«Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα». Συμπόσιο του Ορίζοντα Γεγονότων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Ε.Μ.Σ.Τ.
Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα, 117 43
στις 13 – 14 Απριλίου
2018

1. ουσ. (Αστρον.) Η νοητή γραμμή γύρω από μια μαύρη
τρύπα, πέρα από την οποία η βαρύτητα γίνεται τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί
να διαφύγει.
 # (Κβαντ. Φυσ.) Το σημείο στο οποίο η διαστολή του
χρόνου είναι τόσο μεγάλη που τα πάντα συμβαίνουν ταυτόχρονα.
2. ουσ. (Πολιτισμ.) Μια πρωτοβουλία ανθρώπων από τον χώρο
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διάχυση της τέχνης στην
καθημερινή ζωή, αλλά και την έρευνα πάνω στις αντιφάσεις της μεταβατικής εποχής
που ζούμε.
 # (Κοινων.)Μια διαρκώς
διευρυνόμενη παρέα περισσοτέρων των 300 εικαστικών, φωτογράφων, αρχιτεκτόνων,
γλυπτών, λογοτεχνών, μουσικών και πολλών άλλων.
 #(Νομ.) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2007 στην Ηλεία, με πολιτιστικές
δράσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.#
 (!) Πολυχώρος Τέχνης στην Αθήνα, στην οδό  Κεραμεικού 88. http://blog.orizontasgegonoton.gr/  
Ο Ορίζοντας Γεγονότων, διοργανώνει  διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής
δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα».
 
Στόχος του Συμποσίου  η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων
των συμμετεχόντων, τέτοιου ώστε να μπορεί να ανατροφοδοτεί το παρόν και το
μέλλον και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και
της εκπαίδευσης.
Κίνητρό μας η αξιοποίηση της δεκάχρονης εικαστικής δράσης  του Ορίζοντα και γενικότερης αναζήτησης γύρω από τον
σύγχρονο πολιτισμό.
Με την ανάδειξη – παρουσίαση όψεων της ανεξάρτητης εικαστικής σκέψης και
δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα, επιδιώκουμε τη
 χαρτογράφηση και δικτύωση των καλλιτεχνών στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές
περιβάλλον.
Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της Αθήνας
,
(10:00-19:00), με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τέχνης και
ανεξάρτητων καλλιτεχνικών ομάδων, οργανισμών και φορέων, το επιστημονικό &
διδακτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
θεωρητικούς και ερευνητές στους τομείς της τέχνης, της παιδαγωγικής, της
φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών.
 
Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή 15-λεπτων παρουσιάσεων  ή ανακοινώσεων τοίχου (posters) με παρουσιάσεις εικαστικών δράσεων, ανάπτυξη
συζήτησης και παράλληλα εργαστήρια.
Αντιπροσωπευτικές Θεματικές Ενότητες:
 Όψεις της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης και χειρονομίας.
 Χώροι πολλαπλής καλλιτεχνικής δράσης και ο ρόλος τους στην
παραγωγή πολιτισμού.
 
– Η ανεξάρτητη εικαστική γλώσσα, η σχέση της με την κοινωνία και η πολιτική και οικονομική της διάσταση. 
– Ανεξάρτητη τέχνη, επιμελητές, συλλέκτες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η αγορά της τέχνης στην Ελλάδα του χτες και του σήμερα.
 Τέχνη, εκπαίδευση, μνήμη, αστικός σχεδιασμός και κοινωνία. Δημιουργική
μάθηση. Σύνδεση του σχολείου με όψεις του πολιτισμού.
 
