Α’ Γ’ Ε’ Εργαστήρια Α.Σ.Κ.Τ. “Το σώμα στο φυσικό και ψυχικό χώρο”.

9 Οκτωβρίου – 30
Οκτωβρίου
9 Οκτωβρίου στις 6:00
μ.μ. μέχρι 30 Οκτωβρίου στις 10:00 μ.μ.
25
A. Metaxa str., 106 81 Αθήνα
Έκθεση / Συζητήσεις, Performances
/ Σεμινάριο
Performance

Έκθεση Φοιτητών και
Αποφοίτων Α, Γ, Ε Εργαστηρίων Ζωγραφικής
20 – 30 Οκτωβρίου,
2015
&
Σεμινάριο performance:
Αιμιλία Μπουρίτη
9 – 12 Οκτωβρίου, 2015
(Παρασκευή 9/10 και
Δευτέρα 12/10 Ώρες : 18:00 – 21:00)
(Σάββατο 1010 &
Κυριακή 1110 Ώρες: 13:00 – 16:00)
&
Performances: Φοιτητών και
Αποφοίτων ΑΣΚΤ
15 – 17 Οκτωβρίου,
2015
Ώρα: 19:00 (και
συζήτηση με τους καλλιτέχνες)
Διοργάνωση και
επιμέλεια εκθέσεων:
Α’ Γ’ Ε’ Εργαστηρίων Ζωγραφικής ΑΣΚΤ
Επιμέλεια performances:
Αιμιλία Μπουρίτη
CHEAPART Ανδρέου Μεταξά 25,
10681 Αθήνα
210
3817517

facebook.com/cheapartofficial
twitter.com/cheapartathens

 Σεμινάριο Performance Φοιτητών και Αποφοίτων ΑΣΚΤ
Το σεμινάριο
πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ της φυσικής και ψυχικής υπόστασης του ανθρώπινου
σώματος και το διάλογο που χτίζουν με το χώρο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
θα ανακαλύψουμε μέσα από τη φόρμα και την αναπνοή του σώματος τη δυναμική των
χώρων του, και θα χαρτογραφήσουμε με την κίνησή του τον ψυχικό χώρο στον οποίο
κινείται και τον οποίο εκφράζει.Θα αφουγκραστούμε το λεπτό όριο μεταξύ του
φυσικού και ψυχικού σώματος καθώς αυτά αλληλεπιδρούν σε έναν δυναμικά
μεταβαλλόμενο χώρο. Θα πειραματιστούμε στο χτίσιμο του ενεργειακού μας σώματος
ως το κύριο μέσο για την επιτέλεση μίας
performance.Τέλος, η ομάδα θα
ανιχνεύσει τρόπους να μοιράζεται το φυσικό και ψυχικό χώρο καθώς υλοποιεί τις
δράσεις της.
Πληροφορίες: ebouriti@yahoo.gr