta-Pi Productions (οργάνωση παραγωγής)

Ανδρονίκη Μαραθάκη (έρευνα και χορογραφία)

 

Cloudsdonthaveshape A.M.K.E.

 

Το “holy purple” ανήκει στη θεματική Ιt’s not about if you will love me tomorrow και πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

ημερομηνία | ώρα

τόπος | πληροφορίες

 

gardening the holy purple ψηφιακό έργο

Ημερομηνία: 20 Απριλίου έως 30 Απριλίου

Τόπος: www.holypurple.com

 

Το ψηφιακό έργο αναπτύσσεται μέσα από το «διαζύγιο» ψηφιακού-φυσικού κόσμου και παρουσίας-απουσίας.

 

Υπαινίσσεται την ανθρώπινη ζωή μέσα από έναν κοινό τόπο φωνών που δημιουργεί.

 

Φωνών αποσπασμένων που ψιθυρίζουν, βγάζουν επιφωνήματα, λαχανιάζουν, αναπνέουν, κραυγάζουν και σιωπούν.

 

Αναζητεί οτιδήποτε το ζωντανό σε ό,τι σχετίζεται και κοινωνεί το παρελθόν του, διαμορφώνοντας κοινό τόπο με άλλους και αποτελεί μία εφαρμογή της χορογραφικής έρευνας γύρω από το πώς μπορεί ένα έργο χορού να υπάρχει στο ψηφιακό χώρο.

 

Ο ιστότοπος θα ανοίξει στις 20 Απριλίου και έως τις 30 Απριλίου και θα μπορεί να δέχεται ηχογραφήσεις από τους θεατές-χρήστες του ιστότοπου.

 

** Στη σελίδα www.holypurple.com  βρίσκεται – εκτός από την περιοχή του gardening the holy purple – μια ακόμη διαθέσιμη περιοχή που παραθέτει όλες τις πληροφορίες για το συνολικό έργο holy purple.

***Ημερομηνίες διεξαγωγής για τις υπόλοιπες μορφές του έργου θα ανακοινωθούν εφόσον διασαφηνιστούν οι επιτρεπόμενες συνθήκες.

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το παρόν έργο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email holypurple2021@gmail.com, ειδάλλως μπορείτε να ενημερώνεστε με τις εξελίξεις των παραπάνω μορφών του έργου holy purple σε αυτή τη σελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα FB: https://www.facebook.com/Holy-purple-100998222131326

 

 

“Since nothing can be densed  and expand forward if it is not able to move backwards too, just like a scale, I imagine a  future stepping always upon generations.

Hence, I return back to the fundamentals of human nature.

Through the ways that perception unfolds and processes  past and present,

virtual and real, through the manifold overlapping of  senses and our relations within the world,

I trace a future within the nature of the dancer: hers and his ongoing conciliation with the interval, the void and her/his power against the fear of remaining still in one and the same spot forever.”

Androniki Marathaki

 

 

holy purple

 

hiding in holy purple dance performance

 

gardening the holy purple digital “performance”

 

turning in holy purple installation

 

jumping in holy purple dance workshop

 

 

These four forms, as also the possible intervals between them, compose a grid, a technology of relations. “Braiding” the past with whatever looks like a future and guessing for possible contact areas, points of communication of fragmented, unsynchronized relations, that are in distance with each other and others that collide.

 

Where? Upon surfaces which seem unstable and transformative.

 

A platform that changes its inclination when humans displace themselves, a virtual space that is created by their own voices and one choreographic practice which is developed by the relations of their Bodies.

 

In these “places”, holy purple make speculations about the current nature of humans, the nature of their “dance” and hence the dance performance itself.

By the uniqueness of the dancer and the ways by which they perceive, live, train, observe and therefore research the world, holy purple shares processing methods as potentialities for rearrangements and transformations; as relational possibilities, but not directed to deliver knowledge.

 

In April 2021, the team shares their final phase of rehearsals in public space and in order to film the perfromance.  | hiding in holy purple.

 

In parallel, a series of meetings-talks take place upon this platform and in public space | turning in holy purple and finally the digital form of the project is activated from the 20th till the 30th of April. During these days, visitors/users of the site may upload furtherly their own voice recordings at www.holypurple.com | gardening the holy purple.

 

According to the circumstances and for the time being, we are unable to share the location and the dates for all the forms of this art project. It seems that every form of it  that is published or shared, either it is distancing itself or approaching the notion of form as we already know it.

 

“Jump as carmine, Blue as to fall, turn as gardening, pas de deux knots.”

 

 

the holy purples

 

Candy Karra & Loukiani Papadaki (research and performance)

Lampros Pigounis ( sound composition and sound programming)

Nysos Vasilopoulos (lighting)

Filippos Vasiliou (platform curator)

Stergiani Tsintziloni (research and dramaturgy)

Rallou Avramidou (communication practices)

Yiannis Kranidiotis (sound web programming and web’s artistic direction)

Eftihia Liapi (poster design)

Nick Strauss Klein-feldenkraisproject (Feldenkrais Method guidance)

 

Delta-Pi Productions (production manager)

Androniki Marathaki (research και choreography)

 

Cloudsdonthaveshape A.M.K.E.

