Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Some Call Us Balkans ανακοινώνει μια σειρά από ανοιχτά καλέσματα για Artist – Travellers

#SCUB #SomeCallUsBalkans #SCUBcommunity #CreativeEurope

Το  πρόγραμμα  οργανώνεται  από  μια  διακρατική ομάδα  επιμελητών  και  συνεργατών  απο  Σερβία,  Βόρεια  Μακεδονία,  Κόσοβο,  Βοσνία  και Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία.

 

Το  πολιτιστικό  πρόγραμμα  διακρατικής  συνεργασίας  Some Call Us Balkans (SCUB), που χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Δημιουργική  Ευρώπη (Creative Europe), είναι ένα διεπιστημονικό πρότζεκτ, μια εξερεύνηση με βάση την τέχνη και μια κοινότητα που έχει  σκοπό  να ενεργοποιήσει  τη  συλλογική  παραγωγή  γνώσης,  φαντασίας,  έρευνας  και πολυσυλλεκτικών αναπαραστάσεων που αμφισβητούν μύθους και παρερμηνείες σχετικά με τα  “Βαλκάνια”  ως  το  “ευρωπαϊκό  άλλο”.

 

Στο  πλαίσιο  του   επερχόμενου προγράμματος, το οποίο βασίζεται σε καλλιτεχνική έρευνα που  αναπτύχθηκε   το   προηγούμενο   διάστημα,  η  κοινότητα  του  SCUB  αναζητά  οκτώ ανερχόμενες/ους artist-travellers από τις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες/οι θα σχηματίσουν μια ομάδα και θα εργαστούν συλλογικά, με βάση το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και τις  δράσεις.  Το  SCUB  παρέχει  μια διαπολιτισμική  πλατφόρμα  για  τους  συμμετέχοντες καλλιτέχνες, η οποία θα ενεργοποιηθεί σε διαφορετικές περιοχές των Βαλκανίων.

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  επιλογής  και  την ανακοίνωση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών  τον  Φεβρουάριο  του  2022,  θα  ξεκινήσει  η  ανάπτυξη  του  προγράμματος εκκινώντας από το residency ενός μήνα στη Banja Luka (BIH) στο DKC Incel Cultural Center τον Μάιο του 2022, οπου οι καλλιτέχνες μαζί με μια ομάδα ειδικών, επιμελητών και τοπικών κοινοτήτων  θα  συν-δημιουργήσουν  και  θα  αναπτύξουν  ατομικά  και  συλλογικά  έργα  ως κομμάτι του Mobile Forum και της δραματουργίας του Ground Tour Journey.

 

Μετά  από  το  residency,  οι  καλλιτέχνες  θα  παρουσιάσουν το Mobile Forum σε δημόσιους χώρους που θα έχουν επιλεγεί από τους εταίρους, ενεργοποιώντας τοπικές κοινότητες και θέτοντας  σε  κίνηση το Ground Tour Journey με συμμετοχικό τρόπο κατά τη διάρκεια ενός μήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2022.

 

Η δράση προβλέπεται να έχει τη μορφή ενός περιοδεύοντος   θεατρικού   έργου,   όπου   πρωταγωνιστές  θα  είναι  οι  artist-travellers,  οι κοινότητες και οι τοπικοί φορείς. Το Mobile Forum παρουσιάζεται ως μια δημόσια, κινητή και καλλιτεχνική εγκατάσταση, όπου καλλιτεχνικές πρακτικές και εργαλεία χρησιμοποιούνται σαν μέσα  για  διακρατικό  διάλογο,  ανταλλαγή  απόψεων  και  μάθηση, ταξιδεύοντας παράλληλα μέσα από τόπους και ανθρώπους.

 

Πρόκειται για μια ανοιχτή συνέλευση, μέσα από την οποία μπορούν  να  προκύψουν νέες κοινωνικοπολιτισμικές συζητήσεις, με σκοπό την καταγραφή και  την ανάδειξη  ενεργών  ομάδων  και πρωτοβουλιών,  συνδέοντας  ταυτόχρονα  τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και κοινότητες με καλλιτέχνες.

 

Το  ταξίδι  θα  ολοκληρωθεί  στην  Μπιενάλε  Δυτικών  Βαλκανίων  (BoWB)  στα  Ιωάννινα  τον Οκτώβριο του 2022. Στη συνέχεια, μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2023, οι καλλιτέχνες θα  έχουν  χρόνο  να  παράξουν  ένα  ατομικό  έργο,  το  οποίο  θα  παρουσιαστεί  στην  τελική έκθεση του προγράμματος στην Πρίστινα στο Termokiss Community Center.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προτείνει μια σειρά δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στη συν-δημιουργία ενός mobile forum και στο άνοιγμα χώρων συνάντησης και φαντασίας που υπερβαίνουν σύνορα και εθνικισμούς στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και αλλού.

 

Η  ομάδα  του  SCUB  αποτελείται  από  τους  ICSE&Co.,  UNSA  Geto,  Tačka  Komunikacije, Biennale of Western Balkans, Sociopatch – platform for civic engagement, Tulla Culture Center, ZK/U Berlin, Termokiss Social Center και The Ground Tour project και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Creative Europe, Western Balkans 2021-23).

 

Για περισσότερες πληροφορίες  Website: https://somecallusbalkans.org/

Open Calls: https://somecallusbalkans.org/scub-activities/open-call/ Project enquiries: info@somecallsusbalkans.org

 

Επικοινωνια ΜΜΕ

Christina Ioannou, CCIcomms: Press@ccicomms.com