ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «ΟΝΕΙΡΟ»

12 Δεκεμβρίου – 11 Ιανουαρίου 2016
Εγκαίνια: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 12 μ.μ.
SKOUFA GALLERY
Skoufa 4, Kolonaki, 106 73 Αθήνα
Είκοσι καλλιτέχνες ανιχνεύουν την εικόνα του
ονείρου, ένα θεμελιώδες και πολυδιάστατο θέμα στην ιστορία της τέχνης. Οι
ζωγράφοι που συμμετέχουν στην έκθεση «Όνειρο», με έργα που τα περισσότερα
δημιουργήθηκαν ειδικά για την παρουσίαση αυτή, διερευνούν τα όρια της
ζωγραφικής απόδοσης του ονείρου, τη σχέση του και την απόστασή του με την
έννοια και την εικόνα της πραγματικότητας…

Το «Όνειρο»
επιχειρεί να αποκαλύψει πτυχές τόσο της πνευματικής όσο και της υλικής
διάστασης της ονειρικής εικόνας. Η διαδρομή ξεκινά από τη γοητεία της
αφηγηματικής και συχνά συμβολικής προσέγγισης του ονείρου ως καθαρή ζωγραφική
αναπαράσταση, περνώντας στην αινιγματική ανάδυση της ονειρικής μορφής μέσα από
την ίδια την υφή του έργου. Η γέννηση, εντέλει, της ονειρικής εικόνας μέσα από
την ύλη της ζωγραφικής επιφάνειας αναπόφευκτα οδηγεί σε έργα που προσεγγίζουν
περισσότερο ή λιγότερο την αφαίρεση, υποδεικνύοντας την εικόνα του ονείρου ως
ενόραση που προκύπτει μέσα από τα δομικά στοιχεία της ζωγραφικής σύνθεσης.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
Νίκος Αγγελίδης, Αδριανός, Καλλιόπη
Ασαργιωτάκη, Ιουλία Βεντίκου, Νανά Βέττα, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Μαρία Γιαννακάκη,
Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Ειρήνη Κανά, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Βαρβάρα Λιακουνάκου,
Αλίνα Μάτσα, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Μπελντέκος,
Βασίλης Πέρρος, Μάριος Πράσινος, Γεράσιμος Στέρης, Κάλλια Τριανταφύλλου, Νίκος
Χουλιαράς.
Eπιμέλεια
έκθεσης:
Ελισάβετ
Πλέσσα

READ IN ENGLISH

DREAM” 
GROUP PAINTING EXHIBITION
curated
by: Elizabeth Plessa
Twenty
artists trace the image of dream, a fundamental and multidimensional subject
matter in the history of art. The artists participating in the exhibition
“Dream”, with works which were mostly created especially for this presentation,
examine the boundaries of the painterly rendering of dream, its relation and
its distance to the concept and image of reality.
“Dream”
attempts to reveal the aspects of both the spiritual as well as the material
dimension of the dream-like image. The journey begins from the charm of the
narrative and often symbolic approach of dream as a pure painterly depiction,
going on to the enigmatic emersion of the dream-like form through the work’s texture
itself. In the end, the birth of the dream-like image out of the matter of the
painting’s surface inevitably leads to works which approach, more or less,
abstraction, suggesting the image of dream as insight, which occurrs from the
structural elements of the painterly composition.
Participating
artists:
Nikos
Angelidis, Adrianos, Kalliopi Assargiotaki, Ioulia Ventikou, Nana Vetta,
Marilitsa Vlachaki, Maria Giannakaki, Manolis Zacharioudakis, Irene Kana,
Alexis Kyritsopoulos, Varvara Liakounakou, Alina Matsa, Varvara Mavrakaki,
Yannis Mihailidis, Panayiotis Beldekos, Vassilis Perros, Mario Prassinos,
Yerassimos Steris, Kallia Triantafyllou, Nikos Houliaras.

Αξίζουν την προσοχή