“THE DEEP END” ομαδική εικαστική έκθεση από την Two Thirds Project Space

1-16 Απριλίου, 2022

Εγκαίνια: 1/4, 7-10 µ.µ.

 

 

“…ξέρουµε, πλέον, ότι είµαστε ξένοι µέσα στον εαυτό µας, και µόνο µε µία τέτοια επικουρία µπορούµε να
προσπαθήσουµε να ζήσουµε µαζί µε τους άλλους”.
—Julia Kristeva

 

 

Η έκθεση The Deep End αντλεί έµπνευση από την αγωνία και την ανησυχία που πυροδοτούν η αποκοπή και η αποξένωση ως βιωµατικές συνθήκες.

 

Αφορά στιγµές που οι άνθρωποι βρίσκονται σε µια κατάσταση αποσύνδεσης από το περιβάλλον τους και αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως ξέχωρες οντότητες.

 

Όσο περισσότερο κυριεύεται κανείς από αυτή την αποπροσανατολιστική διάθεση, τόσο πιο απρόσιτος γίνεται ο κόσµος γύρω του/της.

 

Όταν ακόµη και η επιστροφή στην καθηµερινότητα και η επίφαση της οικειότητας αποτυγχάνουν ως µη αυθεντικές προσπάθειες διαφυγής από το Χαϊντεγκεριανό ‘thrownness’, το άτοµο καταλήγει να αιωρείται πάνω από το βάρος της ίδιας του της ύπαρξης.

 

Οι άνθρωποι παύουν να έχουν επίγνωση των σκέψεων και των αισθήσεών τους λόγω ενεργειών που καθιστούν τον εξωτερικό κόσµο ξένο προς τους ίδιους.

 

H εµπειρία αυτή αποτελεί µια λανθάνουσα υπαρξιακή ή οντολογική συνθήκη της ανθρώπινης φύσης που ελλοχεύει την υποταγή του ατόµου, συµφιλιώνοντάς το µε την αλλόκοτη φύση του κόσµου.

 

Η οµαδική έκθεση The Deep End διερευνά τους τρόπους µε τους οποίους αυτή η αίσθηση της αλλοτρίωσης µπορεί να δηµιουργηθεί από ορισµένες µεθόδους καλλιτεχνικής πρακτικής που προάγουν ένα συγκεκριµένο είδος διαλόγου µε τον θεατή.

 

Χωρίς να προσανατολίζεται σε ένα συγκεκριµένο σύνολο στυλιστικών τεχνικών, η έκθεση συγκεντρώνει έργα καλλιτεχνών που χρησιµοποιούν ποικίλα υλικά και αισθητικές στρατηγικές σε ένα ευρύ φάσµα µέσων, όπως ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία.

 

Κάποια από τα έργα διεγείρουν το θυµικό του θεατή καθώς βασίζονται σε µια αίσθηση συλλογικής αβεβαιότητας, ενώ άλλα τον/την προκαλούν να εισχωρήσει σε µια ζώνη αποσταθεροποίησης, αντιπαραβάλλοντάς τον/την µε ένα άγνωστο σηµείο φυγής.

 

Αυτοί οι µηχανισµοί λειτουργούν ως αναπόσπαστο κοµµάτι του ψυχολογικού αντίκτυπου των έργων, διερευνώντας την πολυπλοκότητα της προσωπικής ταυτότητας και παράγοντας υποβλητικές και αινιγµατικές αφηγήσεις.

 

Επιµέλεια: Ντίνος Χατζηραφαηλίδης

 

Συµµετέχοντες καλλιτέχνες:

Έλλη Αντωνίου, Κωνσταντίνος Γιώτης, Δηµήτρης Κοντοδήµος, Καρολίνα Κρασούλη, Γιώργος Παπαφίγκος, Dario Carratta, Laetitia de Chocqueuse, Johan F. Karlsson, Lulù Nuti, Rudolf Steiner

 

Two Thirds Project Space

Θεµιστοκλέους 42, Αθήνα

Τρι, Τετ, Παρ: 5-9µµ,

Σαβ: 11:30πµ-2:30µµ

 

 


 

 

THE DEEP END

 

‘…we know that we are foreigners to ourselves, and it is with the help of that sole support that we can
attempt to live with others’.
—Julia Kristeva

 

 

The Deep End draws on the anguish of being cut off, estranged, and exiled. It deals with moments when humans experience themselves as separate, tapping into a state of disconnectedness from earth or from one another.

 

The deeper one sinks into this disorienting mood, the more inaccessible the world around them becomes.

 

When even a return to everydayness and the guise of familiarity fail as inauthentic attempts to evade our ‘thrownness’, we find ourselves hovering over the weight of our own existence.

 

Humans move away from the state of awareness of their environment, thoughts, and sensations due to actions that render the world they live in uninhabitable.

 

This experience is an underlying existential or ontological condition of humankind. It can lay bare the subjugation of the individual, reconciling oneself to the uncanniness of the world.

 

This group show investigates the ways in which this speculative sense of outsiderness can be generated by specific modes of artistic practice that reciprocate a certain kind of encounter.

 

Without strictly speaking a specific set of stylistic techniques, the exhibition brings together richly varied works by artists who employ diverse material and aesthetic strategies across a range of mediums, including painting, sculpture and photography.

 

Some of the exhibited works confront the viewer because they are predicated upon a sense of collective uncertainty, while others allow space for the viewer to step into a zone of destabilization and defamiliarization through the confrontation with an unknowable vanishing point.

 

These mechanisms become integral to the works’ psychological impact, probing the complexities of selfhood and identity and producing evocative and enigmatic narratives.

 

Curated by: Dinos Chatzirafailidis

 

Participating artists:

Ellie Antoniou, Dario Carratta, Laetitia de Chocqueuse, Konstantinos Giotis, Johan F. Karlsson, Dimitris Kontodimos, Karolina Krasouli, Lulù Nuti, Yorgos Papafigos, Rudolf Steiner

 

 

April 1–16, 2022

Opening: 1/4, 7-10pm

 

Two Thirds Project Space

42, Themistokleous Street, Athens

Tue, Wed, Fri: 5-9pm, Sat: 11:30am-2:30pm

 

Αξίζουν την προσοχή