“Alexandros Magkos – EPICURUS’ DESERT” at Two Thirds Project Space 

«Αλέξανδρος Μάγκος – Η Έρημος του Επίκουρου»

To Two Thirds Project Space σας προσκαλεί στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του Αλέξανδρου Μάγκου με τίτλο EPICURU'S DESERT, στις 27 Νοεμβρίου και ώρα 17:00-22:00.

 

Two Thirds Project Space invites you to the opening of 

Alexandros Magkos solo show,

EPICURU’S DESERT, on 27th November, 17:00-22:00

 

Η Έρημος του Επίκουρου είναι η μετάλλαξη του Κήπου, από ένα συμβιωτικό περιβάλλον επικοινωνίας σε έναν τόπο διαστρέβλωσης, κοινωνικής απομόνωσης και μοναξιάς, μια μικρή γεωγραφία ψυχικής ερήμωσης μέσα στο υπερπληθές κενό των σύγχρονων δικτύων.

Ότι έχει γεννηθεί από την υπόσχεση του Κήπου ως αλληγορία της νέας εποχής, των κοινωνικών τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης, ο επαναπροσδιορισμός  όρων όπως “φιλία”,” συμμετοχή”, “κριτική”, η αμεσότητα της επικοινωνίας και της κατανάλωσης,  η ευκολία της διάδρασης,  χάνει το αρχικό νόημά του και μετατρέπεται σε μια αχαλίνωτη νοητική δίνη, ένα εφιαλτικό παραλήρημα κρυπτο-σκέψεων, συγκεχυμένων ιδεολογικών προσχημάτων,  ψευδοηθικής  και αυτοαναίρεσης.

Η Έρημος αυτή είναι ένα περιβάλλον αμφισημιών και παρανοήσεων. Τίποτα δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται, το περιγραφικό μοιάζει με αφηρημένο και vice-versa,  οι φόρμες βρίσκονται στη στιγμή της μετάλλαξής τους, σε μια συνεχή μεταβολή από το μηδέν στο ένα και ξανά στο μηδέν ως άπειρο.

Στην Έρημο αυτή, η εικόνα,  ως εργαλείο/μέσο αισθητικής πληροφορίας, παύει να είναι  το «φαίνεσθαι» και αποκαλύπτεται ως το εσώτερο ψυχοδυναμικό «είναι» μιας κοινωνίας που καταγράφεται ως ένα ακαθόριστο ανομοιογενές σύνολο απομονωμένων μονάδων.

Η Έρημος του Επίκουρου κατοικείται από τερατώδη μετα-πλάσματα, που γεννιούνται μέσα από ένα συλλογικό ενοχικό φαντασιακό, απόκοσμα όντα, αλλοιωμένα σχήματα από παιδικά cartoons, διαφημιστικά προϊόντα, αστικά σκουπίδια, θρησκευτικά και μυθολογικά σύμβολα (όπου η πίστη/δοξασία, γίνεται η ενσάρκωση μιας λανθάνουσας ταυτότητας), όλα υλικά κομμάτια ενός αλλότριου μα τόσο οικείου σύμπαντος στην Ελλάδα του 2021.

 

Τα έργα αποτυπώνουν 2 βασικές εικαστικές εκδοχές που αφορούν την εικόνα, την ζωγραφική και την γλυπτική κατασκευή, όπου χρησιμοποιείται η μίξη και η διαστρωμάτωση ετερογενών υλικών, εστιάζοντας στην επεξεργασία αποσπασματικών στοιχείων και την απόδοσή τους ως ένα ενιαίο σύνολο, ένα περιγραφικά πολυεπίπεδο αποσπασματικό περιβάλλον.

