Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η ανεξάρτητη διαδικτυακή πλατφόρμα www.itsonlyarts.com δημιουργήθηκε την Άνοιξη του 2015 με σκοπό την ενημέρωση, προώθηση, διάδοση κι ανάπτυξη των Καλών Τεχνών.

Στις σελίδες της φιλοξενούνται δεκάδες παρουσιάσεις εικαστικών καλλιτεχνών κι εκθέσεων, συνεντεύξεις, βίντεο, άρθρα σχετικά με τις Καλές Τέχνες. Η πλατφόρμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, διατηρώντας μέχρι και σήμερα την οικονομική της ανεξαρτησία, μη επιβαρύνοντας κανέναν απ’ όσους απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της. Στόχος παραμένει πάντα η διάδοση, η προβολή και η ανάπτυξη του δικτύου προώθησης του εικαστικού έργου, που επιτελείται από νέους αλλά και παλαιότερους εικαστικούς καλλιτέχνες όλων των μορφών των Καλών Τεχνών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους αποφοίτους των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών οι οποίες/οι επανδρώνουν επαγγελματικά τον ευρύτερο εικαστικό χώρο, κι αναλαμβάνουν επιπλέον την ευθύνη της εκπαίδευσης των επόμενων γενεών καλλιτεχνών.

Η πλατφόρμα δε λειτουργεί ως δημοσιογραφικό ή διαφημιστικό μέσο, διατηρώντας σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις αλλά κι αποστάσεις, έχοντας αποκλειστικό – μοναδικό στόχο την έμπρακτη στήριξη του έργου των εικαστικών καλλιτεχνών.

Αξίζουν την προσοχή