Αίγινα

«Διάλογος Δεύτερος: Πύργος του Μαρκέλλου». Ομαδική έκθεση με συμμετοχή ξένων και Ελλήνων εικαστικών.

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, στις 20.00 Διάρκεια Έκθεσης: 26, 27, 28 Ιουλίου 2019 Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Lucia Baldini, Antonio Bardino,...

Αξίζουν την προσοχή