Μαρίνα Μαλτέζου

“Clean Art” : Ομαδική εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με τον Ορίζοντα Γεγονότων.

Στα πλαίσια των ενοτήτων Πολιτισμός και Περιβάλλον, ο Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με τον «Ορίζοντα Γεγονότων», διοργανώνει Εικαστική Έκθεση στο...

Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, Ιούνιος 2016. Μαρίνα Μαλτέζου, Διπλωματική Εργασία.

Οι αγαπημένοι ξένοι. Το έργο αυτό ξεκίνησε συνδυάζοντας ζωγραφιές και οικογενειακές  φωτογραφίες με υλικά της καθημερινότητας μου. Ερευνούσα και πειραματιζόμουν ...

Αξίζουν την προσοχή