Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2018. Έναρξη: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου ( Αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων ).