Η Κ- Gold Temporary Gallery παρουσιάζει: «To Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων» / “The Body is Victory and Defeat of Dreams”.

Arcangelo Sassolino Damnatio Memoriae

Επιμέλεια: Δρ. Αθηνά Χατζή
11/08/2017 – 1 0/09/2017
Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας
Μόλυβος Λέσβου
Εγκαίνια : Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, 20:00
Η K- Gold Temporary Gallery, η πλατφόρμα
σύγχρονης τέχνης που ίδρυσε ο Νικόλας Βαμβουκλής στη Λέσβο, παρουσιάζει το
εικαστικό πρότζεκτ «To Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων» ( από το
ομότιτλο ποίημα της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ ), το οποίο περιλαμβάνει μια
ομαδική έκθεση, performances αλλά και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με
τη Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας.
Η επιμελήτρια, Δρ. Αθηνά Χατζή, πραγματεύεται
το ανθρώπινο σώμα ως πεδίο δόξας και πεδίο μάχης, ως νίκη και ήττα, ως άξονα
γύρω από τον οποίο δομείται η έκθεση. Με το αυτό σκεπτικό επελέγησαν οι
συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τα έργα τους, ορισμένα υλοποιημένα ήδη, άλλα σε
ειδική ανάθεση…

«To Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων»
γιορτάζει το ανθρώπινο σώμα σε όλη τη δόξα και όλο το μαρασμό του. Μετέρχεται
έργα σε ποικίλα μέσα, ποικίλες κλίμακες, ποικίλες υλικές υποστάσεις, για να
καταδείξει την ποικιλομορφία των φανερώσεων του ανθρωπίνου σώματος.
Τοποθετημένα σε ένα ιστορικό κτήριο, με αποτυπωμένα τα ίχνη από τις διαδοχικές
αλλαγές χρήσης του συν τω χρόνω, τα έργα συνομιλούν με το αρχιτεκτονικό κέλυφος
και με τα κείμενα-αφορμές για την επιλογή του κάθε έργου. Καλούνται οι
επισκέπτες να προσαρμόσουν την εμπειρία του σώματος κάθε φορά και να
ανταποκριθούν συνολικά στα ερεθίσματα αρχιτεκτονικής, εικαστικού και
λογοτεχνικού έργου, ερχόμενοι αντιμέτωποι τελικά με τις δικές του σωματικές
προκλήσεις και τα προσωπικά τους όρια.
Συμμετέχοντες
καλλιτέχνες:

Arcangelo Sassolino, Αιμιλία Γιαννοπούλου, Λυδία Δαμπασίνα, Alix Marie, Ανδρέας
Στυλιανουδάκης, Χρήστος Μούχας, HOPE, Άννα Μαρία Σαμαρά, HART+LËSHKINA, Λητώ
Κάττου, Ορέστης Λαζούρας, Gjergj Bodari, Louise Plaze
Παράλληλες Δράσεις:
11
Αυγούστου

| Συμμετοχική Performance του Χρήστου Μούχα στα σοκάκια του Μολύβου
12
Αυγούστου

| Performances χορού και μουσικής από τους Gjergj Bodari, Louise Plaze και
Ορέστη Λαζούρα στο εργοτάξιο σκυροδέματος Καλλονή Μπετόν στη Σκάλα Καλλονής
13
Αυγούστου

| «Ένας διάλογος για το σώμα», θεωρητικό εργαστήριο και ξενάγηση στην έκθεση από
την επιμελήτρια Δρ. Αθηνά Χατζή
18 – 19
Αυγούστου

| Εργαστήρια σύγχρονης τέχνης για παιδιά και νέους στην Πινακοθήκη Μήθυμνας από
την Κατερίνα Ζάγκλη
( Το ακριβές πρόγραμμα των δράσεων θα
ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου ).
Ελεύθερη
Είσοδος
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης : Δευτέρα – Κυριακή
10.00 – 13.00 & 19.00 – 22.30.
Υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου
Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού
και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ
Υποστηρικτής Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Aenorasis
Ασφάλιση Έργων Τέχνης: Karavias Art Insurance
Δημιουργικοί Συνεργάτες: Εκδόσεις Καστανιώτη,
Ville de Nantes, Le Triptic και Danza Nantes
Χορηγός Φιλοξενίας: Kaloni Village Holiday Houses
Η K- Gold Temporary Gallery αποτελεί μια
νομαδική πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης που ιδρύθηκε το 2014 στη Λέσβο από το
Νικόλα Βαμβουκλή. Εστιάζει στην καλλιτεχνική παραγωγή και εκπαιδευτική
δραστηριότητα εντός και εκτός νησιού, ενεργοποιώντας εναλλακτικούς χώρους και
προσφέροντας την ευκαιρία σε καλλιτέχνες και επιμελητές να διευρύνουν την
έρευνα και την πρακτική τους. Πέρα από τις δράσεις της στη Λέσβο, συμπράττει με
πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ το 2015 διακρίθηκε ως
Καινοτόμος Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
από το Nantes Creative Generations.
Περισσότερες πληροφορίες
+30 6942202222
Alix Marie Les Gatiantes 
Andreas Stylianoudakis Metronome

