Κάλεσμα του Ορίζοντα Γεγονότων σε Συμπόσιο με θέμα: «Όψεις της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα».

Ο Ορίζοντας Γεγονότων, ως ενεργό μέλος
της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας, διοργανώνει διήμερο Συμπόσιο με
θέμα: «Όψεις της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα».

 Στόχος μας η ανάπτυξη ουσιαστικού
διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, τέτοιος ώστε να μπορεί να ανατροφοδοτεί
το παρόν και το μέλλον και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού,
των τεχνών και της εκπαίδευσης.
Κίνητρό μας η αξιοποίηση της δεκάχρονης
δράσης της ομάδας και η ανάδειξη – 
παρουσίαση όψεων της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του
σήμερα με τη δυνατότητα αναφοράς και εκπροσώπησής της από ομάδες του εξωτερικού.

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τέχνης και ανεξάρτητων καλλιτεχνικών ομάδων, οργανισμών
και φορέων, το επιστημονικό & διδακτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας και
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρητικούς και ερευνητές στους τομείς της τέχνης,
της παιδαγωγικής, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και εν γένει των
ανθρωπιστικών επιστημών.
Οι εισηγήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή
15λεπτης παρουσίασης ή ανακοίνωσης τοίχου (poster). Προκειμένου να είναι
εφικτές οι γόνιμες παρεμβάσεις και η ανάπτυξη διαλόγου υπάρχει δυνατότητα να
πραγματοποιηθούν παράλληλα
workshops.
Θεματικές ενότητες:

1* Όψεις της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης και
χειρονομίας.
2* Συνιστώσες (ατομική και ομαδική δημιουργία) της
ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής.
3* Χώροι πολλαπλής καλλιτεχνικής δράσης και ο ρόλος
τους στην παραγωγή πολιτισμού.
4* Η ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία σε διεθνές
επίπεδο.
5* Η ανεξάρτητη εικαστική γλώσσα, η σχέση της με την
κοινωνία και η πολιτική και οικονομική της διάσταση.
6* Ανεξάρτητη τέχνη  και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7* Η αγορά της τέχνης στην Ελλάδα του χτες και του
σήμερα.
8* Η συλλεκτική δραστηριότητα και ο ρόλος της στην
καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη.
9* 
Ανεξάρτητη εικαστική σκηνή και επιμελητές τέχνης.
10* 
Ο ρόλος της τέχνης στον αστικό σχεδιασμό.
11* 
Τέχνη, εκπαίδευση και κοινωνία. Δημιουργική μάθηση. Σύνδεση του σχολείου
με όψεις του πολιτισμού. Η συμβολή της τέχνης στη διαμόρφωση της κοινωνίας του
αύριο.
Προβλέπεται ωστόσο, η δυνατότητα
υποβολής και άλλων προτάσεων – εισηγήσεων σε όμορες θεματικές περιοχές, ενώ οι
τίτλοι των εισηγήσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους εισηγητές.
Το υλικό που θα προκύψει από το συμπόσιο
θα δημοσιευθεί.
Οι υποψήφιοι εισηγητές οφείλουν να γράψουν περίληψη
της εισήγησής τους (150-200 λέξεις σε αρχείο word), να συμπληρώσουν την (ακόλουθη)
φόρμα συμμετοχής και να τα στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
katehaki54@yahoo.gr

Φόρμα συμμετοχής στο Independent Art Symbosium
ονοματεπώνυμο:
επαγγελματική ιδιότητα:
τηλέφωνο:
email:
ταχυδρομική διεύθυνση:
σύντομο βιογραφικό:
συμμετοχή με (επιλέγετε όποιο από τα παρακάτω επιθυμείτε και συμπληρώνετε):
1.πρόταση εισήγησης Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:
ή 2.πρόταση υποβολής poster Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:
ή 3.προτεινόμενο workshop Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 18 Μαρτίου 2018
Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 25 Μαρτίου 2018
Χρόνος διεξαγωγής συμποσίου: 13 και 14 Απριλίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: ΕΜΣΤ ( Καλλιρρόης & Φραντζή, πρώην εργοστάσιο
Φιξ, Αθήνα ).
Για την
εξέλιξη των διαδικασιών και της προετοιμασίας, καθώς και το τελικό πρόγραμμα
μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα-
blog:
και τη
σελίδα στο ΦΒ:
Η είσοδος
θα είναι ελεύθερη για το κοινό.


