Ομαδική εικαστική έκθεση “kontakt”. Από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στον χώρο του TAF/The Art Foundation.

 

To TAF/The Art Foundation µε χαρά παρουσιάζει την έκθεση kontakt που εγκαινιάζεται την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 11 Σεπτεµβρίου.

 

Παρουσιάζονται οι δουλειές 20 σύγχρονων καλλιτεχνών, σε επιµέλεια των ιστορικών τέχνης Ιωάννας Άντζακα και Μαρίνας Ζιάβρα.

 

Σημείωμα επιμελητών

 

kontakt < contactus: 1. άγγιγµα (άυλο ή φυσικό)

  1. µετάδοση (µιας σκέψης, ενός συναισθήµατος, µιας ασθένειας;)

 

Άραγε η επαφή επιτρέπεται πια µόνο µε τα µάτια;

Η επαφή, µια από τις βασικότερες ανάγκες ενός ανθρώπου, έχει µία ιδιαίτερη θέση στη ζωή µας καθώς η µη λεκτική επικοινωνία έχει εδραιωθεί πριν την οµιλία και είναι πολύ πιο ανεπτυγµένη, ακόµη και εάν κάποιες φορές δεν το αντιλαµβανόµαστε. Ο άνθρωπος διαθέτει µία εγγενή ικανότητα να αναγνωρίζει και να εκφράζει συναισθήµατα µέσω της ανθρώπινης επαφής και ενίοτε να τα σωµατοποιεί ενστικτωδώς.

 

Οι άνθρωποι διψάµε για επαφή, για αλληλεπίδραση, για άµεσα ερεθίσµατα · είτε είναι µε άλλους ανθρώπους, είτε µε την ίδια την τέχνη. Στις µέρες µας, όµως, φαίνεται πως η έννοια της επαφής συνεχώς αναδιαµορφώνεται και ως εκ τούτου δηµιουργείται µια επιτακτική ανάγκη για τον επαναπροσδιορισµό της στη σύγχρονη πραγµατικότητα, πόσο µάλλον ύστερα από τις παγκόσµιες εξελίξεις.

 

Παρατηρείται, λοιπόν, ένα ενδιαφέρον δίπολο· από τη µία η υπερβολική επικοινωνία που -µοιραία- οδηγεί στην ασφυκτική τριβή, στη σύγκρουση, στη δυσαρµονία, ενώ από την άλλη η αποφευκτική επαφή ή αλλιώς η έλλειψη της που οδηγεί στην αποξένωση, στην αποµόνωση, στην καχυποψία. Παρ’ όλ’ αυτά, κάθε είδους επαφή δύναται να ευδοκιµήσει εάν βρεθεί η χρυσή τοµή που θα σεβαστεί τη ξεχωριστή φύση της και θα επιφέρει, έτσι, την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, την ισορροπία. Άλλωστε η επιθυµία για την ανθρώπινη επαφή, όποια και αν είναι η έκφανση της, θα παραµείνει για πάντα ακατάσβεστη.

 

«Μονάχα µε µια φλογερή υποµονή, θα κατακτήσουµε την θαυµάσια ευτυχία».

 

Στην έκθεση συµµετέχουν οι εικαστικοί:

 

Babak Ahteshamipour // Δωροθέα Αµέντα // Αγγελική Γερµακοπούλου // drunkⓇ // DUSB // Βασίλης Θαλασσινός // Παναγιώτης Καµπύλης // EvinaKat // Θοδωρής Λάιος // Πάνος Μπάκας // Νίκος Νέσκες // Δηµήτρης Παπαδόπουλος // Σοφία Παπαδοπούλου // Peter Shevchenko // Vasilis Sjögren Tzanetopoulos // Sotiris Fen // Βασίλης Στόγιας // Φαίδρα Χάρδα // Κατερίνα Χρήστου // Χορευτική performance: Κατερίνα Αθανασιάδη

 

Concept – Οργάνωση – Επιµέλεια – Επικοινωνία:

Ιωάννα Άντζακα & Μαρίνα Ζιάβρα

 

ioanna.antzaka@gmail.com // marina.ziavra@gmail.com

 

Ηµέρες και Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 17:00 – 22:00

 

Στον εκθεσιακό χώρο του T.A.F. (Νορµανού 5, Μοναστηράκι)

 

Λόγω των µέτρων για τον Covid-19, η είσοδος του κοινού στον χώρο θα γίνεται σταδιακά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, καθώς επίσης θα τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Απαραίτητη η χρήση προστατευτικής µάσκας.

 

Μέγιστος αριθµός ταυτόχρονα παρευρεθέντων ατόµων: 40

 

Είσοδος ελεύθερη

http://theartfoundation.metamatic.gr/

 

 

 

k o n t a k t

 

TAF/The Art Foundation is pleased to present the kontakt exhibition which opens on Tuesday 1 September and will last until 11 September.

The works of 20 contemporary artists are presented, curated by the art historians Ioanna Antzaka and Marina Ziavra.

 

Curators note

 

kontakt < contactus: 1. touch (intangible or natural)

  1. transmission (of a thought, of an emotion, of an illness?)

 

Is contact nowadays allowed only with the eyes?

 

Contact is one of the most basic existential needs of a human being and plays a significant role in our lives as a non-verbal form of communication. It is established long before speech and is much more developed, even if sometimes we do not realize it.

 

Humans have an innate ability to recognize and express their emotions spontaneously through human contact and in many cases to instinctively embody them.

 

We have an insatiable thirst for contact, for interaction, for immediate irritations; whether it is with other people or with art itself.

Nowadays, however, it seems that the concept of contact is constantly being reshaped and therefore there is an urgent need to redefine it in modern reality, especially after the recent global developments.

 

There is, therefore, an interesting dipole; on the one hand, the excessive communication that -fatally- leads to suffocating friction, to conflict, to disharmony, while on the other hand, the avoidant contact or otherwise its lack that leads to alienation, isolation, suspicion.

Nevertheless, any kind of contact can prosper if the golden ratio its special nature is found, and thus bring pleasure, satisfaction, balance. After all, the desire for human contact, whatever its appearance, will remain unquenchable.

 

«Only with fiery patience will we conquer wonderful happiness».

 

Visual artists participate in the exhibition:

 

Babak Ahteshamipour // Dorothea Amenta // Aggeliki Germakopoulou // drunkⓇ // DUSB // Vasilis Thalassinos // Panagiotis Kampilis // EvinaKat // Thodoris Laios // Panos Bakas // Nikos Neskes // Dimitris Papadopoulos // Sofia Papadopoulou // Peter Shevchenko // Vasilis Sjögren Tzanetopoulos // Sotiris Fen // Vasilis Stogias // Phaedra Harda // Katerina Christou // Dance performance: Katerina Athanasiadi

 

Concept – Organization – Curating – Communication:

Ioanna Antzaka & Marina Ziavra

ioanna.antzaka@gmail.com // marina.ziavra@gmail.com

 

Opening Days & Hours: Tuesday to Sunday 17: 00 – 22: 00

 

At the exhibition venue of T.A.F. (Normanou 5, Monastiraki)

 

Due to the measures for Covid-19, the entrance of the public in the space will be gradual and for a certain period of time, as well as the necessary distances will be observed.

It is necessary to use a protective mask.

Maximum number of persons present at the same time: 40

 

Free entrance