Αθανάσιος Μπερούτσος : Light & Shadow Ballet

Διαδικτυακή έκθεση

 

 

Το Light & Shadow Ballet είναι η νέα ατομική έκθεση γλυπτικής του Αθανάσιου Μπερούτσου, που πραγματοποιείται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (VR)  και  φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα του εικαστικού http://www.beroutsos.gr/.

 

Ο Μπερούτσος κατασκευάζει έναν τρισδιάστατο πειραματικό εκθεσιακό χώρο για να παρουσιάσει την ψηφιακή εκδοχή των γλυπτών του με θέμα τις μπαλαρίνες και μοντέλο την «Άντζελα».

 

Στο Light & Shadow Ballet εξερευνά τις δυνατότητες της γλυπτικής στην εικονική πραγματικότητα και αναπόφευκτα οδηγείται σε μια ευρύτερη υπαρξιακή διερώτηση σχετικά με το εικονικό και το πραγματικό, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση.

 

Συνοψίζει τις παραπάνω αντιθέσεις στην θεμελιώδη αντίθεση – σχέση αλληλεξάρτησης του φωτός και της σκιάς, δημιουργώντας ένα μυστηριακό περιβάλλον όπου κυριαρχούν εντόνως εκφραστικά σώματα.

 

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Αθανάσιου Μπερούτσου για να περιηγηθείτε στην έκθεση, να κατεβάσετε τον κατάλογο της έκθεσης και να δείτε το συνοδευτικό υλικό:

 

http://www.beroutsos.gr/index.php/ektheseis/atomikes/235-2016-5?fbclid=IwAR2CHsrXT6bpxPmvPQqAoN-5B6PIGaRzWPhMOLeSW3CeNdDkY4b5TIpoFYs

 

Γλυπτά και 3D γραφικά: Αθανάσιος Μπερούτσος

Πρωτότυπη μουσική: Χαρά Παλαιολόγου

Χορογραφία: Κωνσταντίνα Μαντζίκα

Επιμέλεια: Αλεξία Παππά

 

Ο Αθανάσιος Μπερούτσος γεννήθηκε το 1969 στο Baden της Ελβετίας.

 

Φοίτησε στην ΑΣΚΤ με καθηγητή τον Θεόδωρο Παπαγιάννη απ΄ όπου έλαβε Πτυχίο Γλυπτικής το 1999 με Άριστα.

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε τέσσερις υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διδάχθηκε Χαρακτική από τον Ιωάννη Παπαδάκη και παρακολούθησε μαθήματα την Akademie der Bildenden Künste στο Μόναχο με καθηγητή τον Horst Sauerbruch.

 

Το 2003 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης  «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» στην ΑΣΚΤ με επιβλέπων καθηγητή τον Γεώργιο Χαρβαλιά και βαθμό πτυχίου Άριστα.

 

Το διάστημα 2007 – 2013 διετέλεσε διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο μάθημα της Γλυπτικής.

 

Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις και 7 ατομικές, ενώ έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και Δημόσιους Χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

Light & Shadow Ballet | Athanasios Beroutsos

 

Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες.

 

Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.

 

Το τελετουργικό δεν αφορά μόνο την παράσταση, που είναι ο σκοπός της σκληρής τους εξάσκησης αλλά και την προετοιμασία για αυτόν τον σκοπό, όπου οι χορεύτριες φτάνουν στο όριο των δυνατοτήτων τους, τόσο σωματικών όσο και πνευματικών.

 

Μπαίνοντας στον τρισδιάστατο χώρο που έχει δημιουργήσει ο Μπερούτσος, περιηγούμαστε ανάμεσα στις χορεύτριες σε ένα ενδόμυχο παρασκήνιο, όπου μπορούμε να δούμε τα διαφορετικά στάδια της εσωτερικής διεργασίας των μπαλαρίνων που συντελεί στην πορεία τους προς το φως.

 

Σε αυτή τη χορογραφία η σκιά αυτονομείται και ακολουθεί τα δικά της βήματα, ενσαρκώνοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα κρυφά και ανείπωτα ανθρώπινα ένστικτα.

 

Παράλληλα, το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας μας προσκαλεί σε μια εξερεύνηση των ορίων μεταξύ ρεαλιστικού και φανταστικού, πραγματικού και εικονικού.

 

Για τον ίδιο το γλύπτη, η διερώτηση για τη σχέση πραγματικότητας και ψευδαίσθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δυνατότητες της γλυπτικής πέρα από τον φυσικό, απτό περιβάλλοντα χώρο και εντός ενός άλλου πλαισίου αναφοράς, αυτή τη φορά εικονικού.

 

Σε αυτό το περιβάλλον η διαδικασία κατασκευής του γλυπτού είναι λιγότερο σωματική αλλά το ίδιο πνευματική και λεπτομερής.

 

Επομένως, η εικονική πραγματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία χώρων, σωμάτων, γλυπτών, που δεν είναι απτά αλλά είναι υπαρκτά, δεδομένου ότι η ύπαρξη προϋποθέτει τη δημιουργία, την κατασκευή.

