Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάζει τη 2η έκδοση του Art Pluriverse, μια σειρά Eπιστήμης των Kοινοτήτων για την άυλη και φυσική κληρονομιά στα Βαλκάνια.

Ιατροσοφία: παραδοσιακή ιατρική και φυτογεωγραφία

#BoWB #ArtPluriverse #traditionanew #iatrosophia #folkmedicine #phytogeography

 

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων (BoWB), στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της, παρουσιάζει το Art Pluriverse, μια ετήσια σειρά δράσεων με βάση τις κοινότητες, η οποία συνδέει την άυλη πολιτισμική κληρονομιά με την τέχνη και την ανοικτή γνώση.

 

Η 2η έκδοση του Art Pluriverse στοχεύει στην ανάδειξη της τοπικής γνώσης που συνδέεται με θεραπευτικές παραδόσεις και πρακτικές άυλης κληρονομιάς σχετικές με την παραδοσιακή ιατρική και τη φυτογεωγραφία, προάγοντας την καταγραφή, την ανοικτή πρόσβαση και την αναγνώρισή τους μέσα από την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργία κοινοτικών αρχείων.

 

Το  πρόγραμμα  επιδιώκει  την  ενδυνάμωση  των  κοινοτήτων  που  διαφυλάσσουν  πρακτικές άυλης   πολιτισμικής   κληρονομιάς,   με   έμφαση   στην   περιοχή   των  Βαλκανίων,  μαζί  με καλλιτέχνες και ερευνητές, εμπνέοντας τη δημιουργία ανοικτής γνώσης μέσα από διαδικασίες συνεργατικής έρευνας και μάθησης.

 

Έπειτα από μια σειρά ανοιχτών καλεσμάτων, η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων ανακοινώνει τις κοινότητες, τους/τις καλλιτέχνες/ιδες και τις ερευνήτριες που επιλέχθηκαν.

 

Κοινότητες: Πελίτι, Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρα Μελανών, The Green Ark (Bostanie – Community Garden), Παλαιοημερολογίτες του Πειραιά, Green Team Bulgaria

 

Καλλιτέχνες/ιδες: Νίκος Βογιατζής & Αντιγόνη Χειλάρη, Chiara Dellerba, Zorica Zafirovska, Ειρήνη Βλαβιανού & Λαμπρινή Ριζάκη, Θοδωρής Προδρομίδης

 

Ερευνήτριες: Baiba Pruse, Jelena Mićić, Βερονίκη Κορακίδου, Nina Vurdelja, Δήμητρα Τσιαούσκογλου

 

Η  Μπιενάλε  Δυτικών Βαλκανίων θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τα μέλη της διεθνούς επιτροπής Steve Bisson, Ksenija Orelj, Δρ. Βασίλη Ψαρρά, Dr Milena Dobreva, Παύλο Γεωργιάδη, και Dr Manvi Seth για την υποστήριξή τους και την ανεκτίμητη συμβολή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

 

Το   πρόγραμμα   θα   υλοποιηθεί  διαδικτυακά  κατά  τη  διάρκεια  του  Ιανουαρίου  και  του Φεβρουαρίου και θα είναι διαθέσιμο στη σελίδα του οργανισμού bowb.org.

 

Το  Art  Pluriverse  II  πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού
υπεύθυνου Δρ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου και την επιμέλεια της Μαριάνας Ζήκου, Έλλης
Λεβεντάκη και Κατερίνας Ζάχου.

 

 

 

 

Πληροφορίες

 

Η  Μπιενάλε  Δυτικών  Βαλκανίων  (Biennale  of  Western  Balkans  –  BoWB)  είναι  ένας  μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση τα Ιωάννινα που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια ως κεντρική διοργάνωση, ενώ λειτουργεί με παράλληλο πρόγραμμα σε ετήσια βάση.

 

Η BoWB συνδέει την άυλη πολιτισμική και φυσική κληρονομιά με την τέχνη, την τεχνολογία και την ανοικτή γνώση, με σύνθημα την «παράδοση εκ νέου».

 

Σκοπός του οργανισμού είναι να παρουσιάσει  τη  σύγχρονη  τέχνη  και  έρευνα  που  περιέχει  πτυχές  της πολιτισμικής κληρονομιάς,  αναδεικνύοντας  επίκαιρα  ζητήματα  του  άυλου  πολιτισμού  και  τις  αξίες  της κοινότητας, μέσα από συνεργατικούς και εκπαιδευτικούς τρόπους.

 

Η Μπιενάλε στοχεύει στην ανάπτυξη  της  συμμετοχής  χωρίς  αποκλεισμούς  σε  ένα  ευρύ  φάσμα κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην ενίσχυση ενός δικτύου κινητικότητας στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια.

 

Ο οργανισμός  προωθεί  την  καλλιέργεια  πολιτισμικής  και  περιβαλλοντικής  συνείδησης  μέσα από  προγράμματα,  δράσεις  και  συνεργασίες  που  ενθαρρύνουν  τη  συνεργατική  μάθηση, έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία με βάση την ανοικτή γνώση, τις ανοικτές τεχνολογίες και τα  κοινά  (commons),  συνδέοντας  παραδοσιακές,  σύγχρονες  και  ψηφιακές  πολιτιστικές πρακτικές.

 

Η  Μπιενάλε  Δυτικών  Βαλκανίων  είναι  μια  πρωτοβουλία  του  Εργαστηρίου  Ιστορίας  της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που παρουσιάζεται μέσα από  την  κεντρική  της  διοργάνωση  κάθε  δύο  έτη,  το  ετήσιο  πρόγραμμα  Επιστήμης  των Κοινοτήτων  (Community  Science)  Art  Pluriverse  και  τις  εκδόσεις  ανοικτής  πρόσβασης pluriverse publications.

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος: https://bowb.org Οπτικό υλικό:

https://drive.google.com/drive/folders/121PWFE5tus_EtOV68inKoohLzSoXOT5e?usp=shari ng

 

Εκδόσεις:

Art Pluriverse zine (2020): https://doi.org/10.12681/pluriverse.68 BoWB κατάλογος (2018): doi.org/10.5281/zenodo.4019939

 

Για επικοινωνιακό υλικό:

Νεκταρία Παναγιώτου

nectaria.panagiotou@bowb.org

 

Η λίστα με τους συνεργάτες μας θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποστήριξη και
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Αξίζουν την προσοχή