Μαρία Κελαϊδάκη – Μανταλένα Γκινοσάτη. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Όψεις Γης» στο πολιτιστικό κέντρο «Β. Γκατσόπουλος».
Οι ζωγράφοι Μαρία Κελαιδάκη και Μανταλένα
Γκινοσάτη
παρουσιάζουν από κοινού την έκθεση «Όψεις Γης» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Β. Γκατσόπουλος» του Δήμου
Κηφισιάς.
Έργα με ακρυλικά και λάδια που καλούν τον
επισκέπτη να τα αντικρίσει σαν να επιβιβάζεται πρώτη φορά στον πλανήτη Γη…
Εγκαίνια: 25-11-2016, Ώρα 19:00
Διάρκεια
έως
28-11-2016

Ώρες Λειτουργίας: Κάθε απόγευμα 17:00-21:00
Κυριακή: 11-130 & 17:00-21:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Β. Γκατσόπουλος» ΔΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Οδός: Διονύσου και Μυρσίνης 2, Κηφισιά
Τηλ. : 213-2007100, 2132007207