Το υλικό που θα προκύψει από το συμπόσιο θα
δημοσιευθεί.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Κεραμεικού 88, Αθήνα
email: katehaki54@yahoo.gr
6976689670, Τζίμης Ευθυμίου
6944251408, Λυδία Μαργαρώνη
6983954934, Δέσποινα Πανταζή
Ομάδα Εργασίας του Συμποσίου
Κωνσταντίνος Αγγέλου (εικαστικός, εκπαιδευτικός)
Κίμων Αξαόπουλος (φωτογράφος, εκπαιδευτικός)
Νίκος Δαχρής (γραφίστας, επικοινωνιολόγος)
Μαρία Δουκάκη (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας)
Τζίμης Ευθυμίου (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας)
Λυδία Μαργαρώνη (εικαστικός)
Κλεοπάτρα Μουρσελά (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συντονίστρια της μονάδας
«Τέχνες» του ΙΕΠ)
Γιάννης Μπέσκος (εκπαιδευτικός)
Δέσποινα Πανταζή (εικαστικός)
Κωνσταντίνος Στουπάθης (μουσειολόγος, συντηρητής έργων τέχνης)
Γιάννης Τσούμας (ακαδημαϊκός, συγγραφέας)
Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου (φωτογράφος).

 “Aspects of Independent
Artistic Creation
in Greece today”
Orizontas Gegonoton
Symposium
National
Museum of Contemporary Art
Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str, Athens, 117 43
13 – 14 April 2018
Event
Horizon
1.n.
(Astronomy).
A notional boundary around a black hole beyond which no light or other
radiation can escape.
#  (Quantum Physics) The point where
time dilates so much that everything happens simultaneously.
2.n. (Culture). An initiative
instigated by people coming from the areas of culture and education whose
objectives are to disperse art in the everyday life, and look into the
contradictions resulting from the transitional era we are going through.
# (Societal)
A group of people, constantly expanding, consisting of more than 300 visual
artists, photographers, architects, sculptors, writers, musicians and others. # (Legal)
Non-profit Civic Organization founded in 2007 at Ilia that has organized many
projects in Greece and abroad. # (!) Cultural and Art center at 88
Keramikou, Athens.  http://blog.orizontasgegonoton.gr/
Orizontas Gegonoton is organizing a two-day Symposium titled “Aspects of Independent Artistic Creation in
Greece today
”.
Our aim is to develop a meaningful dialogue between all
participants that can provide not only the appropriate feedback to the present
and future discourse, but also contribute to developments in the areas of
Culture, Education and the Arts.
Our incentive is to assess the group’s ten-year active
participation in the art scene and present and highlight aspects of the
independent visual arts in Greece today, exploring their potential of reference
and representation abroad.
The symposium will be held in April 2018, at the National
Museum of Contemporary Art
, Athens, with the participation of artists, art
education institutes and independent art groups, organisations and
institutions, the scientific and teaching staff of Secondary and Higher
Education, academics and researchers in the fields of Art, Education,
Philosophy, Sociology and the Humanities.
Contributions will be in the form of 15-minute presentations or posters
or workshops, leading to fruitful interventions and constructive
conversation.
Representative topics:
Aspects of independent artistic expression and gesture.
Areas of multiple artistic action and their role in the
production of culture.
– Independent visual language, its relation to society,
and its political-economic dimension.
– Independent Art, curators, collectors, and the Mass Media. The
Art market in Greece, past and present.
– Art, education, urban planning and society. Creative
learning. Linking culture and education.
The proceedings of the symposium will be published.
Entrance will be free to the public.

CONTACT:
ORIZONTAS GEGONOTON
88 Kerameikou Street, Athens
e-mail:
katehaki54@yahoo.gr
(0030) 697 668 9670, Tzimis Efthimiou
(0030) 694 425 1408, Lydia Margaroni
(0030) 698 395 4934, Despina Pantazi
Symposium Project Team:
Konstantinos Angelou (visual artist, teacher)
Kimon Axaopoulos (photographer, teacher)
Nikos Dachris (graphic designer, communications analyst)
Maria Doukaki (visual artist, teacher, author)
Tzimis Efthimiou (visual artist, teacher, author)
Lydia Margaroni (visual artist)
Cleopatra Moursela (visual artist, teacher, coordinator of IEP’s
“Arts” unit)
Yannis Mbeskos (teacher)
Despina Pantazi (visual artist)
Konstantinos Stoupathis (museologist, art-conservator)
Yannis Tsoumas (academic, author)
Anna Maria Hadjistephanou (photographer)