SNAP | Χαρακτικές Καταθέσεις – 4 Σχολές Καλών Τεχνών

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 25/9 – Σάββατο 23/10

Έναρξη έκθεσης: Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, από 18.00 έως 22.00

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ Α.Μ.Κ.Ε. σας προσκαλεί στον χώρο τέχνης ETCH INK, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στα εγκαίνια της έκθεσης Χαρακτικής “Snap” του Εργαστηρίου Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η έκθεση Snap είναι η πρώτη από την σειρά εκθέσεων της μεγάλης χαρακτικής διοργάνωσης «ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , 4 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», αφιερωμένης στην εικαστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των Εργαστηρίων Χαρακτικής των Σχολών Καλών Τεχνών της Επικράτειας, από το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ- PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ, Α.Μ.Κ.Ε. που θα παρουσιάζεται κλιμακωτά στην έδρα του, στον χώρο τέχνης ΕΤCΗ ΙΝΚ στην Αθήνα.

 

H διοργάνωση της σειράς των εκθέσεων «ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, 4 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», αποσκοπεί στην παρουσίαση στο ευρύ κοινό, της κατεύθυνσης που ακολουθούν σήμερα τα εργαστήρια Καλών Τεχνών Χαρακτικής στην Ελλάδα, της φυσιογνωμίας τους και των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζει το καθένα από αυτά.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των εκθέσεων αυτών το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στοχεύει στην καταγραφή της πολύπλευρης και ενδιαφέρουσας εικαστικής δραστηριότητας των εργαστηρίων, των διδασκόντων και των φοιτητών τους.

 

Στοχεύει επίσης να προσφέρει την δυνατότητα, στους ειδικούς και στο κοινό, να ιχνηλατήσουν τις παραλληλότητες, τις διαφοροποιήσεις, τις εικαστικές τάσεις και τις δυναμικές νέων καλλιτεχνών στο πεδίο της Χαρακτικής και των Εικαστικών Εκτυπώσεων. Με αφετηρία την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και υλικού διαδικτυακά, οι φοιτήτριες, φοιτητές και διδάσκοντες του εργαστηρίου Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργούν, αποδομούν και εν τέλει παρουσιάζουν την έκθεση snap, με έργα που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του lockdown.

 

Εκθέτουν oι:

ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΡΙΔΟΥ, ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΛΩΤΑ, ΝΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΪΣΙΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΝΤΖΑΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΪΝΤΙΝΗ και οι καθηγητές – διδάσκοντες :
COM.ODD.OR, ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΡΠΙΑΔΗΣ

 

 

H ομάδα του Εργαστηρίου Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας, προτείνει :

 

Snap | μια σύνθεση εικόνων προς τη δημιουργία ενός δικτύου ερεθισμάτων με κοινό πυρήνα. Κατευθυντήριος παράγοντας είναι η αναζήτηση ενός άυλου κόσμου μέσω της ανασύστασης του υλικού, το μέσα και το έξω ως δύο ξεχωριστά και ισάξια κεφάλαια, στοιχεία της ίδιας αντίληψης.

 

Μια περιπλάνηση ανάμεσα στα αυτοτελή κομμάτια που γεννά η αποδόμηση και μια ωδή απέναντι στην αντίστιξη των πραγμάτων.

 

Η διαδικασία του “snap”, μέσω της οπτικής ανάγνωσης αυτού του όρου, το σπάσιμο, ο κρότος, ο χτύπος προσεγγίζεται άλλοτε μέσω της ανακατασκευής εικόνων, άλλοτε μέσω της επαναληπτικότητας της φόρμας και της υπογράμμισης των διαφοροποιήσεων του περιεχομένου, άλλοτε μέσω του θρυμματισμού της εικόνας , την ανάδειξη της τομής, του σπασίματος και της διαίρεσης.

 

Η επεξεργασία και ανάγνωση των επιμέρους τμημάτων προς το όλον μορφοποιεί μια γλώσσα που «ηχεί» απ’ όλες τις οπτικές γωνίες.

