Πρόσκληση συμμετοχής ( Open Call ) καλλιτεχνών. 12ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» ( 19 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2024 ).

Η επιλογή των τελικών συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί στις 5 Απριλίου 2024.

Τελική ημερομηνία υποβολής έως τις 28 Μαρτίου 2024.

 

12ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» ( 19 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2024 ).

Πρόσκληση συμμετοχής ( Open Call ). Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» διοργανώνεται για 12η χρονιά στην Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και καλεί νέους καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της Τέχνης (Θέατρο, Μουσική, Χορός, Εικαστικά, Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Video Art κ.λπ.) να δημιουργήσουν καινοτομικά projects σύντομης διάρκειας (10-30 λεπτών) και να τα παρουσιάσουν από την Κυριακή 19 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 καθημερινά, επί ένα συνεχές δεκαπενθήμερο. 

Από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του το 2011, το μοναδικό παγκοσμίως πολιτιστικό σιδηροδρομικό Φεστιβάλ που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε η Τατιάνα Λύγαρη, ανέδειξε, ενθάρρυνε και προώθησε 1.000 και πλέον νέους καλλιτέχνες και ομάδες από όλα τα είδη της Τέχνης και πρόσφερε έναυσμα για νέες συνεργασίες σε επαγγελματική βάση.

Πυρήνας του Φεστιβάλ και πηγή έμπνευσής του υπήρξε αρχικά το New Wagon της Αμαξοστοιχίας με τα 12 κουπέ (compartments), από το οποίο πήρε και την ονομασία του. Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ επεκτείνεται και στους υπόλοιπους χώρους και την Αποβάθρα της Αμαξοστοιχίας με το πλήρως εξοπλισμένο υπαίθριο stage που διαθέτει, προσφέροντας στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ιδιόμορφο και απροσδόκητο Φεστιβάλ νεανικής έκφρασης και δημιουργίας αλλά και στους επισκέπτες ένα πρωτοποριακό καλλιτεχνικό θέαμα και μία πρωτόγνωρη εμπειρία, όπου όλες οι Τέχνες συνυπάρχουν σε έναν αντισυμβατικό χώρο.

Οι άξονες που καθορίζουν την επιλογή των προτεινόμενων performances του Φεστιβάλ είναι: η μείξη των τεχνών, η διαδραστικότητα αλλά και η σατιρική διάσταση και θέματα εμπνευσμένα από την ιδέα του «ταξιδιού» σε κάθε διάστασή του όπως η αναχώρηση, η άφιξη, ο σταθμός, η απόδραση, η αναψυχή, η μετακίνηση, η μετάβαση σε συνδυασμό με σύγχρονους προβληματισμούς όπως η επικοινωνία, η απομόνωση, ο αποκλεισμός, η συνύπαρξη, η ανεκτικότητα, η ιδιωτικότητα κ.ά.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί επίσης η πρωτοτυπία των projects και η παρουσίασή τους για πρώτη φορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Φεστιβάλ.
Όλες οι performances θα παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση από τις 19:30 έως τις 23:30 σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, για ένα συνεχές δεκαπενθήμερο.

 

Πρόσκληση συμμετοχής ( Open Call ) 

Νεανικές ομάδες και μεμονωμένοι καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της Τέχνης (Θέατρο, Μουσική, Χορός, Εικαστικά, Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Video Art κ.λπ.) που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να αποστείλουν την πρόταση τους (εκτενή περιγραφή του project και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από προηγούμενες παραστάσεις), βιογραφικά ερμηνευτών και συντελεστών συνοδευόμενα από φωτογραφίες καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους στη διεύθυνση theater@totrenostorouf.gr.

 

Πληροφορίες:
τηλ. 210 9237076, theater@totrenostorouf.gr

https://totrenostorouf.gr/
https://itsonlyarts.com/11ο φεστιβάλ

 

Πρόσκληση συμμετοχής ( Open Call ) 

 

|EN|

OPEN CALL

12th Young Artists’ Festival “The 12 Compartments”

 

The Young Artists’ Festival “The 12 Compartments” of the Railway Carriage Theater to Treno sto Rouf counts its 12th organization this year and invites young artists from all types of Art (Theatre, Music, Dance, Visual Arts) to create innovative projects of short duration (10-30 minutes) and present them on a daily basis for 15 consecutive, from Sunday 19 May to Sunday 2 June 2024.

 

Since its first organization in 2011, the unique worldwide cultural railway Festival inspired and established by the actress and director Tatiana Lygari, has encouraged and promoted more than 1,000 young artists and groups from all kinds of Art and offered a trigger for new collaborations on a professional basis.

 

The Festival’s core and source of inspiration was initially the New Wagon with its 12 compartments. In recent years, performances are also presented in the other carriages of the Train-Theatre as well as at the open-air space “Apovathra” with its fully equipped outdoor stage, offering artists the opportunity to participate in an unusual Festival of juvenile expression and creation and visitors a pioneering artistic spectacle and a unprecedented experience, where all types of Art coexist in an unconventional space.

 

The axes that determine the selection of the proposed performances of the Festival are: the mix of different types of Art, interactivity, satirical dimension as well as themes inspired by the idea of the Train, such as the “journey” in all its dimensions, departure, arrival, station, escape, movement, transition e.tc. combined with contemporary concerns such as osmosis, exchange, confinement, isolation, exclusion, communication, coexistence, privacy.

 

Criterion for the selection is also the originality of the projects and their presentation for the first time in the context of the specific Festival.

 

All performances will be presented on a daily basis for 15 consecutive days from 19:30 to 23:30 in a rolling program.

 

Groups of young artists as well as individual artists from all kinds of Art (Theatre, Music, Dance, Visual Arts, Photography, Cinema, Video Art, etc.) who wish to participate, can send their proposal (extensive description of the project and relevant audiovisual material from previous performances) as well as CVs of performers and project associates accompanied by photos and contact numbers at theater@totrenostorouf.gr

 

Final submission date: March 28, 2024.

 

The selection of finalists will be completed on April 5, 2024.

 

INFO

+30 210 9237076

theater@totrenostorouf.gr