Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Μαθήματα χαρακτικής στο Ελεύθερο Εργαστήρι: οι εγγραφές συνεχίζονται.

Η τέχνη της χαρακτικής
περιλαμβάνει τις τεχνικές και μεθόδους με τις οποίες ένα έργο μεταφέρεται από
τον καλλιτέχνη χαράκτη ή από άλλον τεχνίτη πάνω σε μια πλάκα ξύλου, χαλκού,
πέτρας ή άλλου υλικού, και από εκεί τυπώνεται συνήθως σε χαρτί.


Η χαρακτική
διακρίνεται για τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός έργου σε αντίτυπα. Ο αριθμός
των αντιτύπων καθορίζεται από τον χαράκτη, που τον υποσημειώνει στην επιφάνεια
του αντιτύπου, μαζί με τον αύξοντα αριθμό του τυπώματος. Η τέχνη αυτή ήταν
γνωστή στην Κίνα από το 868 μ.Χ. Ανήκει στη γενική κατηγορία της αναγλυφοτυπίας
/ υψιτυπίας, γιατί τυπώνεται ό,τι εξέχει από την πλάκα. Στην Ευρώπη εμφανίζεται
από το τέλος του 14ου αιώνα, παράλληλα με τη χρήση του χαρτιού. Τα πρώτα
τυπογραφικά στοιχεία χαράζονταν πάνω στο ξύλο μαζί με τις εικόνες.

Το τμήμα της χαρακτικής του
Ελευθέρου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής
Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το
2008, το οποίο με μέριμνα της Διοίκησης του μουσείου, εξοπλίστηκε με τα
κατάλληλα εργαλεία. Στο πέρασμα των χρόνων τα μαθήματα χαρακτικής του
Εργαστηρίου της Πινακοθήκης γνωρίζουν μεγάλη ανταπόκριση κερδίζοντας όλο και
περισσότερους μαθητές. Επίκεντρο των μαθημάτων είναι η ξυλογραφία, με την οποία
οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταπιάνονται και στον ιδιωτικό τους
χώρο. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες με στόχο να τους ‘μυήσουν’ στο
μαγικό κόσμο της τέχνης της ξυλογραφίας.


Σημειώνεται ότι οι εγγραφές στο
τμήμα της χαρακτικής του Ελευθέρου Εργαστηρίου συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία: Τρίτη έως Παρασκευή 17:00-20:00 και
Σάββατο 10:00-13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-670496
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
22127/1983 ΦΕΚ/724 14.12.83 ΦΕΚ1765/5.8.11
Γ. Παπανδρέου
2- Τ.Κ. 41334
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Τηλ.: 2410- 621205
FAX : 2410-621.204
e-mail: dplarisas@yahoo.gr

Αξίζουν την προσοχή