Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.


Σε
εγγραφή προχώρησε πρόσφατα η
Δημοτική
Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
στο ICOM – Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή, η οποία συμβάλλει
στην περαιτέρω ανάπτυξη του μουσείου σηματοδοτώντας τη δυναμική της εξωστρέφειας
και του ευρωπαϊκού του προσανατολισμού…

Το
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε
το 1946 στο Παρίσι με την αρωγή της UNSECO, με βασική προτεραιότητα την
ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του ρόλου των
μουσείων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Στο ICOM λειτουργούν 30
Διεθνείς Επιτροπές με ειδικό αντικείμενο ( π.χ. αρχιτεκτονική μουσείων,
συντήρηση, περιφερειακά μουσεία, εκπαίδευση κ.ά. ) παρέχοντας επιστημονικό
προσανατολισμό και υποστήριξη σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Το ICOM εκδίδει
περιοδικά, συγκροτεί ομάδες εργασίας, διοργανώνει συνέδρια, δράσεις και
σεμινάρια. Σήμερα το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων αριθμεί 22.000 περίπου μέλη ( άτομα
και φορείς ) και δραστηριοποιείται σε 145 χώρες.

Τα τελευταία χρόνια η
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα παρακολουθεί και συμμερίζεται
τις δράσεις του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. Σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα
κάθε χρόνο για την παγκόσμια μουσειακή κοινότητα, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που
από το 1977 γιορτάζεται την 18η Μαΐου,
 
συμμετέχει ανελλιπώς η Πινακοθήκη της Λάρισας διοργανώνοντας εκθέσεις,
εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με
την εγγραφή αυτή η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας επικυρώνει τυπικά τη δέσμευση
βάσει της οποίας λειτουργεί από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και αφορά το όραμα
του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων για την αρμονική συνύπαρξη των μουσείων με τις
κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν.

Η εγγραφή στο Διεθνές
Συμβούλιο Μουσείων και η αποδοχή του επίσημου Κώδικα Επαγγελματικής
Δεοντολογίας ενδυναμώνει την απήχηση του έργου που παράγει η Δημοτική
Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Επιπροσθέτως, ενισχύει την θετική
έκβαση του αιτήματος πιστοποίησης ως μουσείου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο
Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι η Πινακοθήκη της Λάρισας είναι από τα πρώτα μουσεία
στην Ελλάδα τα οποία υπέβαλαν φάκελο για αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού
και ότι, μετά το στάδιο του επιτυχούς Προελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή του
Υπουργείου που πραγματοποιήθηκε, ετοιμάζεται ο δεύτερος φάκελος για τον τελικό
Έλεγχο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, προκειμένου τα
ελληνικά μουσεία που θα κερδίσουν την πιστοποίηση να πληρούν τις απαιτούμενες
διεθνείς προδιαγραφές.

Για περισσότερες
πληροφορίες για τον ICOM: www.icom.museum/  

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Γ.
Παπανδρέου 2 – Τ.Κ. 41334
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.: 2410 – 621.205
FAX : 2410 621.204