Αντώνης Βάθης

«Μόνο ζωγραφική / Just Painting» : Ατομική έκθεση του Αντώνη Βάθη στον Φωταγωγό.

Εγκαίνια: Τετάρτη 18/4 , ώρα 19.30-23.00 Η ατελεύτητη εικαστική δραστηριότητα του Αντώνη Βάθη παρουσιάζεται στη δέκατη τρίτη ατομική του έκθεση με τίτλο...

Αξίζουν την προσοχή