Ομάδα Εργασίας του Συμποσίου
Κωνσταντίνος Αγγέλου (εικαστικός,
εκπαιδευτικός), Κίμων Αξαόπουλος (φωτογράφος, εκπαιδευτικός), Νίκος Δαχρής (γραφίστας,
επικοινωνιολόγος), Μαρία Δουκάκη (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Τζίμης
Ευθυμίου (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Λυδία Μαργαρώνη (εικαστικός),
Κλεοπάτρα Μουρσελά (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συντονίστρια της μονάδας
«Τέχνες» του ΙΕΠ), Γιάννης Μπέσκος (εκπαιδευτικός), Δέσποινα Πανταζή (εικαστικός),
Κωνσταντίνος Στουπάθης (μουσειολόγος, συντηρητής έργων τέχνης), Γιάννης Τσούμας
(ακαδημαϊκός, συγγραφέας), Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου (φωτογράφος).

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Κεραμεικού 88, Αθήνα

6976689670, Τζίμης Ευθυμίου
6944251408, Λυδία Μαργαρώνη
6983954934, Δέσποινα Πανταζή

  
Call for Entries by
Orizontas Gegonoton
Symposium on:
“Aspects of Independent
Artistic Creation in Greece
today”
Orizontas Gegonoton (Event Horizon), as an active member
of independent artistic creation in Greece,
is organising a two-day symposium on the subject: “Aspects
of Independent Artistic Creation in Greece today
.”
Our aim is to develop a meaningful dialogue
between all participants that can provide not only the appropriate feedback to
the present and future discourse, but also contribute to developments in the areas
of Culture, Education and the Arts.
Our incentive is to exploit the group’s
ten-year active participation in the art scene and to present and highlight
aspects of the independent visual arts in Greece today; moreover, we wish to
give the opportunity to art groups active in other countries either to
participate in the symposium or to send a presentation of their work.
The symposium will be held in April 2018,
at the National Museum of Contemporary Art, Athens, with the participation of artists,
art education institutes and independent art groups, organisations and
institutions, the scientific and teaching staff of Secondary and Higher
Education, academics and researchers in the fields of Art, Education,
Philosophy, Sociology and the Humanities.
Papers can be either in the form of 15-minute
presentation
 or that of a poster. At the same time,
workshops can be conducted where fruitful interventions can lead to a
meaningful and constructive dialogue.
TOPICS
1. Aspects of independent artistic
expression and gesture.
2. The parameters (individual and group
creation) of the independent visual arts scene.
3. Areas of multiple artistic action and
their role in the production of culture.
4. Worldwide independent artistic creation.
5. Independent visual language, its
relation to society, and its political-economic dimension.
6. Independent Art and the Mass Media.
7. The Art market in Greece, past
and present.
8. Art collecting and its role in the
artistic and cultural evolution.
9. Independent Visual Art scene and Art
curators.
10. The role of Art in urban planning.
11. Art, education and society. Creative
learning. Linking school with aspects of culture. The contribution of   Art to the shaping of tomorrow’s society.
In addition, presentations – papers
concerning different but relative to the above matters can also be made.
The proceedings of the symposium will be
published.
Candidates are required to submit a summary of
their presentation (150-200 words in a Word file) and the entry form (following)
by e-mail to the address:
ENTRY FORM FOR
THE INDEPENDENT ART SYMPOSIUM
SURNAME AND
FIRST NAME(S):
PROFESSION:
TELEPHONE
NUMBER:
E-MAIL ADDRESS:
BRIEF
CURRICULUM VITAE:
Paper (one of
the following three) –
1. PROPOSED
PRESENTATION A) TOPIC (1-11), B) TITLE:
or 2. PROPOSED
POSTER A) TOPIC (1-11), B) TITLE:
or 3. PROPOSED
WORKSHOP A) TOPIC (1-11), B) TITLE:
Deadline for entries: 18 March 2018
Date of approval of proposals: 25 March 2018
Symposium Dates: 20 and 21 April 2018
Venue: National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST)
– Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi
Str, former Fix factory, Athens,
Greece
Entrance will be free to the public.
Updates on the progress of the procedures and
preparation, as well as on the final program can be found on the web-blog:
and on Facebook page:
Symposium Project Team:
Konstantinos Angelou (visual artist, teacher)
Kimon Axaopoulos (photographer, teacher)
Nikos Dachris (graphic designer, communications
analyst)
Maria Doukaki (visual artist, teacher, author)
Tzimis Efthimiou (visual artist, teacher, author)
Lydia Margaroni (visual artist)
Cleopatra Moursela (visual artist, teacher,
coordinator of IEP’s “Arts” unit)
Yannis Mbeskos (teacher)
Despina Pantazi (visual artist)
Konstantinos Stoupathis (museologist, art-conservator)
Yannis Tsoumas (academic, author)
Anna Maria Hadjistefanou (photographer)
CONTACT
ORIZONTAS GEGONOTON
88
Kerameikou Street
, Athens

(0030) 697 668 9670, Tzimis Efthimiou
(0030) 694 425 1408, Lydia Margaroni
(0030) 698 395 4934, Despina Pantazi

Αξίζουν την προσοχή