Το Potential Project παρουσιάζει: Γιάννης Γρηγοριάδης & Γιάννης Ισιδώρου «Καταγωγή».

Η τεκμηρίωση επιβάλλεται στην εμπειρία.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη κατόπιν ραντεβού, Τρίτη - Παρασκευή 18:00 - 22:00 και Σάββατο 13:00 - 17:00.

 

15 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου

 

Η καταγωγή είναι μια εικασία για την αρχική κατάσταση, η οποία τροφοδοτείται από μία σειρά εντυπώσεων (εικόνων, κειμένων και προφορικών αφηγήσεων).

 

Το ανοίκειο αυτό υποσύνολο του παρελθόντος επενδύεται σε ένα θραυσματικό και ασυνεχές παρόν.

 

Τα τεκμήρια της καταγωγής αποτελούνται από εντυπώσεις και εγγραφές που διαμεσολαβούν τη γνώση.

 

Ασχολούμενοι έτσι οι Γ.Γ και Γ.Ι με μια “τοπική υπόθεση” υποστηρίζουν πως η αμνησία είναι μια από τις πλέον ζωντανές μορφές της μνήμης και πως η συνείδηση γεννιέται στο παρόν του υποκειμένου.

 

Αποσπώντας από το “συρτάρι” των αφηγήσεων τα τεκμήρια, επιχειρούν μια πρακτική υπονόμευσης του φετιχισμού του αρχείου.

 

 

“Θα ήταν πραγματικά εξαιρετικό αν μια τέλεια αρμονία μπορούσε να προκύψει από τα γεγονότα που συμβαίνουν κάθε χρόνο.
Πάντα υπάρχουν μερικά που κολλάνε στο λαιμό σου. Τα κρατάς μέσα σου. Σε πονάνε.
Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις παρ’ όλ’ αυτά είναι το εξής: εξορκισμός.
Κάθε κατάσταση σημαίνει συνάρτηση. Εκατοντάδες συναρτήσεις.

Θα ήταν ανήκουστο αυτό το σύνολο καταστάσεων να καταλήξει σε κάτι πλήρως ικανοποιητικό ή να υπάρξει ένας άνθρωπος, οσοδήποτε ενεργητικός, που να μπορεί να αντιπαλέψει όλες αυτές τις συναρτήσεις αποτελεσματικά.
Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις παρ’ όλ’ αυτά: εξορκισμός. Εξορκισμός, μια σθεναρή αντίδραση,
ένας πολιορκητικός κριός, είναι το αληθινό ποίημα του φυλακισμένου.
Μέσα στον ίδιο το χώρο της οδύνης και της εμμονής, εισάγεις μια τέτοια ανάταση, τέτοια υπέροχη βία,
συγκολλημένη στο σφυροκόπημα των λέξεων, που η συμφορά διαλύεται σταδιακά,
αντικαθιστώμενη από μία αιθέρια δαιμονική επικράτεια – μια περιοχή θαυμάτων!”
*

 

*Ανρί Μισώ

 

 

Οι κρατήσεις έχουν όριο 4 ατόμων και γίνονται στο info.potentialproject@gmail.com, μέσω FB Messenger και στο 210 3817517 τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.

 

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Γιάννη Γρηγοριάδη και του Γιάννη Ισιδώρου στο Potential Project, το οποίο είναι ένα έργο σε εξέλιξη με κεντρικό πυρήνα ένα θεματικό τραπέζι συζητήσεων που αποτελείται από καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και θεωρητικούς της τέχνης.

 

Potential Project

Ανδρέου Μεταξά 25, Τ.Κ. 10681 Αθήνα

www.potentialproject.gr / FB: @PotentialProjectSpace
info.potentialproject@gmail.com

 

Potential Project presents : Yiannis Grigoriadis & Yiannis IsidorouOrigin”.

15 October – 21 November

Origin as a presumption about the initial state which gets fueled with a series of impressions (images, texts and verbal narrations), the uncanny subset of the past that coats a splintered and non-continuous present.

 

The evidence of origin consists of impressions and inscriptions that mediate knowledge.

 

Evidence dominates experience. Dealing here with a “local issue” Y.G. and Y.I. make the case that amnesia is one of the most prominently alive forms of memory and that consciousness is born in the subject’s present.

 

By detaching evidence from a ”drawer” of narrations, they make an attempt at subverting archive fetishism.

 

 

It would be truly magnificent if a perfect harmony could emerge from the events of the year.

There are always some that get stuck in your throat. You hold them inside. They hurt you. One thing that you can always do though is this: exorcism.

Every situation means function. Hundreds of functions.

It would be unheard off, this sum of situations to end up in something completely satisfying, or for a man to exist, however active, that could weather all these functions effectively.

You can do one thing however, exorcism. Exorcism, a brave reaction

a battering ram, the true poem of the prisoner.

In the realm of agony and obsession, you insert such an exaltation

such brilliant violence,

welded on the hammering of words, that despair steadily dissipates,

replaced by an ethereal demonic realm – a place of wonders!” *

 

*Henri Michaux

 

 

The exhibition is open by appointment Tuesday – Friday 18:00 – 22:00 and Saturday 13:00 – 17:00.

 

Appointments have a limit of 4 persons and can be booked at info.potentialproject@gmail.com, via FB Messenger and by calling 210 3817517 during the exhibition’s opening hours.

 

This exhibition is presented in the context of Yiannis Grigoriadis & Yiannis Isidorou’s participation in Potential Project which is a work in progress showcasing the ideas born during the regular discussion meetings of a group of artists, architects and theoreticians.

 

Potential Project

Andreou Metaxa 25, 10681, Athens

www.potentialproject.gr / FB: @PotentialProjectSpace

info.potentialproject@gmail.com