 

Χώρος τέχνης: ETCH INK, Αργυρουπόλεως 16 και Κλεφτών & Αρματολών 20, Λυκαβηττός, Αθήνα

 

 

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας:
Τετάρτη, 17:00 – 21:00
Πέμπτη, 17:30 – 21:00
Παρασκευή, 17:00 – 21:00
Σάββατο, 11:00 – 15:00

 

 

Πρόσβαση: με ΜΕΤΡΟ/ στάση ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, και με όλα τα αστικά λεωφορεία που διέρχονται από Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στάση ΙΚΑ.

 

Επικοινωνία: www.athens-printmaking.com, info@athens-printmaking.com, κιν.+30 6938786293

 

Στην έκθεση θα τηρηθούν οι επιβεβλημένοι κανόνες προστασίας έναντι του COVID19

 

 

 

ΕXHIBITION OPENING

 

ATHENS PRINTING CENTER PANDOLFINI & SIATERLI C.N.P.P. invites you to the ETCH INK art space, on Friday 24 September 2021 for the opening of the printmaking exhibition “Snap” of the Printmaking Studio of the Department of Fine and Applied Arts of Florina, of the University of Western Macedonia.

 

Snap exhibition is the first of a series of exhibitions of the grand printmaking event «PRINTMAKING-STATEMENTS, 4 FINE ART SCHOOLS» dedicated to the visual and educational activity of all state-wide Fine Art School Printmaking Studios, which will be presented stepwise by the ATHENS PRINTING CENTER PANDOLFINI & SIATERLI C.N.P.P. at its base, at ETCH INK art space in Athens.

 

The organizing of this series of exhibitions «PRINTMAKING-STATEMENTS, 4 FINE ART SCHOOLS», is intending to present to the general public, the directions that today’s Greek Fine Art printmaking studios follow, the character and distinctiveness that defines each one of them.

 

With the completion of these exhibition presentations, ATHENS PRINΤΜΑΚING CENTER aims in documenting the many-sided and interesting visual activity of studios, teachers and their students.

 

It also aims in offering a chance to experts and the public, to trace parallels, differences, artistic trends and the dynamic of young artists in the field of Printmaking.

 

Starting with a free exchange of ideas and material, students and teachers of the Printmaking Studio of the Department of Fine and Applied arts of the University of Western Macedonia create, deconstruct and after all present snap exhibition, with artworks created during lockdown.

 

Participants:

EIRINI ASPRIDOU, RAFAELA DELIGIANNI, IOANNA ZOLOTA, NELA KONSTANTINOU, GEORGE MAMALIGKAS, GEORGIA MANTALIA, KATERINA MPAKOGIANNI, STAVROS OIKONOMAKOS, KATERINA PAISIOU, NATALIA PETROPOULOU, VASSILIS SENTZAS, EFTIHIA HAIDINI

 

And the professors – teachers:
COM.ODD.OR, MICHAIL ADAMIS, THEODOROS ZYRPIADIS

 

The Department of Fine and Applied arts of Florina Printmaking Studio’s group proposes:

 

Snap | a composition of images for the creation of a network of stimuli with a common core.

 

Having as a guiding factor the pursuit of an immaterial world through the reconstitution of the material one, inside and outside as two different but comparable equities, elements of the same perception.

 

A wandering between self-contained pieces created in deconstruction and an ode against a counterpoint of things.

 

The “snap” process, via the visual reading of this term, the breaking, the crack, the hit, is
approached sometimes through image reconstruction, other times through a repetition of form and an underlining of differentiation of content, or through a fragmentation of the image, a designation of the incision, breaking and division.

 

This processing and reading of individual parts compared to the whole, shapes a language that «resonates» from all points of view.

 

ETCH-INK art space, Argyroupoleos 16 and Klefton & Armatolon 20, Lycabettus, Athens

 

 

Exhibition opening: Friday 24 September 2021, from 18:00 until 22:00

Duration: Saturday 25/9 – Saturday 23/10

 

Visiting days and hours:
Wednesday, 17:00 – 21:00
Thursday, 17:30 – 21:00
Friday, 17:00 – 21:00
Saturday, 11:00 – 15:00

 

Access: by METRO/stop AMPELOKIPI, and via all city buses passing through Alexandras Ave., stop IKA.

 

Contact: www.athens-printmaking.com info@athens-printmaking.com, mob.+30 6938786293

 

During the exhibition all measures and regulations for protection against COVID19 will be applied.