Τα έργα είναι τοποθετημένα σε μια σύνθεση μη γραμμικής αφήγησης που απευθύνεται τόσο στην οπτική αντίληψη, όσο και στην συναισθηματική/συναισθητική αντίδραση,  όπου κάθε στοιχείο συνδυάζεται με τον κενό χώρο και αλληλοσχετίζεται με τα υπόλοιπα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, το στήσιμο των έργων δημιουργεί μια συνεκτική εμπειρία περιήγησης στο χώρο, όλα γίνονται ένας κοινός τόπος και αφομοιώνονται στην τελική εικόνα, σε μια υπέρ-πραγματική εμπειρία, που είναι η Έρημος του Επίκουρου.

Διασχίζοντας, παρατηρώντας, βιώνοντας, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς για την ίδια του τη θέση ως συμμέτοχος σε αυτό τον κόσμο, αυτή τη δεδομένη στιγμή, και κατά συνέπεια, να μπορέσει να αντιληφθεί τον εαυτό του ως μέρος του όλου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη εδώ :

https://www.alexandrosmagkos.art/

https://www.instagram.com/alexandrosmagkos/

 

* Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

 

Opening: 27/11 , 17:00- 22:00

Διάρκεια Έκθεσης: 27/11-11/12

Ώρες λειτουργίας: Τρ, Τετ, Παρ: 17:00-21:00, Σαββ: 11:00-14:00

Two Thirds Project Space

Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, Αθήνα

5ος όροφος, #2

 

 

 

[ΕΝ]

 

Alexandros Magkos – EPICURUS’ DESERT

 

Epicurus’ Desert is a mutation of the Garden, a Promised Land gone wrong, a symbiotic, communicational environment that has become a place of distortion, social isolation and remoteness.

It is a minor geography of mental desolation amidst the overpopulated void of contemporary networks. The outcome of Epicurus’ promise functions as an allegory for the new era of social technologies and globalization.

The re-appropriation of terms such as “friendship”, “participation”, “critique”, the immediacy of communication in relation to consumerism, the easiness of interaction, all these lose their initial meaning and transform into an endless mental maelstrom, a nightmarish delirium of crypto-thoughts, confusing ideological pretexts, false ethics and self withdrawal.

This Desert is a place of ambiguities and misunderstandings. Nothing is exactly what it seems to be, representational elements look like abstract and vice – versa.

Forms are depicted at the exact moment of their transformation, into a constant change from zero to one and back again to zero, ad infinitum.

At this Desert, image as a tool of aesthetic information is not what “appears to be” (φαίνεσθαι). It is the psychodynamic “it is” (είναι) of a society portrayed as an indefinite and inhomogeneous totality of disconnected and remote units.

Epicurus’ Desert is populated by monstrous meta- creatures born from an indebted collective fantasy, a mix of unearthly beings, altered shapes from children cartoons, advertising products, urban garbage, religious and mythological symbols (suggesting that faith and belief can be the incarnation of a latent identity). All these are material parts of an alien but very familiar universe, Greece 2021.

 

Alexandros Magkos (b.1977) work is based on the perception of reality as a visual hydra. In his paintings, abstract and representational elements merge together to reveal a new image as the outcome of a practice based on intuition, improvisation and constant reworking of the pictorial surface.

His references range from mythology and history of art to street life and pop culture. After completing his post-graduate studies centered on interactive art in urban space (MA Central St. Martins College of Art and Design, BA Middlesex University of Arts) he participated in several group shows, starting from the 1st Biennale of Athens at 2007, the latest being Art Athina 2021 (Cube gallery).

He has had three solo exhibitions and since 2003 he combines sound manipulation with visuals in live performances under different aliases. He is the coordinator of SUB85 art studio, in Athens Greece.

 

Find out more about the artist here:

https://www.alexandrosmagkos.art/

https://www.instagram.com/alexandrosmagkos/

 

*The use of mask is mandatory

 

Opening: 27/11, 17:00-22:00

Duration of exhibition: 27/11-11/12

Gallery hours: Tues, Wed, Fri : 17:00-21:00, Sat: 11:00-14:00

Two Thirds Project Space

Themistokleous 42, Exarchia, Athens

5th floor, #2

 

Fb page: https://www.facebook.com/twothirdsps
Fb event:https://www.facebook.com/events/1039812623468950