Αγγελική Ξηροκώστα Steps 1.0, 2020 ( Video )

Η ασθένεια ως μέσο κοινωνικού αποκλεισμού.  

Steps 1.0, 2020

Ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού είναι αρκετά ευρύς και περιλαμβάνει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Το έργο αυτό εστιάζει στην παρεμπόδιση και τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες, τα οποία ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Το Steps 1.0 είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων, συνειρμών και συμβολισμών. Ένα σύμπλεγμα που αναδύεται μέσα από τις διαφορετικές εικόνες. Ο λόγος λειτουργεί ως μέσο αναζήτησης αυτών των συμβολισμών και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας.

Βίντεο τέχνη, διάρκεια, 01’ 40”