“COMBINED” Ομαδική έκθεση από το Potential Project

Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Μαρτίου, 19:00 – 22:30 | Διάρκεια έκθεσης: 21 Μαρτίου – 6 Απριλίου

“COMBINED” Ομαδική έκθεση από το Potential Project

 

Η ομαδική έκθεση με τίτλο COMBINED αντλεί τις ιδέες και τους στόχους της από τις διαφορετικές έννοιες της συγκεκριμένης λέξης, όπως το να συνθέτεις, να ενώνεσαι με συνανθρώπους για να πετύχεις έναν στόχο, να καινοτομείς παρά το ρίσκο, ενώ ενεργοποιεί κάθε μορφή συνδυαστικής λογικής ακόμα και αυτή της κομπίνας. Οι προεκτάσεις των σημασιών της λέξης συνδέονται στενά, μεταφορικά και κυριολεκτικά, με την παγκόσμια πολιτική αστάθεια και κρίση της σύγχρονης εποχής. Υπό αυτό το πρίσμα, τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών εκθέτουν τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί της οικονομικής και πολιτικής κρίσης αποσπούν την προσοχή μας από τις καταστροφικές, μη αναστρέψιμες συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής και τους τρόπους λειτουργίας του καπιταλισμού. Επιπλέον εξετάζονται η πολυπολιτισμικότητα, η συστηματική υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με ορατούς και αόρατους διαχωρισμούς, η μισαλλοδοξία, η παραπληροφόρηση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Η έκθεση στοχεύει στην αποκάλυψη των τρόπων που κατέχει η δύναμη της σύγχρονης τέχνης να φανερώνει τις συνθήκες που τροφοδοτούν μια παγκόσμια πολιτική κατάσταση. Κατάσταση που αγνοεί όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες αξίες, αποκρύπτει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, καθώς και περιθωριοποιεί ανοιχτά τις προσπάθειες βελτίωσης του ταραγμένου κόσμου μας. Ίσως, στο πνεύμα του ουμανισμού, μπορούμε να αναλάβουμε δράση και να συμβάλλουμε στην ανατροπή κατεστημένων που διαιωνίζουν και αναπαράγουν την καταστροφή του εξωτερικού και εσωτερικού μας κόσμου.

 

Επιμελητές: Βασιλική Βαγενού και Στρατής Πανταζής

 

Andreas Savva, Wrong way, 2022, Photo by Makis Gkartzopoulos

 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Blanka Amezkua ( Latinx/ΗΠΑ ), Uwe Bressnik (Αυστρία), Collectif MASI ( Μαντλέν Ανηψητάκη & Simon Riedler, Γαλλία και Ελλάδα ), Tamara Erde (Γερμανία και Γαλλία), Έφη Φουρίκη ( Ελλάδα ), Marco Goldenstein ( Γερμανία ), Γιούλα Χατζηγεωργίου ( Κύπρος και Ελλάδα ), Maria Hanl ( Αυστρία ), Claudia-Maria Luenig ( Γερμανίδα, με βάση την Αυστρία ), Cornelia Mittendorfer  ( Αυστρία ), Karen Ostrom (  Καναδή, με βάση τις ΗΠΑ ), Αιμιλία Παπαφιλίππου ( Ελλάδα ), Γιάννης Παππάς ( Γερμανία ), Karin Maria Pfeifer ( Αυστρία), Ανδρέας Σάββα ( Κύπρος και Ελλάδα )

 

Πρώτη ομάδα: Blanka Amezkua, Collectif MASI, Έφη Φουρίκη, Marco Goldenstein, Claudia-Maria Luenig, Cornelia Mittendorfer, Γιάννης Παππάς

 

Combined Potential Project

Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Μαρτίου, 19:00 – 22:30 

Ώρες: Τετάρτη – Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο 12:00 – 17:00

Διάρκεια έκθεσης: 21 Μαρτίου – 6 Απριλίου

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιάσουν το έργο τους η Cornelia Mittendorfer και ο Marco Goldenstein την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 19:00, οι Collectif MASI την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 19:00 και η Έφη Φουρίκη την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 19:00.

 

Δεύτερη ομάδα: Uwe Bressnik, Tamara Erde, Γιούλα Χατζηγεωργίου, Maria Hanl, Karen Ostrom, Αιμιλία Παπαφιλίππου, Karin Maria Pfeifer, Ανδρέας Σάββα

 

Efi Fouriki, Desmos, 2016

 

|EN|

                                            

“COMBINED” Group exhibition by Potential Project

 

The group exhibition COMBINED derives its ideas and aims from the different meanings of the specific word, such as to add together, to come together, to unite in order to have an effect, while it activates every form of combinatorial reasoning, even that of a scheme. The implications of the word’s connotations are closely related, metaphorically and literally, to the worldwide political instability and crisis of the present years. In this light, the artworks of the participating artists expose the ways in which the financial and political crisis mechanisms divert our attention away from the devastating, irreversible effects of environmental destruction, as well as the operational modes of capitalism. In addition, multiculturalism, the systematic support of actions related to both visible and invisible divisions, intolerance, misinformation and the violation of human rights are examined.

 

The exhibition aims at revealing the ways of contemporary art’s power to uncover the conditions that feed a global political situation. A situation, which increasingly ignores human values, obscures truth and justice, as well as openly marginalizes attempts to improve our troubled world. Perhaps, in the spirit of humanism, we can take action to subvert the establishments that perpetuate and breed the destruction of our inner and outer world.

 

 

Curators: Vassiliki Vayenou and Stratis Pantazis

 

Participating artists: Blanka Amezkua (based in the USA), Uwe Bressnik (Austria), Collectif MASI (Madlen Anipsitaki& Simon Riedler (France and Greece), Tamara Erde (based in Germany and France), Efi Fouriki (Greece), Marco Goldenstein (Germany), Yioula Hadjigeorgiou (Cyprus and Greece), Maria Hanl (Austria), Claudia-Maria Luenig (German, based in Austria), Cornelia Mittendorfer (Austria), Karen Ostrom (Canadian, based in the USA), Aemilia Papaphilippou (Greece), Yiannis Pappas (based in Germany), Karin Maria Pfeifer (Austria), Andreas Savva (Cyprus and Greece)

 

First Group: Blanka Amezkua, Collectif MASI, Efi Fouriki, Marco Goldenstein, Claudia-Maria Luenig, Cornelia Mittendorfer, Yiannis Pappas

 

Opening: Thursday 21 March, 19:00 – 22:30 

Exhibition hours: Wednesday–Friday 18:00 – 21:00, Saturday 12:00 – 17:00

Duration of the exhibition: 21 March – 6 April

 

In the framework of the exhibition, Cornelia Mittendorfer and Marco Goldenstein will present their work on Frida22nd of March at 19:00. Collectif MASI will present their work on Friday 29th of March at 19:00 and Efi Fouriki on Thursday 4th of April at 19:00. 

 

Second group: Uwe Bressnik, Tamara Erde, Yioula Hadjigeorgiou, Maria Hanl, Karen Ostrom, Aemilia Papaphilippou, Karin Maria Pfeifer, Andreas Savva

 

OpeningThursday 11 April, 19:00 – 22:30 

Exhibition hours: Wednesday–Friday 18:00 – 21:00, Saturday 12:00 – 17:00

Duration of the exhibition: 11 April – 27April

 

Potential Project

Metaxa 25,10681, Athens

info.potentialproject@gmail.com

www.potentialproject.gr

See also