Christos Mouchas I See You 
Gjergj Bodari My Private flânerie
Κ-Gold Temporary Gallery
The Body is
Victory and Defeat of Dreams
Curated by Dr. Athena Hadji
11/08/2017-10/09/2017
Municipal Gallery of Mythimna
Molyvos, Lesvos, Greece
Opening:
Friday 11 August 2017, 20:00
Κ-Gold Temporary Gallery, the
contemporary art platform founded by Nicolas Vamvouklis on Lesvos island,
presents the art project “The Body is Victory and Defeat of Dreams” (from
Katerina Anghelaki-Rooke’s poem), that comprises a group exhibition,
performances and an educational program in collaboration with the Municipal
Gallery of Mythimna.
Curator Dr. Athena Hadji focuses
on the human body as a field of glory and a battlefield, as victory and defeat,
as the axis around which the exhibition is structured. Participating artists
were selected accordingly, so were their works, some already realized, others
as special commissions.
“The Body is Victory and Defeat
of Dreams” celebrates the human body in all its glory and decay. It employs
works in various media, various scales, various material manifestations, in
order to highlight the variety of ways in which the human body unfolds. Placed
in a historical edifice, that bears traces of successive changes of use through
time, the works converse with the architectural shell and the texts that
inspired the choice of each work. The visitors are thus called upon to adapt
their somatic response each time as well as respond in toto to the
architectural, artwork, and literary stimulants, coming to face in the end
their own physical challenges and their personal boundaries.
Participating
artists | Arcangelo Sassolino, Aimilia Giannopoulou, Lydia Dambassina, Alix
Marie, Andreas Stylianoudakis, Christos Mouchas, HOPE, Anna Maria Samara,
HART+LËSHKINA, Lito Kattou, Orestis Lazouras, Gjergj Bodari, Louise Plaze
Public
and Educational Program:
11
Αugust | Participative performance by Christos Mouchas in the streets of
Molyvos
12
Αugust | Performances by Gjergj Bodari, Louise Plaze and Orestis Lazouras
in the concrete factory Kaloni Beton in Skala Kalonis
13
Αugust | “A Conversation about the Body” Theory workshop and guided tour by
curator Dr. Athena Hadji
18-19
Αugust | Contemporary art workshops for children and young people at the
Municipal Gallery of Mithymna by Katerina Zagli
(More
info to be announced soon)
Under
the auspices of the Municipality of Lesvos
With the support of NEON Organization for
Culture and Development
Educational Program Supporter: Aenorasis
Art Insurance Sponsor: Karavias Art
Insurance
Creative Collaborators: Kastaniotis
Editions, Ville de Nantes, Le Triptic and Danza Nantes
Hospitality Sponsor: Kaloni Village Holiday
Houses
K-Gold Temporary Gallery is a nomadic platform for contemporary art that was
founded in 2014 in the Greek island of Lesvos by Nicolas Vamvouklis. It
focuses on artistic
production and
educational activity within its locality and beyond by activating
alternative spaces and offering artists and curators the opportunity to expand
their research and practice. The Gallery collaborates with various cultural
institutions in Greece and abroad while in 2015 it distinguished as an
Innovative Initiative for European Citizens by Nantes Creative Generations.
Contact us:
+30 6942202222
Free Entrance
Opening Hours
Monday–Sunday
| 10.00 – 13.00 & 19.00 – 22.30

HART+LËSHKINA Beyond the Clouds 11 
HOPE Untitled

Lito Kattou Them 
Lydia Dambassina, This is my body, this is my blood.

1Orestis Lazouras Teenage Dreams 
The Body is Victory and Defeat of Dreams