 

Holy Purple belongs to the theme Ιt’s not about if you will love me tomorrow and takes place with the financial support of Ministry of Culture and Sports

 

 

date| time

location| information

 

gardening the holy purple digital performance

Date: 20th – 30th April

Location:www.holypurple.com

 

The digital “performance” evolves through the “divorse” of the digital and physical world and of any presence and absence. By creating  a common place of human voices, it is suggestive of human life.

The voices, detached as they are, they whisper, they allow exclamations, they punt for breath, they breath, they shout out silently and finally they fall silently.

This digital “dance performance” researches liveness through relating and through embodying its pastness while creating common spaces with others. It suggests an application of the choreographing research around the question of how a dance performance lives in the digital world.

 

The website will be available from the 20th till the 30th of April for visitors and users to upload their own sound recordings.

 

**The website  www.holypurple.com is – off the region of gardening the holy purple – one more available point, that contains an overall of updated information for all holy purple’s forms .

***Dates of launching the rest of art forms will be announced, as long as the circumstances allow it.

 

In case you are looking for further information for the running project, please send us an email at holypurple2021@gmail.com, or you can stay tuned for any news of the previous mentioned forms of holy purple by our website and social media: FB: https://www.facebook.com/Holy-purple-100998222131326

 

 

the holy purples (facebook / instagram tags)

 

Κάντυ Καρρά (έρευνα και ερμηνεία) / Candy Karra (research and performance):

https://www.facebook.com/candy.karra

 

Λουκιανή Παπαδάκη (έρευνα και ερμηνεία) Loukiani Papadaki  (research and performance):

https://www.facebook.com/loukianis

 

Λάμπρος Πηγούνης (σύνθεση ήχου και ηχητικός προγραμματισμός) / Lampros Pigounis (sound composition and sound programming): https://www.facebook.com/lambros.pigounis / https://www.instagram.com/lambrospigounis/

 

Νύσος Βασιλόπουλος (φωτιστικό περιβάλλον) / Nysos Vasilopoulos (lighting):

https://www.facebook.com/nyssos / https://www.instagram.com/nysosv/

 

Φίλιππος Βασιλείου (επιμέλεια πλατφόρμας) / Filippos Vasiliou (platform curator):

https://www.facebook.com/Fivi69 / https://www.instagram.com/filipposvasileiou/

 

Στεριανή Τσιντζιλώνη (έρευνα και δραματουργία) / Stergiani Tsintziloni (research and dramaturgy :

https://www.facebook.com/stergiani.tsintziloni / https://www.instagram.com/tsintzis/

 

Ραλλού Αβραμίδου (επικοινωνιακές πρακτικές) / Rallou Avramidou (communication practices):

https://www.facebook.com/rallou.avramidou / https://www.instagram.com/rall0u/

 

Γιάννης Κρανιδιώτης (ηχητικός προγραμματισμός ιστότοπου και εικαστική επιμέλεια ιστότοπου) / Yiannis Kranidiotis (sound web programming and web’s artistic direction):

https://www.facebook.com/yiannisKra / https://www.instagram.com/yianniskra/

 

Ευτυχία Λιάπη (σχεδιασμός αφίσας) / Eftihia Liapi (poster design):

https://www.facebook.com/eftihia.liapi / https://www.instagram.com/eftihialiapi/

 

Nick Strauss Klein-feldenkraisproject (Feldenkrais Method guidance)https://feldenkraisproject.com/

 

Delta – Pi Productions (οργάνωση παραγωγής) / (production manager):

https://www.facebook.com/deltapiproductions / https://www.instagram.com/deltapiproductions/

 

Ανδρονίκη Μαραθάκη (έρευνα και χορογραφία)/ Androniki Marathaki (research και choreography):

https://vimeo.com/andronikimarathaki  https://www.facebook.com/androniki.marathaki / https://www.instagram.com/andronikimarathaki/

 

Cloudsdonthaveshape A.M.K.E.

 

Communication Channels

 

Website: www.holypurple.com

Email: holypurple2021@gmail.com,

FB: https://www.facebook.com/Holy-purple-100998222131326

 

Partners (website / facebook & instagram tags)

 

Holy Purple takes place with the financial support of Ministry of Culture and Sports

 

Institutional Parther

Δημοτική Αγορά Κυψέλης: https://agorakypselis.gr/ / https://www.facebook.com/agorakypselis /https://www.instagram.com/dimotiki_agora_kypselis/

 

Production

delta – pi productions: https://www.delta-pi.org/ / https://www.facebook.com/deltapiproductions / https://www.instagram.com/deltapiproductions/

 

Communication Partner

Snehta: https://www.snehtaresidency.org/ / https://www.facebook.com/snehtaresidency / https://www.instagram.com/snehta_residency/

 

debop: https://www.debop.gr/ / https://www.facebook.com/debop.gr / https://www.instagram.com/debop.gr/

 

Connectiva: https://www.facebook.com/search/top?q=Connectiva / https://www.instagram.com/_connectiva_/