Άνδρος

Γιώργος Σαλταφέρος «Σαν νερό»: Ατομική έκθεση στον Χώρο Τέχνης & μάθησης «Αδαμαντία» στο Νειμποριό της Χώρας Άνδρου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:  Πέμπτη 18 Ιουλίου 20:00 Διάρκεια: 18/7- 8/8 Street Party: Παρασκευή 19 Ιουλίου 21:00 Ανθρώπινη ψυχή Πόσο μοιάζεις στο...

Αξίζουν την προσοχή