Α.Σ.Κ.Τ. Ιούνιος 2015. Πτυχιακή εργασία της Φάτμα Εργκιούνγερ.

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η εξέταση της θέσης
αναζητείται μέσα από την εσωτερική αντανάκλαση με κυριολεκτικές αναφορές. Ως
σημείο αναφοράς ορίζεται ο προσδιορισμός συγκεκριμένου σημείου στον πλανήτη και
η εξερεύνηση των αντικατοπτρισμών του. Ωστόσο η φυσική παρουσία σε ένα μέρος
δεν αναπαριστά τη συνολική πραγματικότητα. Είναι πιθανό να βρίσκεσαι σε ένα
αεροπλάνο, ένα εγκαταλελειμμένο μέρος ή σε μία σχολική αίθουσα ως σωματική
υπόσταση, αλλά η ιδέα της τοποθεσίας να εμπεριέχει περαιτέρω προσλαμβάνουσες,
όπως σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με τον παρελθόντα παρόντα και μέλλοντα
εαυτό σου. Αυτά τα στοιχεία διαβαθμίζονται, ξεχωρίζονται, ενώνονται και
αποσυνδέονται όπως σε ένα ενιαίο σύστημα μερών και φορμών της δομής ενός
συστήματος. Η οπτική γωνία επίσης ποικίλλει, μπορεί να είναι από απόσταση, από
απέναντι ή από το εσωτερικό. Αρχικά αυτή η οπτική γωνία εκφράζεται με την
φωτογράφιση του γύρω περιβάλλοντος. Προεκτείνοντας αυτήν την αναζήτηση
περαιτέρω, υπάρχει μία εσωτερική αναζήτηση και σύνδεση με συναισθήματα που
εκφράζονται ως πλέγμα και ως διασυνδεδεμένες μορφές.
Κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης επιτυγχάνεται η άμεση αναφορά στην πραγματικότητα με χάρτες και άλλα
έντυπα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Φάκελοι, χαρτοσακούλες, άγραφα
χαρτιά, εφημερίδες, υλικά συσκευασίας και χρησιμοποιημένα εισιτήρια λεωφορείων
δημιουργούν το κολάζ. Το κάθε κομμάτι φτιάχνεται με χρήση μελανιού, σκίσιμο,
κόψιμο και τσαλάκωμα καθώς ο καθένας από εμάς μεταχειρίζεται τα υλικά με το
δικό του τρόπο και αποθηκεύει νοητικά μια επεξεργασμένη εικόνα από αυτό. Οι
εναλλαγές των οπτικών γωνιών επιτυγχάνονται με την περιγραφή της απόστασης,
όπως όταν κοιτάς προς τα κάτω μέσω του
Google Earth, ενώ η εσωτερική οπτική επιτυγχάνεται από το μέγεθος της
δουλειάς που εμπεριέχει τον θεατή.