«Το Πανεπιστήμιο ανοίγεται στην πόλη : Επτά σταθμοί στην Ιστορία και την Τέχνη». Την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.