 

Παρατηρώντας τα στατικά και αιωρούμενα γλυπτά, τις προβολές και τη μουσική εγκατάσταση μπορούμε να νιώσουμε ή και να αναρωτηθούμε για το προσωπικό μας φως και σκοτάδι.

 

Ποιες είναι οι σκέψεις μας που μένουν στη σκιά; Πώς συντελούν στην πορεία μας προς το φως; Τα συναισθήματα που μας κατακλύζουν αλλά δεν εκφράζονται συνειδητά, είναι υπαρκτά ή είναι πλάσματα της φαντασίας μας; Στ’ αλήθεια όμως, τι εμποδίζει το φανταστικό και το εικονικό από το να είναι υπαρκτό;

 

Στο Light & Shadow Ballet ο εσωτερικός κόσμος εικονοποιείται μυστηριακά σκηνοθετώντας μια εμπειρία του παρασκηνίου υπό το φως και τις σκιές των φιγούρων.

Η σωματικότητά τους εκφράζει τη διαμάχη του ανθρώπου να γνωρίσει την αλήθεια μέσα του και να φτάσει στην ολοκλήρωση του εαυτού. Να γίνει φως.

Αλεξία Παππά

 

 

Light & Shadow Ballet

 

Light & Shadow Ballet is the new Athanasios Beroutsos’ VR sculpture exhibition held on the artist’s official website http://www.beroutsos.gr/.

Beroutsos constructed a three-dimensional experimental exhibition space to present the digital version of his sculptures, focusing on ballerinas and using “Angela” as a model.

In “Light & Shadow Ballet” he explores the potential of sculpture in virtual reality, which inevitably leads him to a broader existential question about actual and fictitious, truth and imagination.

Beroutsos summarises these contrasts in the fundamental contrast-interdependence relation of light and shadow, creating a mysterious environment where strongly expressive bodies dominate.

 

Visit Athanasios Beroutsos’ official website to browse the exhibition space, download the exhibition catalogue, and see the extra material:  http://www.beroutsos.gr/index.php/en/exhibitions/solo/234-2016-4

 

Sculptures and 3D graphics: Athanasios Beroutsos

Original music: Chara Paleologou

Choreography: Konstantina Mantzika

Curated by: Alexia Pappa

 

 

Athanasios Beroutsos was born in 1969 in Baden, Switzerland.

He studied Sculpture at Athens School of Fine Arts (ASFA) with professor Theodoros Papagiannis and in 1999 he received his degree of Excellence.

During his studies he gained four scholarships from the State Scholarship Foundation, he was taught engraving by Ioannis Papadakis and attended classes at the Akademie der Bildenden Künste in Munich with Professor Horst Sauerbruch.

In 2003 he completed the Master’s Diploma “Digital Forms of Art” at ASFA with supervising professor Georgios Harvalias and a degree of Excellence.

From 2007 to 2013 he was a professor of Sculpture at the Department of Fine Arts & Sciences of the Arts in the University of Ioannina.

He has presented his work in numerous group exhibitions and 7 solo exhibitions, while his artworks are in private collections and public spaces in Greece and abroad.

 

 

Light & Shadow Ballet | Athanasios Beroutsos 

 

In a dark room, self-luminous bodies dance and self-luminous bodies stand still. Shadow figures dance and shadow figures stand still.

 

The Light & Shadow Ballet is an existential exploration of the relation between light and shadow, taking place in a fictional space where a ritual of the human body is performed according to the routine of a group of classical ballet dancers.

 

The ritual does not only concern the performance, which is the purpose of the dancers’ hard practice but also the practice itself, through which the dancers reach the maximum of their physical and mental abilities.

 

Entering the three-dimensional space created by Beroutsos, we wander around the dancers in the innermost backroom, where we see the different stages of the ballerinas’ inner process that contributes to their path towards the light.

 

In this choreography the shadows become autonomous and lead their own steps, embodying the thoughts, the feelings, the hidden and unspeakable human instincts.

 

At the same time, the virtual reality environment invites us to explore the boundaries between truth and imagination, actual and fictitious.

 

For the sculptor himself, the relation between reality and illusion is inextricably connected to the potential of sculpture beyond the natural, tangible surrounding space and within another frame of reference, this time virtual.

The process of creating the sculpture in the virtual space is less physical but just as spiritual and detailed.

 

Virtual reality therefore contributes to the creation of spaces, bodies, sculptures, which are not tangible but they do exist, since existence presupposes creation, construction.

 

Observing the static and floating sculptures, the projections, and the sound installation we can feel or even wonder about our personal light and darkness.

 

Which of our thoughts remain in the shadows? In what way do they contribute to our path towards the light?

 

Do the emotions that overwhelm us but are not consciously expressed exist, or are they merely creatures of our imagination? But really, what prevents the imaginary and the virtual from being real?

 

In Light & Shadow Ballet the inner world is mysteriously illustrated, composing a backstage experience under the light and shadows of the dancing figures.

 

Their physicality expresses the struggle of humans to know the truth within them and reach the fulfilment of the self. To become the light.

Alexia Pappa