Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΑΠ. : Έκθεση Έργου – Αφίσας των φοιτητών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ – Μ.Π.Σ. ΓΤΠ.

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών,...

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΑΠ: 18 MAIOY 2019 – Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών...

Αξίζουν την προσοχή