Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάζει τη 2η έκδοση του Art Pluriverse, μια σειρά Eπιστήμης των Kοινοτήτων για την άυλη και φυσική κληρονομιά στα Βαλκάνια

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων (BoWB), στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της, παρουσιάζει το Art Pluriverse, μια ετήσια σειρά δράσεων με βάση τις κοινότητες, η οποία συνδέει την άυλη πολιτισμική κληρονομιά με την τέχνη και την ανοικτή γνώση.

 

#BoWB #ArtPluriverse #traditionanew #iatrosophia #folkmedicine #phytogeography

 

Η BoWB ανακοινώνει την επερχόμενη σειρά Eπιστήμης των Kοινοτήτων (Community Science) για το 2021-22, η οποία είναι αφιερωμένη στη θεματική της παραδοσιακής ιατρικής και της φυτογεωγραφίας.

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 1ης έκδοσης του 2020, η Μπιενάλε παρουσιάζει ένα ψηφιακό πρόγραμμα με βάση τις κοινότητες, μέσα από μια σειρά από ανοιχτά καλέσματα για καλλιτέχνες, ερευνητές και κοινότητες με διάρκεια μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, 2021.

Οι συμμετέχουσες/ντες που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου 2022 και θα ξεκινήσουν τη συνεργασία σε δύο κατευθύνσεις: τις Συνέργειες Καλλιτεχνών-Κοινοτήτων και τον κύκλο μαθημάτων για τη δημιουργία FAIR & CARE Κοινοτικών Αρχείων.

Η 2η έκδοση του Art Pluriverse εστιάζει στην ανάδειξη της τοπικής γνώσης που συνδέεται με θεραπευτικές παραδόσεις και πρακτικές άυλης κληρονομιάς, προάγοντας την καταγραφή, την ανοικτή πρόσβαση και την αναγνώρισή τους μέσα από την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργία κοινοτικών αρχείων.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων που διαφυλάσσουν πρακτικές άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, με έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων, μαζί με καλλιτέχνες και ερευνητές, εμπνέοντας τη δημιουργία ανοικτής γνώσης μέσα από διαδικασίες συνεργατικής έρευνας και μάθησης.

 

Το πρόγραμμα του Art Pluriverse στοχεύει να διερευνήσει και να επεκτείνει την έννοια του “pluriverse” στα πεδία της τέχνης και του πολιτισμού, σε σύνδεση με την άυλη κληρονομιά, την τοπική ιστορία, τη σύγχρονη τέχνη και την πολιτισμική οικολογία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανοιχτά καλέσματα είναι διαθέσιμες εδώ: https://bowb.org/open-calls-2021

 

Το Art Pluriverse II πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού υπεύθυνου Δρ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου και την επιμέλεια της Μαριάνας Ζήκου, Έλλης Λεβεντάκη και Κατερίνας Ζάχου.

 

“Το Art Pluriverse στοχεύει να αναδείξει την άυλη και φυσική κληρονομιά των Βαλκανίων, μέσα από τις κοινότητες που διαφυλάσσουν παραδοσιακές πρακτικές και την ψηφιακή τους καταγραφή με ανοικτούς και συνεργατικούς τρόπους, μαζί με καλλιτέχνες και ερευνητές.”

 – Η επιμελητική ομάδα –

 

 

Πληροφορίες

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων (Biennale of Western Balkans – BoWB) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση τα Ιωάννινα που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια ως κεντρική διοργάνωση, ενώ λειτουργεί με παράλληλο πρόγραμμα σε ετήσια βάση.

 

Η BoWB συνδέει την άυλη πολιτισμική και φυσική κληρονομιά με την τέχνη, την τεχνολογία και την ανοικτή γνώση, με σύνθημα την «παράδοση εκ νέου».

Σκοπός του οργανισμού είναι να να παρουσιάσει τη σύγχρονη τέχνη και έρευνα που περιέχει πτυχές της πολιτισμικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας επίκαιρα ζητήματα του άυλου πολιτισμού και τις αξίες της κοινότητας, μέσα από συνεργατικούς και εκπαιδευτικούς τρόπους.

Η Μπιενάλε στοχεύει στην ανάπτυξη της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην ενίσχυση ενός δικτύου κινητικότητας στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο οργανισμός προωθεί την καλλιέργεια πολιτισμικής και περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από προγράμματα, δράσεις και συνεργασίες που ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση, έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία με βάση την ανοικτή γνώση, τις ανοικτές τεχνολογίες και τα κοινά (commons), συνδέοντας παραδοσιακές, σύγχρονες και ψηφιακές πολιτιστικές πρακτικές.

 

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων είναι μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που παρουσιάζεται μέσα από την κεντρική της διοργάνωση κάθε δύο έτη, το ετήσιο πρόγραμμα Επιστήμης των Κοινοτήτων (Community Science) Art Pluriverse και τις εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης pluriverse publications.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος: https://bowb.org

Open Calls: https://bowb.org/open-calls-2021

 

Εκδόσεις:

Art Pluriverse zine (2020): https://doi.org/10.12681/pluriverse.68

BoWB κατάλογος (2018): doi.org/10.5281/zenodo.4019939

Για επικοινωνιακό υλικό:

Χριστίνα Ιωάννου, CCIcomms

Press@ccicomms.com

 

Η λίστα με τους συνεργάτες μας θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

 

Αξίζουν την προσοχή