Διπλάρειος

documenta 14 ( Παράλληλες εκδηλώσεις ): Διάλογοι Αθήνας 2017, «Το Ελλαδικό Αντιπαράδειγμα» στη Διπλάρειο Σχολή.

6 - 12 Απριλίου 2017 Επιμέλεια: Θανάσης Μουτσόπουλος Είναι γνωστό ότι η Αθήνα της κρίσης έχει αναπτύξει μία σοβαρή πολιτιστική...

Αξίζουν την προσοχή